Verkeersregelkundige NG

Inschrijven Studiegids aanvragen

Inhoud

Het belang van verkeersregelinstallaties binnen ons verkeerssysteem is de afgelopen decennia fors toegenomen. Waren verkeerslichten begin jaren tachtig van de vorige eeuw nog vooral armaturen die met een vaste regelmaat van kleur veranderden, heden ten dage zijn het complexe systemen die tot taak hebben het verkeer onder sterk wisselende omstandigheden veilig en vlot af te blijven wikkelen. Maar daar blijft het niet bij. Ontwikkelingen op het gebied van draadloze communicatie, detectie, internet, smartphones, apps en automatisch rijdende voertuigen leiden tot een volledig Nieuwe Generatie van intelligente verkeersregelinstallaties, ook wel aangeduid met de term iVRI.

De opleiding Verkeersregelkundige NG is bestemd voor mensen die zich grondig willen verdiepen in de hedendaagse verkeersregelkundige praktijk en meteen willen worden ingewijd in alle op stapel staande vernieuwingen op het gebied van C-ITS. De opleiding heeft betrekking op alle stadia van de life cycle van verkeersregelinstallaties: van kruispuntvormgeving, ontwerp regeling, simulatie, aanbesteding, program­me­ring, realisatie tot aan beheer en onderhoud. De opleiding is ‘state of the art’ en wordt verzorgd door ervaren docenten die in de praktijk dagelijks met verkeerslichten bezig zijn. Naast de benodigde kennis zal de nadruk vooral liggen op het verwerven van de vereiste vaardigheden. Cursisten worden uitgenodigd om hun eigen praktijkuitdagingen mee te brengen. Indien de groep deelnemers het toelaat kunnen ook delen van de opleiding worden gevolgd.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:


 

Leerdoelen

Na afloop is de student in staat om:

 • een afweging te maken tussen de diverse kruispunttypen;
 • relevante voorwaarden uit de wettelijke voorschriften toe te passen;
 • een VRI-kruispunttekening te kunnen ontwerpen en controleren;
 • oplossingsrichtingen voor een oververzadigd kruispunt uit te kunnen werken;
 • de werking en de kwaliteit van een verkeerslichtenregeling c.q. ITS-applicatie te beoordelen;
 • speciale verkeersregeltechnische voorzieningen voor doelgroepen toe te passen;
 • gangbare verkeerskundige ontwerpprogrammatuur te gebruiken;
 • verkeerslichtenregelingen binnen strengen onderling op elkaar te kunnen afstemmen;
 • de verkeersdoorstroming binnen (inter)stedelijke netwerken te kunnen optimaliseren;
 • binnen praktische, verkeerskundige en budgettaire randvoorwaarden te werken;
 • een compleet bestek voor een (i)VRI op te stellen en te beoordelen;
 • een functionele specificatie van een verkeersregelprogramma c.q. ITS-applicatie op te stellen;
 • een verkeersregelprogramma te programmeren;
 • de aanbesteding en gunning van een bestek voor een (i)VRI te begeleiden;
 • een (i)VRI af te nemen bij een fabrikant (FAT) en op straat (SAT);
 • het beheer en onderhoud van (i)VRI te organiseren.

Tijdens de opleiding wordt gevraagd om documenten door te lezen en huiswerkopdrachten te maken. Iedere module wordt afgesloten met een toetsopdracht. 

Docenten

Hanneke Welten
DTV Consultants

Hanneke Welten

Een bovengemiddelde interesse in verkeerslichten en alles wat daarbij komt kijken sinds haar afstudeeronderzoek in 2001. Daarna begon Hanneke als projectmedewerker bij DTV Consultants in het team dat zich bezig hield met verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement. Ze werkt daar nog steeds, maar dan als senior adviseur. Het liefste is Hanneke bezig met het ontwerpen (COCON) en evalueren van verkeerslichtenregelingen, lesgeven en ondersteunen van wegbeheerders bij allerhande vragen. Hanneke heeft veel ervaring in uiteenlopende projecten, waaronder verschillende detacheringen en begeleiding van het Groene Golf Team (2008-2012). Als docent geeft ze les voor diverse cursussen van DTV Consultants en de opleiding Verkeerskunde van de NOVI Verkeersacademie. Daarnaast verzorgt ze incidenteel colleges op de Politieacademie. Cursisten waarderen haar enthousiasme, betrokkenheid en interactie.

Yuri Koenen
DTV Consultants

Yuri Koenen

In 2008 is Yuri voor DTV Consultants komen werken, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met het ontwerp en evalueren van verkeerslichtenregelingen. Hij beheerst het volledige takenpakket van ontwerp tot en met beheer. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op solitaire kruispunten, maar ook netwerkregeling al dan niet met een Scenariomanager.  Inmiddels heeft hij een behoorlijk arsenaal aan ervaring opgedaan met de veel gebruikte hardware/software op het gebied van verkeersregeltechniek.

Yuri geeft als docent al een aantal jaren les binnen diverse cursussen op het gebied van Verkeerslichten en Verkeersregelinstallaties.

Marcel Heijkoop
Provincie Zuid-Holland

Marcel Heijkoop

Marcel Heijkoop is werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland. Hij is een expert op het gebied van het realiseren en onderhouden van betrouwbare, efficiënte en geloofwaardige verkeerssystemen.

Ton van Grinsven
Van Grinsven Software

Ton van Grinsven

Ton is verkeersregelkundige en software-ontwikkelaar. Ton is werkzaam bij de gemeente Delft en heeft ook een eigen onderneming, Van Grinsven Software.  Voor het programmeren van verkeersregelingen wordt in Nederland vooral gebruik gemaakt van de Toolkit CCOL. Deze toolkit is door Van Grinsven Software ontwikkeld. Ton is lid van de CVN (Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland). Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan tal van standaards op het vakgebied, zoals: de CVN C-interface, het PTP-protocol, het KAR-protocol en het V-Log protocol. Innovatie zit in zijn genen, hij zorgt er voor dat de functionaliteiten van de Toolkit CCOL goed blijven aansluiten op de nieuwste verkeersregeltechnische ontwikkelingen.

Erik de Jong
DTV Consultants

Erik de Jong

Erik is sinds 2001 werkzaam bij DTV Consultants als software-ontwikkelaar en verkeersregelkundige. Zo wordt COCON, in Nederland het meest gebruikte programma voor het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen, door Erik onderhouden. Ook ontwikkelt hij verkeerskundige software via zijn eigen onderneming. Op verkeersregelkundig gebied is Erik vooral werkzaam in het traject van ontwerpen, specificeren, programmeren en simuleren van zowel solitaire verkeerslichtenregelingen als regelingen in een netwerk.

Sjoert Bakker
DTV Consultants BV

Sjoert Bakker

Sjoert is werkzaam bij DTV Consultants als Adviseur Smart Mobility. Vanuit zijn zitting in de CVN is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond C-ITS en de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Den Haag heeft hij de ontwikkelingen geprojecteerd op de stad en zo kansen en (on)mogelijkheden afgewogen. Hij maakt cursisten graag wegwijs in C-ITS- en iVRI-land.

Lesdata en locatie

Lesdata (15 dagen/30 dagdelen): data zijn onder voorbehoud

 • 9 en 23 maart 2018
 • 6 en 20 april 2018
 • 8 en 18 mei 2018 (let op 8 mei is een dinsdag)
 • 1, 12 en 29 juni 2018 (let op 12 juni is een dinsdag)
 • 7 en 21 september 2018
 • 5 oktober 2018
 • 2, 16 en 30 november 2018

Wilt u weten op welke data een specifiek module plaatsvindt? Klikt u dan onderaan de pagina op de desbetreffende module.

Leslocatie: Breda

De volgende startdatum van de opleiding zal januari 2019 zijn.

 

Voor wie?

De opleiding Verkeersregelkundige NG is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die zich grondig willen verdiepen in de hedendaagse verkeersregelkundige praktijk en meteen willen worden ingewijd in alle op stapel staande vernieuwingen op het gebied van iVRI. Verkeersregelkundigen zijn werkzaam bij gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, stadsregio’s, adviesbureaus, detacheringsbureaus, fabrikanten, installatiebedrijven en aannemers.

Kosten

Lesgeld gehele opleiding (15 dagen):  € 5.925,-

Lesgeld losse modules:
– Ontwerp geregeld kruispunt (3,5 dagen): € 1.730,-
– Specifieke voertuigafhankelijke regeling (3 dagen):  € 1.485,-
– Ontwerp gecoördineerde regeling (2,5 dagen): € 1.240,-
– Aanbesteden en beheren (3 dagen): € 1.485,-
– Programmeren met CCOL9 (3 dagen): € 1.485,-

Inbegrepen: tijdelijke gebruikerslicenties, lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties (Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Inschrijven Studiegids aanvragen

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator

Modules