Masterclass Concessiemanagement in Openbaar Vervoer

Inhoud

De concessie is gegund, het OV rijdt. Maar hoe zorgt u dat ook ‘tijdens de rit’ de kwaliteit van het OV op peil blijft? Met welke aanpak maakt u de meeste kans op de verwezenlijking van uw beleidsdoelen, ook als u zelf geen concessieverlener bent? Hoe moeten financiële tegenvallers worden opgevangen? Hoe moet u inspelen op nieuwe ontwikkelingen tijdens de looptijd van de concessie? Hoe blijft u een volwaardige gesprekspartner voor de vervoerder?

Het beheer van de concessie en de aansturing van de vervoerder vergt een breed palet van kennis en vaardigheden om in het complexe krachtenveld van politiek, vervoerders en reizigersbelangen zelfbewust te kunnen opereren. Deze Masterclass biedt u tools om de kerntaken van een concessiemanager goed te kunnen uitvoeren.

Tijdens de inspirerende Masterclass staat de interactie centraal. De opzet staat borg voor intellectuele uitdaging, inhoudelijke verdieping en een praktische vertaalslag naar de eigen casuïstiek.

Na afloop van de Masterclass bent u in staat om:

  • De uitvoering van een lopende concessie effectief te managen
  • Proactief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en daarbij ook verder te kijken dan de concessie zelf
  • Slagvaardig te opereren binnen het krachtenveld van beleid, vervoerders en reizigersbelangen Onderdelen De Masterclass biedt u tools om de kerntaken van een concessiemanager goed te kunnen uitvoeren.

De Masterclass Concessiemanagement in Openbaar Vervoer is opgebouwd rondom zes kerntaken:

  • Monitoring van de uitvoering van de concessie
  • Beoordelen en bijsturen van de kwaliteit
  • Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en analyseren van de impact
  • Afwegen van mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering
  • Creëren van draagvlak voor maatregelen
  • Omgaan met incidenten tijdens de uitvoering.

Docenten

Fred van der Blij

Fred van der Blij

TransTec Adviseurs

Fred van der Blij is directeur bij TransTec Adviseurs in Amsterdam. Vanuit TransTec heeft hij overheden en vervoerders ondersteund bij het vormgeven en beheren van OV concessies. Hij is betrokken geweest bij diverse aanbestedingen en levert tevens know how bij het beheren en ontwikkelen van lopende concessies. Fred is afgestudeerd als vervoerkundige en heeft een zeer goede en brede kennis van de openbaar vervoersector, zowel vanuit de bedrijfs- als vanuit de overheidskant. Vanuit zijn brede ervaring kent hij het krachtenveld tussen overheden als opdrachtgever en vervoerbedrijven als uitvoerder.

Bart Egeter

Bart Egeter

Bart Egeter advies

Naast zijn werk als docent aan de Hogeschool Rotterdam is Bart actief als zelfstandig adviseur in Rotterdam, waarbij hij voortbouwt op de veelzijdige expertise die hij heeft opgedaan bij TNO en TU Delft. Bart is afgestudeerd aan de TU Delft als verkeerskundige, met specialisatie openbaar vervoer. Zowel in zijn onderwijs- als in zijn advieswerk combineert hij een gedegen fundament van kennis en expertise op het gebied van verkeer en vervoer met een creatieve en inspirerende aanpak.

Lesdata en locatie

Lesdata: 8, 15 en 29 november 2016

Leslocatie: Utrecht.

Voor wie?

De Masterclass is interessant voor hbo-ers en academici die bijvoorbeeld als concessiebeheerder, beleidsmedewerker of (toekomstig) OV-professional betrokken zijn bij de uitvoering van het openbaar vervoer.

Kosten

Lesgeld: €2.350,- excl BTW. Materiaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Senior Adviseur