Masterclass Leer flexibel plannen in onzekere tijden

Algemeen

Parkeergelegenheid bijbouwen of carsharing? Meer asfalt of smart mobility? HOV of de zelfrijdende auto? Electrische laadpalen of oplaadbaar asfalt? Leer om te gaan met toekomstige ontwikkelingen terwijl u nu al een concreet plan moet maken om uw mobiliteitsopgave op te lossen. In deze masterclass leert u flexibele plannen maken. En u komt te weten hoe u een planningsproces ontwerpt voor het maken en uitvoeren van een flexibel plan. Daarnaast krijgt u handvatten mee om het ontwerpen en uitvoeren van een flexibel plan tot een succes te maken. Zo krijgt u een flexibel, toekomstbestendig plan, dat gedragen en uitgevoerd wordt door alle betrokkenen, van burger, marktpartijen tot en met de politiek.

Programma Masterclass Leer Flexibel Plannen

Op de eerste, interactieve, lesdag leggen wij de basis voor het omgaan met onzekerheden, in het bijzonder met behulp van flexibel plannen. Na afloop van lesdag 1 gaat u thuis alvast aan de slag met een casus. De tweede lesdag werkt u in groepen verder aan deze casus onder begeleiding van experts op het gebied van flexibel plannen. De volgende onderwerpen komen aan bod in de masterclass:

  • Welke onzekerheden zijn er? Hoe deze te structureren? En met welke dilemma’s/onzekerheden heeft u zelf te maken op dit moment
  • Inleiding adaptief plannen:
    • Structuur aanbrengen in onzekerheden
    • Flexibel plannen als manier om met die onzekerheden om te gaan (inclusief het verbinden van lange termijn ambities met korte termijn acties!)
  • Enerverende praktijkcase adaptief programmeren: Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland;

Binnen dit programma – bestaande uit acht samenhangende deelopgaven – gaan overheden, kennisinstellingen, bedrijven- en belangen- en maatschappelijke organisaties op een vernieuwende manier samenwerken om gezamenlijke ambities waar te maken. Wij laten het ‘vast’ programmeren los en geven ruimte aan innovaties. Daarmee spelen we in op veranderende omstandigheden en nieuwe technologische mogelijkheden. De deelopgaven beïnvloeden elkaar inhoudelijk, qua fasering in de tijd en financieel. In het programma zijn opgaven gedefinieerd die we met onze partners uitvoeren, waarbij we stap voor stap maatregelen nemen, kansen benutten en steeds kiezen voor de slimste oplossing. We weten dat we, als we onze ambities willen verwezenlijken, écht anders moeten werken: adaptief, aldus Irene Cortenbach, tevens docent in deze masterclass.

  • Workshop flexibel plannen;
    Inventarisatie (affiniteit) cases deelnemers.

Desgewenst kunt u uw eigen case inbrengen.

Docenten

Irene Cortenbach
Provincie Noord-Brabant

Irene Cortenbach

Irene is programmamanager SmartwayZ.NL. Binnen dit programma – bestaande uit acht samenhangende deelopgaven – gaan overheden, kennisinstellingen, bedrijven- en belangen- en maatschappelijke organisaties op een vernieuwende manier samenwerken om gezamenlijke ambities waar te maken. Wij laten het ‘vast’ programmeren los en geven ruimte aan innovaties. Daarmee spelen we in op veranderende omstandigheden en nieuwe technologische mogelijkheden. De deelopgaven beïnvloeden elkaar inhoudelijk, qua fasering in de tijd en financieel. In het programma zijn opgaven gedefinieerd die we met onze partners uitvoeren, waarbij we stap voor stap maatregelen nemen, kansen benutten en steeds kiezen voor de slimste oplossing. We weten dat we, als we onze ambities willen verwezenlijken, écht anders moeten werken: adaptief.

Vincent Marchau
Radboud Universiteit Nijmegen

Vincent Marchau

Vincent is hoogleraar ‘Onzekerheid en Adaptiviteit van Maatschappelijke Systemen’ aan de Radboud Universiteit, Faculteit Management-wetenschappen. Deze leerstoel wordt ondersteund door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Zijn onderzoek richt zich op lange-termijn planning onder onzekerheid op domeinen als transport, logistiek, ruimte, energie, water, en security.

Jan-Willem van der Pas
DTV Consultants

Jan-Willem van der Pas

Na een studie technologie- en innovatiebeleid aan de Technische Universiteit Eindhoven werkte  Jan – Willem voor respectievelijk Siemens Nederland N.V. en de Universiteit van Maastricht. In 2005 begon hij zijn Ph.D. onderzoek aan de Technische Universiteit Delft , Faculteit Techniek , Bestuur en Management . Hij behaalde zijn Ph.D. van de Technische Universiteit Delft in oktober 2011.

Na het behalen van zijn doctoraat , werkte Jan – Willem van der Pas parttime als postdoc onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft (Faculteit Techniek, Bestuur en Management, afdeling Transport & Logistiek (T & L). Daarnaast werkte hij ook parttime als senior consultant voor DTV Consultants in Breda. Hier werkt Jan-Willem nu fulltime als consultant en teamleider. In 2013 was Jan Willem (destijds TU Delft) samen met Bert van Wee (TU Delft) en Jan van der Waard (KIM) auteur van het artikel “Mobiliteitstrends en implicaties voor beleid, Dynamisch Adaptief Beleid”.

Jan van der Waard
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)

Jan van der Waard

Jan is specialist in toekomstverkenningen en strategische beleidsanalyses op het gebied van verkeer en vervoer. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgebouwd in verschillende onderzoeks-, advies- en managementfuncties bij de Technische Universiteit Delft en bij Rijkswaterstaat. Bij het KiM vervult hij de rol van topexpert. Jan was in 2013 samen met Bert van Wee (TU Delft) en Jan-Willem van der Pas (TU Delft) auteur van het artikel “Mobiliteitstrends en implicaties voor beleid, Dynamisch Adaptief Beleid”.

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagen): Neem contact met ons op voor meer informatie

Leslocatie: Utrecht

Lestijden: 09.30u – 16.30u

Voor wie?

De Masterclass is interessant voor hbo’ers en academici die bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, beleidsstrateeg of programmamanager bij het rijk, provincies of gemeenten werken en die betrokken zijn bij beleidsplannen maken en/of de programmering. Specifieke voorkennis is niet vereist.

Kosten

Lesgeld: €1.590,- exclusief BTW.

Materiaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building