Post-hbo opleiding Verkeerskunde

Inhoud

U werkt (of start binnenkort) als hbo-er in de verkeerskunde, maar mist net dat stukje verkeerskundige basiskennis? De Post-hbo opleiding Verkeerskunde is precies wat u zoekt! U leert vlot en gedegen de complete basis van het verkeerskundige vak kennen. Bij succesvolle afronding krijgt u een diploma in slechts zestien lesdagen.

Studiegids aanvragen

De opleiding zit bijna aan het maximaal aantal deelnemers. Het kan zijn dat u op de reservelijst wordt geplaatst, u ontvangt hiervan een bericht na inschrijving. De opleiding bieden wij weer opnieuw aan in januari 2018.

De post-hbo opleiding verkeerskunde behandelt de volgende elementen:

 • Mobiliteitsbeleid
 • Mobiliteitsmanagement
 • Openbaar vervoer
 • Ruimtelijk beleid
 • Parkeren
 • Verkeersonderzoek
 • Verkeersmodellen
 • Verkeer en milieu/duurzaamheid
 • Verkeersontwerp
 • Verkeersplanologie
 • Verkeersmanagement
 • Verkeerswetgeving
 • Verkeersveiligheid en verkeersgedrag
 • Kosten en financiering van verkeersmaatregelen
 • Stedelijke transities (excursie) en SMART Mobility (excursie)

De opleiding is klassikaal. U gaat zelf aan de slag met zelfstudie en praktijkgerichte opdrachten. Tijdens de lesdagen behandelt de docent de theorie, voor een groot deel aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten. De studiebelasting is gemiddeld 6 uur per week (naast het volgen van de lessen). U sluit de leerblokken af met een individuele of groepsopdracht.

Na afronding van de opleiding heeft u:

 • Een breed overzicht van wat er zich binnen de verkeerskunde afspeelt en de rol van de verkeerskundige.
 • Inzicht in hoe alle deelgebieden met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.
 • Vaardigheden voor het analyseren van verkeerskundige problemen.
 • Inzicht in bestuurlijke, beleidsmatige, ambtelijke en maatschappelijke kanten van verkeerskundige planvormingsprocessen.

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het door werkgevers zeer gewaardeerde diploma “Post-hbo opleiding Verkeerskunde”.

Docenten

Jan Annema

Jan Annema

TU Delft

Jan Anne Annema is assistent professor in het vervoersbeleidsanalyse aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. Zijn belangrijkste interesses zijn de ontwikkeling op lange termijn in het vervoer, milieu, kosten-batenanalyse en de praktijk van de ex-ante beleidsevaluatie transportstudies. Hij voltooide in 1987 een studie chemie aan de Universiteit Utrecht. In 2008 promoveerde Annema aan de TU Delft. Van 1988 tot 2006 werkte hij voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar hij vele studies deed naar de impact van het transport op het milieu in Nederland.

Willem Buijs

Willem Buijs

DTV Consultants

Willem werkt sinds 1995 in EU-projecten, denk aan: FP4, FP5, FP6, FP7, H2020, IEE en Interreg. Zijn interessegebieden zijn strategie, management, netwerk, mobiliteit, openbaar vervoer, onderzoek, opleiden. De laatste jaren ligt Willems focus vooral op duurzame mobiliteit.

Peter Geerts

Peter Geerts

Kragten

Peter Geerts is stedenbouwkundige. Geerts werkt als vakgroephoofd planologie bij Kragten.

Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

DTV Consultants

Hans is consultant bij DTV Consultants en werkt aan projecten op gebied van verkeersveiligheid, ontwerp, fietsen en lopen en parkeren. Hij heeft diverse verkeersveiligheidsstudies en audits uitgevoerd met betrekking tot rotondes, fiets- en voetgangersoversteken, fietsvoorzieningen, nieuwe woonwijken, schoolomgevingen en gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom. Hans deelt zijn ruime praktijkervaring met u tijdens de lessen op interactieve manier.

Marc Maartens

Marc Maartens

Marc Maartens Advies

Marc Maartens is adviseur-publicist op het vlak van verkeer en vervoer. Hij geeft adviezen, leidt bijeenkomsten, verzorgt colleges, draait mee in projecten en schrijft vakartikelen.

Gerard Overkamp

Gerard Overkamp

Pancore

Gerard Overkamp  heeft 30 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, herstructurering, geografisch onderzoek, GIS en databases.Rode draad in de werkervaring is het ontwikkelen van beleidsadvies en realisatiestrategieën voor gebiedsontwikkeling en herstructureringsplannen. Van nationaal tot sub lokaal niveau, van vooraan in de de beleids- en planvorming tot aan het sluiten van overeenkomsten, van puur publiek tot publiek in samenwerking met marktpartijen. Van woonwijken via winkelgebieden tot bedrijventerreinen, van nieuw tot te herstructureren. Kortom: een medewerker die al veel gezien heeft en zich steeds weer tot nieuwe dingen laat uitdagen en de route naar nieuwe denkwijzen open legt. Kerncompetenties: vrij denkend, oplossingsgericht, (ver)bindend, luisterend, (be)denkend, betrokken en prikkelend.

Elisio Baptista

Elisio Baptista

Cooperatie parkeerservice

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen het brede vakgebied Parkeren en ervaring in parkeer beleid, beheer, organisatie, vastgoed, financiën en aanbestedingen. Nu werkzaam bij de Coöperatie ParkeerService als senior adviseur voor zowel de gemeentelijke leden als de interne organisatie. En vanaf het prille begin betrokken bij de opleiding Post HBO Parkeermanager en andere parkeren gerelateerde opleidingen van MBO tot Universitair. Daarnaast ook betrokken bij internationale adviesprojecten in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Lesdata en locatie

Start: 28 september 2018
(Lesdagen zijn op vrijdag en worden om de week gegeven. Er zijn 16 lesdagen)

Leslocatie: Utrecht

 

De opleiding zit bijna aan het maximaal aantal deelnemers. Het kan zijn dat u op de reservelijst wordt geplaatst, u ontvangt hiervan een bericht na inschrijving. De opleiding bieden wij weer opnieuw aan in januari 2018.

Voor wie?

Deelnemers aan de opleiding hebben een academische of hbo opleiding voltooid. U moet kunnen denken en werken in termen van beleid en beleidsvoorbereiding en heeft bij voorkeur affiniteit met verkeer en mobiliteit.

Deelnemers werken bijvoorbeeld bij:

 • Advies- en ingenieursbureaus
 • Gemeenten
 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Belangenorganisaties

Na uw inschrijving wordt om uw kopie diploma gevraagd i.v.m. toelating tot de opleiding.

De opleiding zit bijna aan het maximaal aantal deelnemers. Het kan zijn dat u op de reservelijst wordt geplaatst, u ontvangt hiervan een bericht na inschrijving. De opleiding bieden wij weer opnieuw aan in januari 2018.

Kosten

Lesgeld:  € 5.350,- exclusief BTW
Arrangementskosten: € 200,- exclusief BTW (locatie kosten, koffie/thee en lunch)

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen boeken, zoals CROW publicaties.

De opleiding zit bijna aan het maximaal aantal deelnemers. Het kan zijn dat u op de reservelijst wordt geplaatst, u ontvangt hiervan een bericht na inschrijving. De opleiding bieden wij weer opnieuw aan in januari 2018.

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Studiegids aanvragen

DTV Consultants gebruikt cookies om deze website te analyseren, personaliseren en te verbeteren voor marketingdoeleinden. Meer informatie

Weigeren Toestaan