Module Parkeeronderzoek en parkeerbeleid/visie op parkeren

Deze module is onderdeel van de opleiding Post-hbo opleiding Parkeren (modulair)

Algemeen

De rode draad in dit leerblok is: Hoe kom ik tot een parkeerbeleidsplan: welke stappen moet ik doorlopen en hoe vul ik iedere stap in? Dit op het niveau van parkeerbeleidsnota’s. Daarbij komen uiteraard ook aan bod het benodigde onderzoek dat hieraan vooraf gaat en een visie op parkeren in een zich snel ontwikkelend vakgebied, ook in technologisch opzicht.

Parkeerbeleid en Visie op parkeren

Na het volgen van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • parkeerbeleid te ontwikkelen in relatie tot de mobiliteitsketen en de totale gemeentelijk beleidsvisie;
 • een parkeernota op te stellen (proces en structuur);
 • de strategisch beleidsmatrix toe te passen;
 • visie op parkeren te destilleren uit diverse informatiebronnen en te vertalen naar parkeerbeleid en omgekeerd.

Parkeeronderzoek

Na het volgen van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • een parkeerbalans op te stellen;
 • het benodigde aantal parkeerplaatsen te berekenen;
 • op basis van de beleidscontext de juiste onderzoekvraag te stellen en het juiste eindresultaat te bepalen;
 • de juiste vragen te stellen aan de medewerker parkeren om de gewenste onderzoeksoutput te krijgen;
 • de juiste onderzoekmethode te kiezen, zodanig dat de onderzoeksvraag wordt beantwoord;
 • complex parkeeronderzoek op te zetten en uit te voeren, inclusief de probleemanalyse en de conclusies voor het beleid;
 • de resultaten van het onderzoek terug te koppelen naar de beleids- en bestuurlijke context in de vorm van een beleidsnotitie of advies voor het MT / bestuur: o.a. kort en bondig de essentie verwoorden.

Docenten

Elisio Baptista
Cooperatie parkeerservice

Elisio Baptista

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen het brede vakgebied Parkeren en ervaring in parkeer beleid, beheer, organisatie, vastgoed, financiën en aanbestedingen. Nu werkzaam bij de Coöperatie ParkeerService als senior adviseur voor zowel de gemeentelijke leden als de interne organisatie. En vanaf het prille begin betrokken bij de opleiding Post HBO Parkeermanager en andere parkeren gerelateerde opleidingen van MBO tot Universitair. Daarnaast ook betrokken bij internationale adviesprojecten in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Sjoerd Stienstra
ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV

Sjoerd Stienstra

Sjoerd Stienstra is zelfstandig adviseur onder naam Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer. Hij is gespecialiseerd op het vlak van stedelijk verkeer in al zijn facetten. Daarbij staat de samenhang tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor parkeren, verkeer en mobiliteit centraal. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal, en ook diverse bredere studies naar kenmerken van bezoek- en parkeergedrag. Hij is lid van de programmaraad Parkeren van het CROW, maakt deel uit van de redactieraad van het parkeervakblad Vexpansie en is lid van de Board of Advisors van het World Parking Symposium, een tweejaarlijks internationaal parkeercongres.

Lesdata en locatie

Lesdata (5 dagdelen):

 • 14 september 2018
 • 28 september 2018
 • 12 oktober 2018
 •   2 november 2018
 • 30 november 2018

Lestijden: 09.30 – 12.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, (senior) adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. Daarnaast heeft u affiniteit met, en de nodige werkervaring binnen, verkeer/parkeren.

Kosten

Lesgeld losse module (2,5 dag): € 1.370,-

Inbegrepen: lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules