Module Ontwerp gecoördineerde regeling

Inhoud

De module gaat nader in op de vraag in welke situaties gecoördineerde regelingen mogelijk en gewenst zijn en hoe deze moeten worden ontworpen. Gecoördineerde regelingen en met name ‘groene golven’ zijn gebaseerd op hele andere ontwerpprincipes dan de gangbare voertuigafhankelijke regelingen. Deze komen uitgebreid aan bod en met behulp van de programma’s COCON en TRANSYT wordt geleerd hoe gecoördineerde regelingen kunnen worden ontworpen. Vervolgens wordt geleerd hoe de ontworpen regeling kan worden vertaald naar een gangbare half-starre regeling, maar ook als basis voor de inrichting van moderne netwerkregelsystemen kan worden gebruikt.

Deze module is alleen goed te volgen als deelnemers de stof van de cursus Ontwerp geregeld kruispunt goed beheersen. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die in de praktijk dagelijks met verkeerslichten bezig zijn. Deelnemers worden uitgenodigd om hun eigen praktijkuitdagingen mee te brengen.

 

Programma

Dagdeel 14 – Groene golven

 • coördinatie bajonetkruispunt
 • principe werking Groene Golf
 • tijdweg-diagram

Dagdeel 15 – Gebruik TRANSYT

 • werking TRANSYT
 • opbouw TRANSYT-netwerk
 • gebruik COCON
 • gebruik TIJD/WEG

Dagdeel 16 – Optimalisatie Groene golf

 • optimalisatie mogelijkheden
 • interpretatie optimalisatie output
 • inpassing OV-prioriteit

Dagdeel 17 – Netwerkregelingen

 • werking halfstarre regeling
 • verkeersafhankelijke programmaselectie
 • functionele eisen voor netwerken.
 • werking moderne netwerkregelsystemen.

Dagdeel 18 – Gecoördineerde regeling

 • ontwerp halfstarre regeling
 • inpassing langzaam verkeer

Deze module wordt afgesloten met een toetsopdracht.

Deze module is onderdeel van de opleiding Verkeersregelkundige NG

Docenten

Lesdata en locatie

Lesdata (2,5 dagen / 5 dagdelen): 

 • 6 en 20 april 2018
 • 9 mei 2018 (woensdag!)

Leslocatie: Breda

Voor wie?

De module is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die werkzaam zijn als verkeersregelkundige of verkeerskundige bij gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, stadsregio’s, adviesbureaus, detacheringsbureaus, fabrikanten, installatiebedrijven en aannemers.

Kosten

Lesgeld losse module (2,5 dagen): € 1.240,-

Inbegrepen: tijdelijke gebruikerslicentie, lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties  (Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Projectleider cursussen
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator

Modules