Inhoud

De module gaat nader in op de vraag hoe de aanleg van een moderne verkeersregelinstallatie kan worden aanbesteed, hoe een verkeersregelautomaat moet worden afgenomen en op welke wijze het beheer en onderhoud kan worden georganiseerd. Hierbij wordt nader ingegaan op de wijze waarop een verkeersregelkundig bestek in de RAW systematiek kan worden opgesteld en op alle technische bepalingen ten aanzien van (i)VRI’s die in de RAW standaard zijn opgenomen. Deze kennis is relevant voor zowel de voorbereiding, de uitvoering als de begeleiding van een verkeersregelkundig RAW bestek. Ook leert u zowel een Factory Acceptance Test (FAT) als een Site Acceptance Test (SAT) af te nemen. Tot slot is het van belang om het beheer en onderhoud van (i)VRI’s goed te regelen. Derhalve leert u welke storingen zich in de praktijk kunnen voordoen, hoe deze kunnen worden opgelost en op welke wijze u periodieke evaluaties in het kader van functioneel onderhoud kunt uitvoeren

Deze module is alleen goed te volgen als deelnemers de stof van de cursus Specificatie voertuigafhankelijke regeling goed beheersen. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die in de praktijk dagelijks met verkeerslichten bezig zijn. Deelnemers worden uitgenodigd om hun eigen praktijkuitdagingen mee te brengen.

 

Programma

Dagdeel 19 – Bestek (i)VRI (1)

 • opstellen bestek verkeerslichten
 • staat van hoeveelheden
 • bekabeling
 • overige hardware onderdelen

Dagdeel 2 – Bestek (i)VRI (2)

 • bestekvormen beheer en onderhoud
 • aanbesteding bestek

 Dagdeel 21 – FAT en SAT

 • testen en evalueren
 • controlelijst voor fabrieksafname (FAT)
 • opstellen controlelijst voor inbedrijfstelling (SAT)

Dagdeel 22 – Praktijkdag FAT

 • Controle hardware verkeersregeltoestel (FAT) bij fabrikant verkeersregeltoestel

Dagdeel 23 – Technisch beheer en onderhoud

 • Opzet beheer en onderhoud
 • Afhandelen storingsmeldingen
 • Soorten storingen
 • Beheercentrale
 • Jaarlijks onderhoud hardware
 • Beheeromgeving (i)VRI

Dagdeel 24 – Verkeerskundig onderhoud

 • Periodieke evaluatie verkeerslichtenregeling
 • Analyse logfiles

Deze module wordt afgesloten met een toetsopdracht.

Deze module is onderdeel van de opleiding Verkeersregelkundige NG

Docenten

Marcel Heijkoop

Marcel Heijkoop

DTV Consultants

Marcel Heijkoop is sinds 2008 werkzaam bij DTV Consultants als Senior Adviseur. Hij is een expert op het gebied van het realiseren en onderhouden van betrouwbare, efficiente en geloofwaardige verkeerssystemen.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagen / 6 dagdelen): 

 • 25 mei 2018
 • 8 en 22 juni 2018

Leslocatie: Breda

Voor wie?

De module is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die werkzaam zijn als verkeersregelkundige of verkeerskundige bij gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, stadsregio’s, adviesbureaus, detacheringsbureaus, fabrikanten, installatiebedrijven en aannemers.

 

Kosten

Lesgeld losse module (3 dagen): € 1.485,-

Inbegrepen: tijdelijke gebruikerslicentie, lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties (Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Projectleider cursussen
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator

Modules