Het nieuwe 30

In veel gemeenten spelen ideeën om de snelheid op meer (of alle) wegen binnen de bebouwde kom terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Maar wat levert dit op voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid? En hoe doe je dat op een geloofwaardige manier? DTV Consultants en Goudappel Coffeng zijn samen met 14 gemeenten een breed onderzoek gestart naar ‘het nieuwe 30’.

In het onderzoek bekijken we welke factoren bepalen of een drukke 30km-weg wel of niet goed functioneert. De resultaten van het onderzoek geven input om de discussie op basis van feiten te voeren. In sessies met deelnemende gemeenten, op het Nationaal Fietscongres en het Nationaal Verkeerskunde Congres zijn interessante discussies gevoerd, op basis waarvan de onderzoeksvragen zijn aangescherpt.

Uitgebreide data-analyse

Voor tweehonderd straten vindt nu een data-analyse plaats. Hierin kijken we of er relaties te leggen zijn tussen weg- en omgevingskenmerken enerzijds, en ongevallen, gereden snelheid en rijtijden van bussen anderzijds. Het betreft drukke erftoegangswegen (dus wegen met zowel een erftoegangs- als een gebiedsontsluitingsfunctie), waarop een maximumsnelheid van 30km/h geldt (of waarop maatregelen zijn getroffen om de snelheid te beperken). Open data vormt de basis voor deze analyse.

Verdiepende cases

In de deelnemende gemeenten gaan we dieper in op door de gemeenten voorgedragen straten. Hier doen we een belevingsonderzoek waarin we passanten en aanwonenden enquêteren. Dit vullen we aan met enkele diepte-interviews. Ook voeren we intensiteits- en snelheidsmetingen uit in de onderzoeksstraten. De voorbereidingen voor deze cases zijn gestart. Het onderzoek op straat zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden in Venlo (4 straten), Den Haag, Utrecht, Gooise Meren, Rotterdam, De Bilt, Eindhoven, Lansingerland, Harderwijk, Amersfoort, Enschede, Landsmeer, Purmerend en Zaanstad. De uitkomsten van het onderzoek komen naar verwachting in de zomer van 2020 beschikbaar.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rico Andriesse of Hans Godefrooij.

Meedoen

Gemeenten die één of meerdere voorbeeldstraten willen laten onderzoeken kunnen zich nog melden als onderzoekspartner. We vragen een bijdrage per onderzoek van 5000 euro per locatie.

Actueel

Achtergrond