Doortrappen is aanpakken

In het vergrijzende Nederland komen ook steeds meer oudere fietsers op de weg. Dit is helaas ook terug te zien in een toenemend aantal ongevallen waar fietsende senioren bij betrokken zijn. Met het landelijke programma ‘Doortrappen’ is er aandacht voor het verbeteren van fietsveiligheid en actieve mobiliteit onder senioren. Veel gemeenten aarzelen nog met de inzet van Doortrappen. Het kan overkomen als een groot programma, er is mogelijk een gebrek aan ambtelijke uren of beschikbare middelen. DTV Consultants helpt gemeenten en regio’s met ondersteuning en advies.

Waarom juist nu inzetten op Doortrappen?

 • Met Doortrappen geeft u invulling aan het beleidsthema sociale inclusie.
  U helpt senioren zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven, verkleint de kans op vereenzaming en doet iets aan vermijdbare vervoersarmoede. Behoefte aan mobiliteit is er tenslotte bij iedereen.
 • Het past in een risicogestuurde aanpak

Fietsveiligheid vergroten onder deze toch al kwetsbare doelgroep is een concrete invulling van risicogestuurd werken aan verkeersveiligheid.

 • ‘Corona’ is ook een kans.
  De fiets is tijdens deze pandemie een veilige manier van vervoer (in ieder geval beter dan meerijden met niet-huisgenoten, de deeltaxi of het openbaar vervoer);
 • Nu investeren verkleint toekomstige kosten
  Veilig fietsen draagt bij aan minder directe kosten van schade door enkelvoudige fietsongevallen en minder maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in het algemeen. Bovendien zorgt stimuleren van blijvend veilig fietsen voor een verkleining van de instroom in en het gebruik van het doelgroepenvervoer
 • Bescheiden stimulering lokale economie.
  Mensen die mobiel blijven, dragen meer en langer bij aan de lokale economie door uitgaven in onder meer detailhandel en horeca.

Onze visie op Doortrappen

De meeste kans op succes ligt volgens ons in deze factoren:

 • Focus op senioren helpen mobiel te blijven. De doelgroep is niet gek, we hoeven hen niet meer te vertellen dat fietsen gezond is.
 • Begin met recreatief fietsen als sleutel tot dagelijkse ritten. De ‘fun factor’ is een kansrijk frame om senioren te bereiken en te overtuigen.
 • Verweef een Doortrappen aanpak in een breder kader, bijvoorbeeld een lokale agenda Fiets of een Gebiedsgerichte Aanpak. Dit biedt u schaalvoordelen en efficiency.
 • Start klein. Test in overzichtelijke pilots welke aanpak het beste werkt bij in de buurt. Met lessons learned uit deze proeven kunt u met een gerust hart opschalen.
 • Gebruik Doortrappen als vliegwiel: met een ‘train de trainer’ strategie, en als aanleiding voor het versterken van relevante netwerken en samenwerkingen.

Hulp en ondersteuning voor Doortrappen

DTV Consultants helpt gemeenten en regio’s met deskundige ondersteuning voor inzet van het programma Doortrappen. Een greep uit onze dienstverlening:

 • Doortrappen PotentieMeter
 • Regievoering / Projectleiding voor Doortrappen
  Als u onvoldoende capaciteit heeft om een Doortrappen project te kunnen leiden, kan DTV Consultants u een ervaren regisseur en/of projectleider bieden. We hebben de juiste skills in huis (organisatievermogen, doorzetten, netwerken) die in combinatie met kennis van mobiliteit naadloos aansluiten op het project. We kunnen u ook helpen met opzetten van uw interne of lokale Doortrappen-organisatie,
 • Doortrappen Interventies
  Ons Team Gedrag helpt u graag met praktische fietsinterventies. Denk aan inzet van een Fietsloket, een DoortrapDag, train-de-trainer sessies of probeeracties. Deskundige gedragspyschologen en mobiliteitsexperts hebben veel ervaring met ontwerpen en uitvoeren van deze acties. Ook voor een specifieke fietscampagne of ondersteuning bij communicatie hebben wij de juiste expertise in huis.
 • Monitoring en evaluatie van Doortrappen projecten
  Voor betrouwbare dataverzameling en een objectieve rapportage is DTV Consultants een veel gevraagd bureau. We hebben brede ervaring met enquêtering (op locatie / of digitaal met onze Verkeersenquête Mappinion), diepte-interviews of gespreksateliers zorgen we snel en zorgvuldig voor data en inzichten uit data-analyse. Ook kunnen we met gedragsobservaties (nul)metingen uitvoeren die inzicht geven in fietsveiligheid en fietsgedrag van senioren.