CityScan: doorstroming op uw netwerk helder in beeld

Hoe presteert uw verkeersnetwerk? Waar zitten knelpunten en welke oplossingen zijn daarvoor beschikbaar. Met CityScan van DTV Consultants krijgt u duidelijk in beeld wat de kwaliteit is van de doorstroming op uw wegen. Ook krijgt u een helder overzicht van de knelpunten. Dat is een goede basis voor degelijke beleidsbeslissingen of het monitoren van de huidige verkeerssituatie.

CityScan analyseert uw wegennet met een helikopterview. In één oogopslag wordt duidelijk waar zich knelpunten bevinden. Bovendien geeft CityScan inzicht of lokale knelpunten ook echt gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de stad en hoe makkelijk het is om de stad weer uit te komen.

Overzicht op netwerkniveau: een goed idee

CityScan levert per periode en per modaliteit een kaart van de representatieve situatie in het netwerk. Standaardperiodes zijn de ochtendspits, avondspits en dal, maar maatwerk is natuurlijk ook mogelijk. Beschikbare modaliteiten zijn op dit moment autoverkeer en openbaar vervoer. Knelpunten worden geïdentificeerd door de gemeten reistijden te relateren aan wat we ‘free flow snelheid’ noemen. Dit kan de nachtelijke reistijd zijn (als er bijna geen hinder is van andere weggebruikers), of bijvoorbeeld een vergelijking van de spitsperiode met de dalperiode tussen de beide spitsen.  Om te helpen bij de analyse van aard en oorzaken van deze knelpunten, tekenen we ook verkeerslichten, zwaarbelaste rotondes, bruggen en andere bottlenecks in.

CityScan-brengt-de-verkeers-doorstroming-in-beeld

CityScan brengt de verkeersdoorstroming in beeld

Door dit overzicht op netwerkniveau bespaart u als wegbeheerder op functioneel beheer op lokaal niveau en kunt u zich focussen op knelpunten uit deze evaluatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bottleneck op een individueel kruispunt acceptabel is omdat dit de doorstroming op netwerkniveau verbetert, bijvoorbeeld bij actief doseren. Door eerst naar het netwerk te kijken, kunt u bijvoorbeeld makkelijker prioriteiten toekennen aan het functioneel beheer van verkeerslichten. Deze manier van kijken helpt ook bij het ontwerp van verkeersmanagementmaatregelen.

Betrouwbare data

Voor de module Autoverkeer wordt zogenoemde Floating Car Data gebruikt. Deze betrekken wij bij NDW of indien fijnmazigheid gewenst is, vanuit particuliere dataleveranciers zoals TomTom, Inrix of BeMobile. Voor de module Openbaar vervoer gebruikt DTV Consultants open data vanuit het NDOV-loket. Een standaardanalyse bestaat uit twee weken actuele data. Zo kunnen we garanderen dat het gevonden beeld zo goed mogelijk overeenkomt met werkelijke ervaringen van automobilisten en bus- en trambestuurders, zonder dat excessen, uitschieters of een ongebruikelijk rustige periode de resultaten beïnvloeden.

CityScan voor wegbeheerders

CityScan is voor wegbeheerders uitermate geschikt als:

 • Prioriteringskader voor het functioneel beheer van verkeerslichtenregelingen
 • Tool voor algehele netwerkanalyse
 • Monitoring huidige situatie
 • Uitgangspunt voor het ontwerpen van een verkeersmanagementstrategie
 • Vergelijkende analyse tussen normaalsituatie en evenementen (maakt niet standaard deel uit van een scan)
 • Onderdeel van de kwaliteitscyclus van het beleid rondom verkeersmanagement (check!)
 • Evaluatietool voor prioritering openbaar vervoer vanuit de rol van wegbeheerder

CityScan voor concessiehouders Openbaar Vervoer

CityScan kan ook door openbaarvervoerbedrijven worden ingezet om:

 • De eigen prestaties van het openbaar vervoer te controleren;
 • De afspraken over prioriteitsverlening met de wegbeheerder te toetsen.
CityScan-voor-concessiehouders-openbaar-vervoer

CityScan voor concessiehouders openbaar vervoer

CityScan Plus

In de standaarduitvoering maken we geen onderscheid naar de functie van de weg. CityScan plus deelt langere trajecten in als “stad inwaarts” en “stad uitwaarts” voor het centrum en één of meerdere andere kernen. Vervolgens wordt de stad ingedeeld in concentrische cirkels rond deze kernen. Op basis daarvan kunnen uitspraken worden gedaan over de bereikbaarheid van een stad en kan een relatie worden gelegd met de afstand tot het centrum.

Op de lange termijn ontstaat hierdoor de mogelijkheid om:

 • De bereikbaarheid van een stad te benchmarken tegenover beleid;
 • De doorstroming van een stad te differentiëren naar verschillende doelstellingen en gebieden, voor bijvoorbeeld de leefbaarheid van omwonenden;
 • De bereikbaarheid van een stad te benchmarken tegenover andere steden die dezelfde methodiek toepassen.

De toekomst

We onderzoeken de mogelijkheid om andere modaliteiten toe te voegen aan de CityScan, waarvan in ieder geval fietsers en voetgangers, zodat een nog completer beeld ontstaat van het functioneren van het netwerk. En hoe meer data, hoe meer benchmarking we voor u kunnen doen!

Hoe gaan we te werk?

CityScan stemmen we altijd af op uw specifieke situatie en wensen. Normaal gesproken hanteren we deze werkwijze:

 • De basis leggen: we verkennen wat u wil weten en welke elementen in uw verkeersmanagement aanpak van belang zijn;
 • Data: verzamelen en verifiëren van de relevante data;
 • Scan uitvoeren;
 • Analyse van de scan: wat zegt het geschetste beeld. Dit bespreken we samen met u.

Neem contact met ons op

Wilt u ook naar meer efficiënt, strategisch verkeersmanagement en functioneel beheer? En wilt u ook als beste weten hoe uw verkeersnetwerk functioneert? Neem dan nu contact op met Tom Steijvers of Marcel Willekens. Zij komen graag bij u langs met meer informatie.

Advies en informatie
Tom Steijvers

Tom Steijvers

Adviseur Smart Mobility
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility