Inhoud

Na afloop van deze module bent u in staat om:

  • de aanbesteding ambtelijk te begeleiden (niet juridisch);
  • een Nota van Inlichtingen te schrijven;
  • te beredeneren welke aanbestedingsvorm gehanteerd kan worden;
  • te beredeneren elke beoordelingsmethodiek gehanteerd kan worden;
  • zich te verplaatsen in de aanbiedende partij;
  • valkuilen te onderkennen;
  • een uitvraag smart te maken;
  • in te schatten wanneer creativiteit van de markt gevraagd kan worden;
  • creativiteit uit de markt toe te staan in een aanbesteding.

Daarnaast heeft u inzicht in de complexiteit van het aanbesteden van parkeerdiensten.

 

Deze module is onderdeel van de opleiding Post-hbo opleiding Parkeermanager (modulair)

Docenten

Marc Moonen

Marc Moonen

Moonen Parkeeradvies

Moonen Parkeeradvies is het bureau van Marc Moonen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is hij een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagdelen): deze module wordt gepland in het najaar van 2018. Data volgt.

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

De post-hbo opleiding parkeermanager is bedoeld voor parkeermanagers en beleidsmedewerkers parkeren, parkeercoördinatoren, (senior) adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet als parkeermanager aan de slag zijn of gaan en beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. Daarnaast heeft u affiniteit met, en de nodige werkervaring binnen, verkeer/parkeren.

Kosten

Lesgeld losse module (1 dag): €     549,-

Inbegrepen: lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Senior Adviseur

Modules