Data & Development

Verkeerskunde is bij uitstek een vakgebied waarin een combinatie van feitelijke informatie, human factors (verkeersgedrag) en een duidelijke toekomstvisie nodig is om goede beleidskeuzes te maken. Daarom heeft DTV Consultants een speciaal team Data & Development. Samen met onze verkeerskundige adviseurs bieden deze specialisten onze opdrachtgevers full-service dienstverlening voor uw projecten.

Zo bieden we expertise en ondersteuning in:

Wat er speelt
Resterende roodtijd en groentijd voorspellen voor voertuigafhankelijke regeling

Resterende roodtijd en groentijd voorspellen voor voertuigafhankelijke regeling

Slimme verkeersregelinstallaties geven informatie door aan slimme apps waarmee weggebruikers geïnformeerd worden over wanneer het groen wordt, of hoe lang ze nog moeten wachten op rood. DTV Consultants heeft een analysetool en bijbehorende dienst ontwikkeld om deze berichten te analyseren. Onze analysetool geeft een duidelijk beeld van de kwaliteit van de voorspellingen. We gebruiken deze informatie om voorstellen te doen voor verbetering van de slimme verkeerslichtenregeling.

De klant aan het woord

Producten & diensten

De experts