Module Parkeeronderzoek en parkeerbeleid/visie op parkeren

Inhoud

De rode draad in dit leerblok is: Hoe kom ik tot een parkeerbeleidsplan: welke stappen moet ik doorlopen en hoe vul ik iedere stap in? Dit op het niveau van parkeerbeleidsnota’s. Daarbij komen uiteraard ook aan bod het benodigde onderzoek dat hieraan vooraf gaat en een visie op parkeren in een zich snel ontwikkelend vakgebied, ook in technologisch opzicht.

Parkeerbeleid en Visie op parkeren

Na het volgen van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • parkeerbeleid te ontwikkelen in relatie tot de mobiliteitsketen en de totale gemeentelijk beleidsvisie;
 • een parkeernota op te stellen (proces en structuur);
 • de strategisch beleidsmatrix toe te passen;
 • visie op parkeren te destilleren uit diverse informatiebronnen en te vertalen naar parkeerbeleid en omgekeerd.

Parkeeronderzoek

Na het volgen van dit onderdeel is de student in staat om:

 • een parkeerbalans op te stellen;
 • het benodigde aantal parkeerplaatsen te berekenen;
 • op basis van de beleidscontext de juiste onderzoekvraag te stellen en het juiste eindresultaat te bepalen;
 • de juiste vragen te stellen aan de medewerker parkeren om de gewenste onderzoeksoutput te krijgen;
 • de juiste onderzoekmethode te kiezen, zodanig dat de onderzoeksvraag wordt beantwoord;
 • complex parkeeronderzoek op te zetten en uit te voeren, inclusief de probleemanalyse en de conclusies voor het beleid;
 • de resultaten van het onderzoek terug te koppelen naar de beleids- en bestuurlijke context in de vorm van een beleidsnotitie of advies voor het MT / bestuur: o.a. kort en bondig de essentie verwoorden.

Deze module is onderdeel van de opleiding Post-hbo opleiding Parkeermanager (modulair)

Docenten

Elisio Baptista

Elisio Baptista

Cooperatie parkeerservice

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen het brede vakgebied Parkeren en ervaring in parkeer beleid, beheer, organisatie, vastgoed, financiën en aanbestedingen. Nu werkzaam bij de Coöperatie ParkeerService als senior adviseur voor zowel de gemeentelijke leden als de interne organisatie. En vanaf het prille begin betrokken bij de opleiding Post HBO Parkeermanager en andere parkeren gerelateerde opleidingen van MBO tot Universitair. Daarnaast ook betrokken bij internationale adviesprojecten in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Sjoerd Stienstra

Sjoerd Stienstra

ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV

Sjoerd Stienstra is zelfstandig adviseur onder naam Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer. Hij is gespecialiseerd op het vlak van stedelijk verkeer in al zijn facetten. Daarbij staat de samenhang tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor parkeren, verkeer en mobiliteit centraal. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal, en ook diverse bredere studies naar kenmerken van bezoek- en parkeergedrag. Hij is lid van de programmaraad Parkeren van het CROW, maakt deel uit van de redactieraad van het parkeervakblad Vexpansie en is lid van de Board of Advisors van het World Parking Symposium, een tweejaarlijks internationaal parkeercongres.

Lesdata en locatie

Lesdata (5 dagdelen): deze module vindt in de ochtend plaats op:

 • 9 en 23 maart 2018
 • 13 april 2018
 • 18 mei 2018
 • 15 juni 2018

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De post-hbo opleiding parkeermanager is bedoeld voor parkeermanagers en beleidsmedewerkers parkeren, parkeercoördinatoren, (senior) adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet als parkeermanager aan de slag zijn of gaan en beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. Daarnaast heeft u affiniteit met, en de nodige werkervaring binnen, verkeer/parkeren.

Kosten

Lesgeld losse module (2,5 dag): € 1.370,-

Inbegrepen: lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Senior Adviseur

Modules