Module Marketing en gedrag & Communicatie en de politieke kant van parkeren

Deze module is onderdeel van de opleiding Post-hbo opleiding Parkeren (modulair)

Algemeen

Parkeren is een integraal onderdeel van de publieke zaak. Er zijn veel belangen in het spel, zowel van in- en externe stakeholders als binnen de politiek.

Communicatie en de Politieke kant van parkeren

Na afloop van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • meer inzicht en gevoel te krijgen voor de processen en de rationaliteiten van de politiek en deze te vertalen in de eigen houding tegenover politiek;
 • een analyse te maken van de verschillende belanghebbenden en hun rol in het communicatievraagstuk: wie zijn er allemaal betrokken bij dit vraagstuk en wat is hun rol;
 • de analyse om te zetten in een gerichte communicatieaanpak met de juiste communicatiemiddelen: zowel intern in de eigen organisatie als extern naar de diverse doelgroepen en naar bestuur de juiste boodschap over te brengen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de diverse doelgroepbenaderingen en communicatiekanalen;
 • de communicatiemomenten goed te plannen: wanneer overlegt u met wie om het gewenste resultaat te realiseren;
 • om te gaan met ongeplande ‘ad hoc’ communicatie bij grote storingen e.d.;
 • gebruik te maken van feedback (bijv. klachten) voor het continue verbeteren van de communicatie.

Marketing en gedrag

Na afloop van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • de relatie te leggen tussen parkeren en mobiliteitsgedrag;
 • een passend marketingdoel te formuleren;
 • een stakeholderanalyse te maken;
 • een goede kernboodschap te maken (per doelgroep);
 • samen met stakeholders het speelveld te bepalen en te komen tot een marketingplan/concrete actie(s).

Daarnaast heeft u inzicht in:

 • dat marketing iets anders is dan verkopen;
 • parkeren als economisch marketing instrument;
 • hoe creatief om te kunnen gaan met parkeren.

Dit alles zodat u zelf een marketingplan kunt beoordelen en/of maken.

Docenten

Barbara Verhallen
Gemeente Amsterdam

Barbara Verhallen

Barbara Verhallen. Barbara is senior communicatieadviseur bij Verkeer en Openbare ruimte van de gemeente Amsterdam. Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. V&OR is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Ook stelt het kaders op voor de bereikbaarheid, waaronder parkeren, en de openbare ruimte.

Roger Theunissen
TheMa Mobiliteitsadvisering

Roger Theunissen

Thema Mobiliteitsadvisering BV geeft advies en ondersteuning op het gebied van mobiliteit en ruimte. Mobiliteitsvraagstukken en herstructureringsopgaven zitten in ons pakket naast beleidsondersteuning en het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitssystemen. Specialisme is optimalisatie en kwaliteitsverbetering van planvorming en beleidsontwikkeling binnen het brede ruimtelijke werkveld. Wij ontwikkelen creatieve adviezen die goed uitvoerbaar zijn en het gewenste resultaat opleveren. Bij implementatie en uitvoering van adviezen zijn wij u eveneens graag van dienst: voor de juiste aanpak en organisatie, begeleiding bij aanbestedingen en projectmanagement, maar ook voor het creëren van draagvlak of het inventariseren en aanvragen van subsidies. Thema Mobiliteitsadvisering heeft een brede ervaring in huis op gebied van project en procesmanagement, aanbesteding, exploitatie van vervoersystemen, implementatie van vervoer en infrastructuur-projecten, marketing en productontwikkeling binnen het openbaar vervoer, reizigersinformatie, opzet van innovatieve vervoerconcepten, recreatief vervoer en infrastructuurontwikkeling. Onze ervaring staat garant voor een doordacht advies.

Roger is een inspirerende coach en sparringpartner. Het scala aan opdrachtgevers is zeer divers Bedrijfsmatig is hij betrokken bij het prille begin van webdesigning en bij de opkomst van de ICT in het begin van de jaren´90. Sterk in het strategisch werk met een scherp oog voor detail en een directe persoonlijke benadering.

Lesdata en locatie

Lesdata (6 dagdelen): 

 • 14 september 2018
 • 28 september 2018
 • 12 oktober 2018
 • 2 november 2018
 • 16 november 2018
 • 30 november 2018

Lestijden: 13.30 – 16.30 uur (m.u.v. 16 november: 09.30 – 12.30 uur)

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, (senior) adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. Daarnaast heeft u affiniteit met, en de nodige werkervaring binnen, verkeer/parkeren.

Kosten

Lesgeld losse module (3 dagen): € 1.645,-

Inbegrepen: lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules