Inhoud

Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • een parkeerverhaal voor de nota kostenverhaal te schrijven; de parkeerkosten dekken door de ruimtelijke ontwikkeling e.e.a. in het kader van de Wro/Omgevingswet in casu de wet op de grondexploitatie (GREX wet);
 • de essentie en inhoud van een exploitatieplan te begrijpen en dan met name de plaats van infrastructurele en parkeervraagstukken daarin;
 • een parkeerbegroting op te stellen, te monitoren en bij te stellen en wel zodanig dat deze binnen het financiële kader van een organisatie realiseerbaar is;
 • een financiële strategie te maken in relatie tot parkeren op straat, overdekt parkeren (garage), tijdelijk parkeren etc.;
 • beargumenteerd een keuze te maken wat tot de parkeerexploitatie dan wel de vastgoedexploitatie behoort;
 • inzicht te hebben in het functioneren, de toepasbaarheid en de beperkingen van exploitatiemodellen;
 • iemand aan te sturen die een complexe parkeerexploitatie kan opstellen / eventueel zelf een parkeerexploitatie te maken;
 • output van een parkeerexploitatie te interpreteren en voorstellen te doen voor bijstelling van beleid;
 • los van het model een redelijke inschatting te maken c.q. toets te verrichten van de kosten en dekking van een parkeermaatregel, zodanig dat de afwijking tijdens de uitvoering beperkt is en daar waar nodig de modellen in te schakelen;
 • een programma van eisen te maken voor een samenhangende vastgoedontwikkeling, een parkeerexploitatie en waardebepaling / waardering;
 • een tariefbepaling voor te stellen;
 • financiering van aparte parkeervoorzieningen te organiseren;
 • voorstellen te doen om intern of extern diensten of werken uit te voeren.

Deze module is onderdeel van de opleiding Post-hbo opleiding Parkeermanager (modulair)

Docenten

Rob Ebbing

Rob Ebbing

Spark

Rob Ebbing is partner bij parkeeradviesbureau Spark. Al tijdens zijn studie heeft het parkeren van auto’s, inmiddels ook fietsen, zijn interesse gewekt. Hij wordt als specialist betrokken bij de ontwikkeling en de exploitatie van parkeervoorzieningen in Nederland. Hierbij houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van beleid, strategie, financieel management en de exploitatie. Inmiddels beschikt hij op deze onderdelen over ruime kennis en ervaring welke hij inzet voor zowel publieke als private partijen bij de totstandkoming van optimale oplossingen.

Ed van Savooyen

Ed van Savooyen

SPARK

Al ruim 30 jaar werkt Ed van Savooyen in de parkeersector. Hij is gespecialiseerd in bereikbaarheids- en parkeergerelateerde werkzaamheden en vraagstukken -voor auto’s en fietsen- en houd mij in dat kader bezig met onderzoek en analyse, beleids- en strategieontwikkeling, project-, proces- en risicomanagement, financieel management en productmanagement.

Mijn werkervaring spitst zich toe op integrale bereikbaarheids- en parkeervraagstukken in de (beleidsmatige) context van economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu. Binnen die vraagstukken staat de samenhang tussen de omvang van de te faciliteren parkeerbehoefte (beleidsnormen versus werkelijk gebruik), de te stellen kwaliteitseisen aan de benodigde parkeervoorzieningen, de eigendoms- en (beheer)organisatieaspecten en de financiële haalbaarheid centraal. In opdrachten bekleed ik vaak de rol van analist, coach of project-/procesmanager.

Nico Harkes

Nico Harkes

NEXT Vastgoed

Nico Harkes geeft binnen de module Financiën een gastcollege. NEXT Vastgoed is een adviesbureau gespecialiseerd in grondbeleid, planeconomie, taxatie en risicomanagement en richt zich op het combineren van vastgoedkennis.

Lesdata en locatie

Lesdata (5 dagdelen): deze module wordt gepland in het najaar van 2018. Data volgt.

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De post-hbo opleiding parkeermanager is bedoeld voor parkeermanagers en beleidsmedewerkers parkeren, parkeercoördinatoren, (senior) adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet als parkeermanager aan de slag zijn of gaan en beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. Daarnaast heeft u affiniteit met, en de nodige werkervaring binnen, verkeer/parkeren.

Kosten

Lesgeld losse module 2,5 dagen: € 1.370,-

Inbegrepen: lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Senior Adviseur

Modules