Bestekken en contracten verkeerslichten

In het verkeerslichtencontract beschrijft u wat u verwacht van de partij die een verkeersregelinstallatie (VRI) moet opleveren. Wat is het eindproduct? En hoe ziet de aanbestedingsprocedure eruit? Wil onderhoud opnemen, of juist niet? Welke meerwaarde biedt een bepaalde partij? Dit samen is ook de basis voor de richtprijs van de werkzaamheden.

Contract aansluiten op type aanbesteding

Op basis van het aanbestedingsbeleid van de betreffende wegbeheerder en de aard en omvang van het project krijgt u een advies over het type contract en de wijze van aanbesteden. Dit kan een bestek in de RAW systematiek zijn, of een UAV-gc contract. Aansluitend stellen we de bijbehorende stukken op.

Onze verkeerslichtendeskundigen helpen u bij:

  • Opstellen van het RAW-bestek of UAV-gc contract voor verkeerslichten
  • Bestektekeningen voor verkeerslichten
  • Aanbesteding van deze bestekken

Specialistische kennis verkeerslichten

Bij het opstellen van contracten putten we uit specialistische (technische) kennis van verkeerslichten. Wij adviseren u op maat welke type materialen (verkeerslantaarns, mastmateriaal, enz.) u op de betreffende locaties het best kunt toepassen. En houden rekening met de kwaliteit van materialen in relatie tot beschikbare budgetten voor realisatie en onderhoud.

Bestek verkeerslichten in RAW systematiek

Kennis wet- en regelgeving

Er zijn normen en regels van toepassing als u een verkeersregelinstallatie gaat aanbesteden. Onze experts hebben actuele kennis over de relevante wet- en regelgeving:

  • Aanbestedingswet
  • Aanbestedingsreglement (ARW)
  • UAV
  • Standaard RAW-bepalingen
  • NEN-EN normen
  • Jurisprudentie
Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility