Inhoud

Wilt u een verkeersregelkundig bestek in de RAW systematiek kunnen opstellen of kunnen beoordelen? Wilt u meer inzicht krijgen in de technische bepalingen ten aanzien van VRI’s, die in de RAW standaard zijn opgenomen? Wilt u de relevante ins en outs weten, die van belang zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of begeleiding van een verkeersregelkundig RAW bestek?

De cursus is erop gericht u de kennis en vaardigheden bij te brengen om in verschillende hoedanigheden met de RAW systematiek te kunnen werken in het specifieke werkveld van de verkeersregeltechniek. Na afloop van de cursus kent u de basisbeginselen van de RAW systematiek en heeft u inzicht in de eisen en bepalingen ten aanzien van verkeersregelinstallaties, die zijn opgenomen in de RAW standaard. Tevens bent u in staat om een verkeersregeltechnisch bestek in de RAW systematiek op te stellen en/of te beoordelen en te gebruiken bij de uitvoering.

De cursus is in samenwerking met het CROW ontwikkeld.

Programma

Basisbeginselen RAW systematiek

 • uitgangspunten
 • doelstellingen
 • bepalingen
 • beschrijvingen
 • hoeveelheden
 • bijzonderheden
 • praktijkvoorbeelden

Opstellen verkeersregeltechnisch RAW bestek

 • standaard resultaatbeschrijvingen en keuzemogelijkheden
 • standaard administratieve en technisch bepalingen en keuzemogelijkheden
 • praktijkvoorbeelden

Uitvoering verkeersregeltechnisch RAW bestek

 • directievoering
 • toezicht houden
 • afrekenen, meer- en minderwerk
 • praktijkvoorbeelden

Docenten

Marcel Heijkoop

Marcel Heijkoop

DTV Consultants

Marcel Heijkoop is sinds 2008 werkzaam bij DTV Consultants als Senior Adviseur. Hij is een expert op het gebied van het realiseren en onderhouden van betrouwbare, efficiente en geloofwaardige verkeerssystemen.

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagen): 23 en 30 november 2017

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Breda

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding, uitvoering en/of begeleiding van verkeersregeltechnische RAW-bestekken. Bijvoorbeeld bestekschrijvers, calculators, projectleiders, uitvoerders, directievoerders en andere belangstellenden.

Kosten

Lesgeld: € 1.265,- exclusief BTW.

Lesmateriaal en lunch zijn in het lesgeld inbegrepen.

Advies en informatie
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Projectleider cursussen
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator