Talking Traffic: Topologie voor wegbeheerders

Inhoud

In deze cursus leert u als wegbeheerders alles over Talking Traffic en zogenaamde kruispunttopologieën: de achtergronden, de organisatie, en de opzet van de zogenaamde ITF standaard en bijhorend kaartmateriaal. Dit helpt u onder andere om op een effectieve wijze iVRI’s voor te bereiden en het meeste uit Talking Traffic te halen voor uw stad, gemeente of provincie

Talking Traffic is geen toekomstmuziek meer. Met de oplevering van de eerste intelligente verkeerslichten (iVRI’s) is de stap gezet naar grootschalige uitrol in de praktijk. Vele kruispunten volgen. Steeds meer wegbeheerders, (beleids)adviseurs, projectleiders, programmeurs en technici krijgen te maken met Talking Traffic. Een van de eerste onderdelen waarmee wegbeheerders te maken krijgen betreft de ontwikkeling van kruispunttopologiebestanden en het vervaardigen van goede kruispunttekeningen.

Talking Traffic stelt specifieke eisen aan tekening en topologiebestanden. Tekeningen moeten juist geschaald en georiënteerd op een geografische ondergrond gelegd kunnen worden en moeten bepaalde elementen bevatten. Topologie bestanden moeten voldoen aan de Europese ITF standaard. De toepassing in de praktijk blijkt niet altijd even makkelijk te zijn. Tekeningen en topologiebestanden die niet voldoen aan de eisen kunnen het proces vertragen en daarmee de uitrol van Talking Traffic Use cases in uw organisatie.

Om wegbeheerders, betrokkenen in verschillende aspecten van Talking Traffic, hierbij te ondersteunen en effectiever te maken in hun rol, heeft DTV Consultants de cursus “Talking Traffic: topologie voor wegbeheerders” ontwikkeld.


Programma

 1. Talking Traffic
  • Achtergronden en doelen
  • Organisatie
  • Stakeholders en hun rollen
  • Use cases
  • Werkwijze en planning uitrol
 2. Kruispunttopologie en ITF
  • Wat is ITF en hoe passen we dit toe?
  • Wat is de rol van kruispunttekeningen en waar moeten deze aan voldoen?
  • Wat betekent dit in de praktijk voor wegbeheerders, producenten en dienstenleveranciers?
 3. Productie- en controleproces van kruispunttopologiebestanden en -tekeningen
  • Belang
  • Organisatie en rollen
  • Werkwijze

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus

 • Zijn deelnemers op de hoogte van de context van Talking Traffic, waaronder de organisatorische opzet, de verschillende werkgroepen, de rollen van wegbeheerders, producenten en dienstleveranciers.
 • Kennen deelnemers de opzet van de Intersection Topology Format (ITF) standaard en de wijze waarop deze standaard in Nederland wordt geïnterpreteerd en toegepast (zoals beschreven in de Topology Guidelines;
 • Weten deelnemers wat de principes zijn voor het produceren van topologiebestanden evenals het maken van bijhorende kruispunttekeningen inclusief de kwaliteitscriteria en toepassing daarvan in het controleproces.
 • Weten deelnemers wat zij kunnen doen om de kwaliteit van tekeningen en topologiebestanden te vergroten, waaronder aspecten als management van versiebeheer en opslag.
 • Zijn deelnemers zich bewust van de relevantie van deze inzichten in hun werkzaamheden gerelateerd aan opdrachtverlening, (beleids)advies, projectleiding en procesmanagement, maar ook het beheer van de verschillende gegevens.

Docenten

Jaap Vreeswijk

Jaap Vreeswijk

MAPtm

Jaap Vreeswijk is Traffic Architect C-ITS bij MAP traffic management sinds 2015. Hij studeerde Civiele Techniek en Management aan de Universiteit Twente waar hij ook zijn proefschrift verdedigde over perceptie en keuzegedrag. Jaap heeft ruim 10 ervaring met veelal internationele onderzoeks-, innovatie- en pilotprojecten over smart mobility en connected en automatisch rijden. Zijn expertise en interesse is de ontwerp en specificatiefase, waar het concept operationeel wordt gemaakt, de maatschappelijke relevantie wordt bepaald en theorie en praktijk samenkomen. Jaap is co-auteur van de internationale normen voor SPAT en MAP, één van de ontwikkelaars van het topologieformaat en editor van de ‘Dutch profiles’.

Joost Hermans

Joost Hermans

DTV Consultants BV

Joost Hermans werkt sinds 2016 bij DTV Consultants en is gespecialiseerd in verkeerslichten en ITF. Joost is controleur van ITF bestanden en betrokken bij de ontwikkeling van de Topology Guidelines. Daarnaast heeft hij ook zelf topologiebestanden gemaakt. Hierdoor heeft hij zowel zicht op het controle- en standaardiseringsproces als de complexiteit waar je mee te maken krijgt tijdens de productie van een topologiebestand.

Lesdata en locatie

Lesdatum: 10 oktober 2018

Leslocatie: Utrecht

Lestijden: 09.00 – 16.30 uur

Voor wie?

Projectleiders, (beleids)adviseurs, teamleiders, managers, afdelingshoofden, werkzaam bij wegbeheerders, maar ook technologiebedrijven (producenten) en/of adviseurs die betrokken zijn bij het vormgeven, aansturen en uitvoeren van de praktische uitrol van Talking Traffic, ontwikkelen van use cases, bestellen en produceren van topologiebestanden hebben baat bij deze cursus.

Kosten

Lesgeld: € 750,- exclusief BTW.

Lesmateriaal, koffie/thee en lunch zijn in het lesgeld inbegrepen.

Advies en informatie
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building