Post-hbo opleiding Parkeermanager (modulair)

Inhoud

Parkeerbeleid is een complexe uitdaging. De komende decennia neemt de trek naar de stad toe. Slim mobiliteitsbeleid moet overvolle steden leefbaar houden. Er is sprake van een  toenemende individualisering van mobiliteit en een toenemende focus op schone mobiliteit.  De elektrische fiets stelt nieuwe eisen aan stallingen. Digitalisering van parkeren leidt tot allerlei nieuwe vraagstukken. In binnensteden vraagt men zich onder andere af hoe het fietsparkeervraagstuk kan worden opgelost, hoe parkeergedrag kan worden beïnvloed, et cetera. De Post-hbo opleiding Parkeermanager geeft u de handvatten om met deze en andere complexe uitdagingen in de wereld van parkeren aan de slag te gaan.

Parkeermanager (post-hbo) – Spin in het web

De parkeermanager is een belangrijke speler in dit complexe speelveld. Hij heeft van parkeerbeleid tot en met de uitvoering de touwtjes in handen. Hij voert de regie tussen bestuur, afdelingen en organisaties, zowel in- als extern. Hij is de spin in het web die parkeerdiensten op elkaar afstemt en integreert tot een geheel. Daarbij is hij verantwoordelijk voor de financiën en een uitvoerbaar parkeerbeleid. Hierbij volstaat alleen kennis op hoofdlijnen niet. Naast de noodzakelijke, inhoudelijke parkeerkennis zijn vaardigheden nodig om optimaal van de markt te kunnen profiteren en in- en externen goed aan te kunnen sturen.

Het gaat al lang niet meer alleen om tarieven of beleid, maar ook om de vraag hoe parkeren past binnen de totale financiële constellatie van de gemeente. Hoe wordt dit gewogen binnen de bestuurlijke context en welke rol speelt parkeren in de positionering van de gemeente? In de opleiding parkeermanager gaan we in op alle facetten van parkeren: van beleid tot coördinatie, van ontwerp tot exploitatie en van het schrijven van plannen tot het implementeren ervan.

De Post-hbo opleiding Parkeermanager bestaat uit de volgende modules, die los te volgen zijn:

Aanpak

De beroepssituaties die de parkeermanager in zijn dagelijkse werk tegen komt vormen de basis van de post-hbo opleiding Parkeermanager. De student verkrijgt tijdens de opleiding de kennis en vaardigheden om deze beroepssituaties te kunnen “handelen”.

Tijdens de opleiding staan deze beroepssituaties dan ook centraal door middel van individuele- en groepsopdrachten en casussen, gekoppeld aan achterliggend schriftelijk lesmateriaal. Wij verwachten van u dat u het lesmateriaal vooraf thuis bestudeert. Dit is uitermate belangrijk aangezien de contacturen grotendeels worden besteed aan het behandelen van relevante praktijksituaties (= beroepssituaties). Daarnaast licht de docent de theorie kort toe en behandelt hij vragen.

Docenten

opleiding samen met

opleiding samen met

DTV Consultants BV

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland. Alle partijen die bij de parkeersector zijn betrokken vinden elkaar binnen Vexpan. Alle onderwerpen gerelateerd aan parkeren hebben de volledige aandacht, zoals straatparkeren en parkeergarages, gratis parkeren en betaald parkeren, mechanisch parkeren en parkeerapparatuur.

Elisio Baptista

Elisio Baptista

Cooperatie parkeerservice

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen het brede vakgebied Parkeren en ervaring in parkeer beleid, beheer, organisatie, vastgoed, financiën en aanbestedingen. Nu werkzaam bij de Coöperatie ParkeerService als senior adviseur voor zowel de gemeentelijke leden als de interne organisatie. En vanaf het prille begin betrokken bij de opleiding Post HBO Parkeermanager en andere parkeren gerelateerde opleidingen van MBO tot Universitair. Daarnaast ook betrokken bij internationale adviesprojecten in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Sjoerd Stienstra

Sjoerd Stienstra

ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV

Sjoerd Stienstra is zelfstandig adviseur onder naam Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer. Hij is gespecialiseerd op het vlak van stedelijk verkeer in al zijn facetten. Daarbij staat de samenhang tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor parkeren, verkeer en mobiliteit centraal. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal, en ook diverse bredere studies naar kenmerken van bezoek- en parkeergedrag. Hij is lid van de programmaraad Parkeren van het CROW, maakt deel uit van de redactieraad van het parkeervakblad Vexpansie en is lid van de Board of Advisors van het World Parking Symposium, een tweejaarlijks internationaal parkeercongres.

Barbara Verhallen

Barbara Verhallen

Gemeente Amsterdam

Barbara Verhallen. Barbara is senior communicatieadviseur bij Verkeer en Openbare ruimte van de gemeente Amsterdam. Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. V&OR is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Ook stelt het kaders op voor de bereikbaarheid, waaronder parkeren, en de openbare ruimte.

Roger Theunissen

Roger Theunissen

TheMa Mobiliteitsadvisering

Thema Mobiliteitsadvisering BV geeft advies en ondersteuning op het gebied van mobiliteit en ruimte. Mobiliteitsvraagstukken en herstructureringsopgaven zitten in ons pakket naast beleidsondersteuning en het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitssystemen. Specialisme is optimalisatie en kwaliteitsverbetering van planvorming en beleidsontwikkeling binnen het brede ruimtelijke werkveld. Wij ontwikkelen creatieve adviezen die goed uitvoerbaar zijn en het gewenste resultaat opleveren. Bij implementatie en uitvoering van adviezen zijn wij u eveneens graag van dienst: voor de juiste aanpak en organisatie, begeleiding bij aanbestedingen en projectmanagement, maar ook voor het creëren van draagvlak of het inventariseren en aanvragen van subsidies. Thema Mobiliteitsadvisering heeft een brede ervaring in huis op gebied van project en procesmanagement, aanbesteding, exploitatie van vervoersystemen, implementatie van vervoer en infrastructuur-projecten, marketing en productontwikkeling binnen het openbaar vervoer, reizigersinformatie, opzet van innovatieve vervoerconcepten, recreatief vervoer en infrastructuurontwikkeling. Onze ervaring staat garant voor een doordacht advies.

Roger is een inspirerende coach en sparringpartner. Het scala aan opdrachtgevers is zeer divers Bedrijfsmatig is hij betrokken bij het prille begin van webdesigning en bij de opkomst van de ICT in het begin van de jaren´90. Sterk in het strategisch werk met een scherp oog voor detail en een directe persoonlijke benadering.

Rob Ebbing

Rob Ebbing

Spark

Rob Ebbing is partner bij parkeeradviesbureau Spark. Al tijdens zijn studie heeft het parkeren van auto’s, inmiddels ook fietsen, zijn interesse gewekt. Hij wordt als specialist betrokken bij de ontwikkeling en de exploitatie van parkeervoorzieningen in Nederland. Hierbij houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van beleid, strategie, financieel management en de exploitatie. Inmiddels beschikt hij op deze onderdelen over ruime kennis en ervaring welke hij inzet voor zowel publieke als private partijen bij de totstandkoming van optimale oplossingen.

Ed van Savooyen

Ed van Savooyen

SPARK

Al ruim 30 jaar werkt Ed van Savooyen in de parkeersector. Hij is gespecialiseerd in bereikbaarheids- en parkeergerelateerde werkzaamheden en vraagstukken -voor auto’s en fietsen- en houd mij in dat kader bezig met onderzoek en analyse, beleids- en strategieontwikkeling, project-, proces- en risicomanagement, financieel management en productmanagement.

Mijn werkervaring spitst zich toe op integrale bereikbaarheids- en parkeervraagstukken in de (beleidsmatige) context van economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu. Binnen die vraagstukken staat de samenhang tussen de omvang van de te faciliteren parkeerbehoefte (beleidsnormen versus werkelijk gebruik), de te stellen kwaliteitseisen aan de benodigde parkeervoorzieningen, de eigendoms- en (beheer)organisatieaspecten en de financiële haalbaarheid centraal. In opdrachten bekleed ik vaak de rol van analist, coach of project-/procesmanager.

Nico Harkes

Nico Harkes

NEXT Vastgoed

Nico Harkes geeft binnen de module Financiën een gastcollege. NEXT Vastgoed is een adviesbureau gespecialiseerd in grondbeleid, planeconomie, taxatie en risicomanagement en richt zich op het combineren van vastgoedkennis.

Dave Linssen

Dave Linssen

Dave Linssen

Dave Linssen is eigenaar van parkeeradviesbureau Aparco. Hiervoor heeft hij aan de exploitant kant (Q-Park) en aan de gemeente kant (Sittard-Geleen) operationele parkeerfuncties uitgevoerd. Hij heeft inmiddels vanuit verschillende functies ruim 10 jaar ervaring als parkeerspecialist. Dave heeft, door zijn jarenlange ervaring met parkeren, een aanzienlijk netwerk op dit vlak. Diverse exploitanten, leveranciers, ontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven en gemeenten behoren hiertoe.

Marc Moonen

Marc Moonen

Moonen Parkeeradvies

Moonen Parkeeradvies is het bureau van Marc Moonen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is hij een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Jaap Roest

Jaap Roest

EIFFEL

Lesdata en locatie

Lesdata (12,5 dagen):

  • 9 en 23 maart 2018
  • 13 april 2018
  • 18 mei 2018
  • 1 en 15 juni 2018
  • De resterende 7 dagen worden gepland in het najaar van 2018. Data volgen later.

Wilt u weten op welke data een specifiek module plaatsvindt? Klikt u dan onderaan de pagina op de desbetreffende module.

Leslocatie: Utrecht

 

Voor wie?

De post-hbo opleiding parkeermanager is bedoeld voor parkeermanagers en beleidsmedewerkers parkeren, parkeercoördinatoren, (senior) adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet als parkeermanager aan de slag zijn of gaan en beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. Daarnaast heeft u affiniteit met, en de nodige werkervaring binnen, verkeer/parkeren.

Kosten

Lesgeld gehele opleiding (12 dagen):  € 5.350,-

Lesgeld losse modules:
1     dag: €    549,-
2,5 dag:  € 1.370,-
3 dagen: € 1.645,-

Inbegrepen: lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Senior Adviseur
Studiegids aanvragen

Modules