COCON en Graphium

Vragen? Klik hier voor de COCON Helpdesk

Met COCON ontwerpt u verkeerslichtenregelingen. COCON ondersteunt en vergemakkelijkt uw werkzaamheden. De software verricht ook (ontwerp) berekeningen voor variantenonderzoek. Als u bepaalde uitgangspunten van een regeling wilt wijzigen, ziet u snel welke effecten dat oplevert. Met COCON kunt u ook andere verkeerskundigen deskundig adviseren: hoe kan een met verkeerslichten geregeld kruispunt het beste worden ingericht, rekening houdend met de indeling van de rijstroken, de opstellengten, verdeling van de verkeersbewegingen, enzovoort?

Werken met COCON kent veel voordelen:

 • COCON is gebruikersvriendelijk
 • COCON leidt tot een eenduidige werkwijze. Hierdoor kunnen medewerkers of bedrijven elkaars werk eventueel overnemen.
 • COCON voert de complexe berekeningen uit bij een kruispuntanalyse. Dit verkleint de kans op fouten.
 • Bij het ontwerpen van een basisregeling stelt u met COCON (interactief) een fasendiagram samen.
 • Bruikbaar voor Vlaamse situaties

Kruispunt vormgeven in COCON

U kunt een met verkeerslichten geregeld kruispunt in COCON specificeren door kruispuntarmen, rijstroken en signaalgroepen aan te geven. Deze gegevens toont COCON in een schematische kruispuntafbeelding. Per rijstrook en signaalgroep kunt u specifieke kenmerken invoeren voor de verschillende verkeerssoorten zoals rijrichting, voertuiglengte, snelheid en versnellingen. Optioneel kunt u oprij- en afrijafstanden aangeven. Zo zal COCON de ontruimingstijden berekenen en plaatsen in de intersignaalgroepmatrix. U kunt ontruimingstijden ook importeren vanuit andere software.

Kruispunt vormgeven in COCON

Ontwerp verkeerslichtenregeling

COCON verzorgt de kruispuntanalyse voor het ontwerp van de verkeerslichtenregeling. Dit doet de software op basis van ingevoerde intensiteitsgegevens en tijdsinstellingen zoals minimale groentijden en geeltijden.

COCON houdt daarbij rekening met:

 • De matrix van ontruimingstijden
 • (eventuele) Ontwerpconflicten
 • Minimale voorstarttijden en maximale nastarttijden
 • Coördinaties.

Kruispuntanalyse

Ook uw keuzen voor (on)gewenste fasevolgorden worden meegenomen. COCON biedt twee mogelijkheden voor kruispuntanalyse: de klassieke methode en Graphium.

Klassieke methode kruispuntanalyse

COCON berekent conflictgroepen, conflictbelastingen, interne verliestijden en cyclustijden op basis van de Webster-formule en presenteert overzichtelijk de resultaten. De maatgevende conflictgroep wordt ingevuld in het fasendiagram. De overige signaalgroepen voert u handmatig in.

Kruispuntalayse met Graphium

Graphium werkt volgens de wiskundige grafentheorie. Graphium berekent alle structuren voor een regeling. U krijgt een lijst met structuren met bijbehorende cyclustijd, verliestijd, flexibiliteit, kritieke pad en kritieke belasting. Ook kan Graphium automatisch een blokkenschema voor uw voertuigafhankelijke regeling genereren. Het fasendiagram wordt volledig automatisch ingevuld.

Voordelen van Graphium ten opzichte van de klassieke methode:

 • Tijdwinst en eenvoud:
  • Snelle afwegingsmogelijkheid structuren
  • Automatisch gegenereerd blokkenschema voor een voertuigafhankelijke regeling en een ingevuld fasendiagram
 • U krijgt alle oplossingen; ook structuren die u mogelijk anders niet zou beschouwen
 • Geen verrassingen “achteraf” bij het invullen van het fasendiagram als blijkt dat het niet geheel past

Kruispunt analyse in COCON met add-on Graphium

Interactief fasendiagram

Met COCON kunt u interactief het fasediagram van een starre basisregeling ontwerpen of aanpassen. Hierin zijn de cyclustijd en de verdeling van de groentijden van de verschillende signaalgroepen weergegeven. Voor de nog niet-gespecificeerde groenfasen geeft COCON suggesties waar groen mogelijk is. Ondertussen controleert COCON voortdurend of de tijdstippen startgroen en eindgroen in strijd zijn met de ontruimingstijden. Ook houdt COCON u op de hoogte van de verzadigingsgraad en de gemiddelde verliestijd.

Interactief fasensdiagram in COCON

Gecoördineerde verkeerslichtenregelingen met TRANSYT

TRANSYT is een nuttig hulpmiddel bij het ontwerpen van starre of semi-voertuigafhankelijk geregelde netwerken en groene golven. Met COCON kunt u eenvoudig een TRANSYT-netwerk samenstellen. Alle relevante gegevens worden opgeslagen in het ene gegevensbestand van COCON. U start TRANSYT vanuit COCON en de uiteindelijk geoptimaliseerde regelingen worden weer opgeslagen in het COCON-gegevensbestand. Als u via TRANSYT een regeling heeft geoptimaliseerd, dan kan COCON grafisch een tijdwegdiagram van deze netwerkregeling samenstellen.

Tijdwegdiagram TRANSYT in COCON

Voertuigafhankelijke regelingen

U kunt ook een voertuigafhankelijke verkeerslichtenregeling ontwerpen. Met COCON kunt u interactief een dergelijke regeling ontwerpen voor de RWS-C-regelaar of CCOL-regelaar. Beide regelaars zijn ontwikkeld voor het ontwerpen en testen van verkeerslichtenregelingen en worden gespecificeerd in de programmeertaal C.

Ontwerp voor CCOL regelaar in COCON

Add-ons

COCON bestaat uit een basispakket en een aantal add-ons. Voor elke add-on heeft u een aanvullende licentie nodig.

 • Add-on ‘Ontruimingstijden’: Ontruimingstijden berekenen op basis van oprij-/afrij-afstanden, of importeren van ontruimingstijden vanuit andere software
 • Add-on Graphium
 • Add-on TRANSYT: Koppeling met TRANSYT-7 en TRANSTY-12; inclusief TRANSYT-7-SAT en een handleiding
 • Add-on Voertuigafhankelijk Niveau waarmee u een FLEXYT-I netwerk kunt bouwen met een FLEXCOL regeling. Onder dit niveau zijn beide C-regelaars opgenomen als aparte add-ons:
  o RWS-C-regelaar
  o CCOL-regelaar

Fasendiagram Graphium in COCON

Versie informatie en support

In mei 2019 is de meest recente versie uitgebracht: Versie 10.0 build 302. In het bestand ‘LeesMij.txt’, dat u na de installatie kunt openen vindt u een volledig overzicht van de (vernieuwde) functionaliteit van COCON. U kunt de help-functie met alle documentatie direct vanuit de software oproepen.

Klanten met een onderhoudsovereenkomst voor COCON kunnen de meest recente versie downloaden via de Verkeersregeltechnische vraagbaak.

Inloggen op de Verkeersregeltechnische Vraagbaak