Verkeerskundig ontwerp

Algemeen

De rol van verkeerskundig ontwerper wordt steeds complexer, omdat een integrale aanpak van problemen en projecten vaker voor komt. Het is daarbij essentieel de inbreng van verschillende vakgebieden evenwichtig in het verkeerskundig ontwerp te verwerken en ontwerpkeuzes goed te motiveren. Als u zich verder wilt ontwikkelen als verkeerskundig ontwerper en zelfstandiger ontwerpen wilt kunnen maken en beoordelen, dan is de vijfdaagse cursus Verkeerskundig ontwerp wat voor u.

Naast de thematische lessen, die een mengeling zijn van theorie en praktijk, werkt u aan een casus. Deze casus gaat in op het formuleren van de probleemanalyse, het opstellen van het programma van eisen en het bedenken van oplossingen. Uiteindelijk maakt u een verkeerskundig schetsontwerp, met motivatie. De verschillende verkeersgebruikers, zoals fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, hebben allemaal een duidelijke plaats binnen de casus. Tijdens de laatste les presenteren cursisten de uitwerking van hun casus.
Zo ontwikkelt u de benodigde vaardigheden om zelfstandig, integrale ontwerpkeuzes te kunnen maken.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat met een cijfer voor de beoordeling van de gemaakte casus.

Programma

Inleiding

 • Het ontwerpproces
 • Basiselementen voor het ontwerp
 • Richtlijnen en andere bronnen

Omgeving en verkeer

 • Invloed van stedenbouw en landschap op het verkeer
 • Inrichten van de openbare ruimte
 • Stedenbouwkundige elementen

Veiligheid van verkeersdeelnemers

 • De mens in het verkeer
 • Van gedragsaspect tot ontwerpcriteria
 • Ontwerpdilemma’s

Duurzaam Veilig

 • De filosofie achter duurzaam veilig
 • Functies van het hoofdwegennet
 • Wegcategorisering
 • Ontwerpeisen vanuit duurzaam veilig
 • Erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en inrichting & vormgeving van kruispunten binnen en buiten de bebouwde kom

Fietsvoorzieningen

 • Ontwerpen voor de fiets
 • Stallingen, een plek voor de fiets
 • Buurtgerichte benadering

Voetgangersvoorzieningen

 • Plaats en voorzieningen voor voetgangers
 • Routes in straten, buurten en wijken

Openbaar vervoer

 • Situering en vormgeving van halteplaatsen en bijbehorende voorzieningen
 • Ontwerp voor de bus
 • De bus in verblijfsgebieden: vormgeving en maatregelen

Optimaliseren verkeersafwikkeling

 • Rotonde, VRI of andere kruispuntvormen?
 • Vormgeving en ontwerp van VRI-kruispunt

Docenten

Rico Andriesse
Goudappel Coffeng

Rico Andriesse

Rico’s passie is om voor een ingewikkeld en schier onmogelijk oplosbaar verkeersvraagstuk te komen met een simpele en creatieve oplossing. Duidelijk verpakt, goed onderbouwd.Hij heeft civiele techniek gestudeerd aan de TU van Delft met als afstudeerrichting verkeerskunde. Vanaf 15 februari 1997 werkt Rico als adviseur verkeer & ruimte. Voor het inhoudelijke thema Fiets is hij aanspreekpunt.

Rico’s werk bestaat uit het uitvoeren van projecten die te maken hebben met fietsverkeer, de vormgeving van infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast is hij betrokken bij advisering over de plaats van verkeer in de plannen voor ontwikkelingslocaties in stedelijke gebieden. Rico is gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor voor Duurzaam Veilig, ook gecertificeerd voor verkeersveiligheidsaudits op rijkswegen.

Bo Boormans
DTV Consultants

Bo Boormans

 

Bo Boormans heeft Verkeerskunde gestudeerd aan de Verkeersacademie in Tilburg en is gespecialiseerd in Verkeerslichten en -management. Sinds 1996 is hij directeur van DTV Consultants en in 2005 heeft hij de NOVI Verkeersacademie opgericht, een deeltijd hbo-opleiding tot Verkeerskundige. Hij heeft in de loop der jaren zeer veel cursussen en trainingen ontwikkeld, niet alleen in Nederland maar ook in Belgie.

Bram Louwers
Accent Adviseurs

Bram Louwers

Bram is een verkeerskundige met ruime ervaring in het opstellen van beleid (GVVP’s, Parkeerbeleidsplannen en variantenafwegingen voor oplossingsrichtingen). Hij praat makkelijk met belanghebbenden en betrokkenen, of dat nu bestuurders of burgers zijn.

Zijn kracht is het vertalen van de situatie op straat (fysieke ruimte) naar het beleidsniveau en terug (ontwerp en inpassing). Er wordt dus geen advies gegeven dat op straat niet in te passen is. Het beleid geeft sturing aan het ontwerp, maar uitwerking op realisatieniveau biedt vaak nog volop ruimte. Bijvoorbeeld in materialisatie, maar ook door prioritering van de vervoerwijzen voor ruimtereservering in het dwarsprofiel. Traditioneel beginnen we met de auto, dan de fiets en tenslotte de voetganger. Maar door nieuwe vervoersconcepten en technieken is de fietsers binnen de bebouwde kom even snel als de auto. En verplaatst men zich tegenwoordig over het trottoir met 15 km/uur. Dit vraagt om een nieuwe benadering van de inrichting van de openbare ruimte. En is dé uitdaging de komende jaren bij het verkeerskundig ontwerpen.

Alle mensen van Accent adviseurs zijn omgevingsbewust. Tijd nemen om bekend te worden met de lokale situatie is belangrijk voor het advies of ontwerp.

Specialismen: Wisselwerking tussen de fysieke beschikbare ruimte, beleid en uiteindelijk ontwerp. Inlevingsvermogen, herkennen van gevoeligheden en draagvlak realiseren zijn mijn sterke kanten.

Peter Veenbrink
SOAB

Peter Veenbrink

Peter heeft zijn sporen verdiend als verkeersspecialist en heeft de laatste jaren actief bijgedragen aan de ontwikkeling van tal van nieuwe producten in de nationale verkeerswereld zoals gedragsacties en e-biketrainingen. Ook het traditionele beroep van verkeerkundige is hij niet verleerd. Hij richt zich bovendien op de klantrelaties en acquisitie en treedt vanwege zijn vakinhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring ook vaak op als (intern) projectadviseur. Dit doet hij zowel op het gebied van Mobiliteit als Ruimte.

Kees Vos
Arriva

Kees Vos

Kees Vos studeerde in 1987 af aan de Verkeersacademie Tilburg (NHTV Verkeerskunde). Hierna deed Kees een studie Sociale Geografie aan de Universiteit van Utrecht; in deeltijd afgerond in 1994. Hij heeft veel ervaring in het openbaar vervoer met dienstverbanden bij HTM, ZWN/Connexxion en Arriva. Ook werkte Kees bij TU Delft. In zijn dagelijks werk is Kees betrokken bij (markt)onderzoeken en geeft advies over verkeerskundige zaken.

Lesdata en locatie

Lesdata (5 lesdagen): voorjaar 2019

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie:  Utrecht

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor civieltechnisch ontwerpers, medewerkers van aannemers, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars die verkeerskundige schetsontwerpen moeten (gaan) maken, onderbouwen en/of beoordelen.

 

Kosten

Lesgeld: € 2.635,- exclusief BTW.

U krijgt toegang tot een digitale omgeving met lesmateriaal. De lunch is bij de prijs inbegrepen.

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Eleonora Springer

Eleonora Springer

Medewerker cursusadministratie