Beleidsadvies verkeerssystemen

Verkeersmanagementsystemen zoals verkeerslichten zijn de belangrijkste middelen om de weginfrastructuur beter te benutten en verkeer te sturen over een netwerk. Wat dat concreet betekent leggen wij samen met u vast in een beleidsnota. We vertalen verkeers- en vervoersbeleid naar verkeerssystemen, eisen aan verkeersmanagementsystemen en beheer hiervan. Betrekken van zowel beleidsmensen als beheerders zorgt voor draagvlak.

Specialistische kennis verkeerslichten

Onze ervaren verkeerslichten deskundigen ondersteunen en ontzorgen u in alle stappen van het proces:

Advies en informatie
Hanneke Welten

Hanneke Welten

Teamleider Smart Mobility
Tom Steijvers

Tom Steijvers

Adviseur Smart Mobility