Advies verkeersveiligheid

De meeste wegbeheerders hebben verkeersveiligheid als belangrijk speerpunt. In het verkeersveiligheidsbeleid staat vastgelegd welke bijdrage u gaat leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij helpen u bij het tot stand brengen van een ambitieus en gedragen verkeersveiligheidsbeleid.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) of apart beleid

Het verkeersveiligheidsbeleid is meestal een onderdeel van uw Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Grotere gemeentes kiezen er soms voor om een apart Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan op te stellen. Ongeacht de vorm, het verkeersveiligheidsbeleid omvat vele factoren. Afhankelijk van uw doelstellingen is het beleid preventief, oplossingsgericht, campagnematig en/of educatief. Met als doel de Safety Performance Indicators (SPI’s) van uw gemeente te laten stijgen en het aantal verkeersslachtoffers te minimaliseren.

Beleidsadvies verkeersveiligheid door DTV Consultants

DTV Consultants is expert op het gebied van verkeersveiligheid. Afhankelijk van uw wensen adviseren we u graag bij het opstellen van uw verkeersveiligheidsbeleid of een onderdeel daarvan. Wij helpen u graag bij:

  • Onderzoek naar verkeersveiligheid in uw regio
  • Formuleren van doelstellingen
  • Vertaalslag van de doelstellingen naar een concreet plan van aanpak
  • Inventarisatie van verkeersveiligheidsrisico’s zowel infrastructuur als human factors
  • Prioritering van verkeersveiligheidsknelpunten
  • Advies voor het verhogen van uw Safety Performance Indicators
  • Kosten-baten analyse, met welke investering bereikt u het grootste effect

Ons uitgangspunt is altijd dat het verkeersveiligheidsbeleid door alle betrokkenen gedragen wordt. Een goed beleid ontstaat in onze ogen niet alleen vanachter het bureau. Wij zorgen voor een zorgvuldige procesbegeleiding, waarbij de juiste mensen op de juiste manier betrokken worden. Draagvlak is immers het fundament van de realisatie van uw beleid.

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen ondersteunen bij het formuleren van uw verkeersveiligheidsbeleid? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur
Guido Dolné

Guido Dolné

Adviseur Verkeersarchitectuur