Specificatie voertuigafhankelijke regeling

Inschrijven Studiegids aanvragen

Inhoud

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG.

De cursus gaat nader in op de vraag hoe gangbare verkeerslichtenregelingen behoren te werken en hoe de uiteindelijke regelapplicatie moet worden gespecificeerd. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan alle beschikbare vormen van detectie en aan de wijze waarop detectie binnen momenteel gangbare verkeersregelprogramma’s wordt toegepast. Ook een groot scala aan speciale verkeersregeltechnische voorzieningen voor doelgroepen komt uitgebreid aan bod, evenals de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de iVRI. Doel van de cursus is om een complete functionele specificatie van een voertuigafhankelijke regeling c.q. een ITS-applicatie te leren maken en toetsen.

Deze cursus is alleen goed te volgen als deelnemers de stof van de module Ontwerp geregeld kruispunt goed beheersen.

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG en wordt verzorgd door ervaren docenten die in de praktijk dagelijks met verkeerslichten bezig zijn. Cursisten worden uitgenodigd om hun eigen praktijkuitdagingen mee te brengen.

 

Programma

Dagdeel 8 – Detectie

 • detectievormen en detectiefuncties
 • detectieconfiguratie
 • selectieve detectie

Dagdeel 9 – Werking Voertuigafhankelijke regeling

 • doelstelling voertuigafhankelijke regeling
 • module structuur
 • faseafhandeling en alternatieve realisaties
 • prioriteit openbaar vervoer

Dagdeel 10 – Ontwerp Voertuigafhankelijke regeling

 • verkeersregeltechnische voorzieningen langzaam verkeer
 • beveiliging deelconflicten
 • bouwstenen regelapplicatie
 • opstellen regelspecificatie

Dagdeel 11 – Verkeersregeltoestel

 • opbouw regeltoestel
 • procesbesturing
 • in- en uitgangen
 • koppelvlakken / CVN-C interface / TLC-FI
 • communicatie

Dagdeel 12 – iVRI

 • ontwikkelingen C-ITS
 • architectuur iVRI

Dagdeel 13  Simulatie en testen

 • opbouw simulatienetwerk
 • simulatie regelprogramma
 • testen verkeersregelprogramma

Deze cursus wordt afgesloten met een toetsopdracht.

Docenten

Yuri Koenen
DTV Consultants

Yuri Koenen

In 2008 is Yuri voor DTV Consultants komen werken, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met het ontwerp en evalueren van verkeerslichtenregelingen. Hij beheerst het volledige takenpakket van ontwerp tot en met beheer. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op solitaire kruispunten, maar ook netwerkregeling al dan niet met een Scenariomanager.  Inmiddels heeft hij een behoorlijk arsenaal aan ervaring opgedaan met de veel gebruikte hardware/software op het gebied van verkeersregeltechniek.

Yuri geeft als docent al een aantal jaren les binnen diverse cursussen op het gebied van Verkeerslichten en Verkeersregelinstallaties.

Sjoert Bakker
DTV Consultants BV

Sjoert Bakker

Sjoert is werkzaam bij DTV Consultants als Adviseur Smart Mobility. Vanuit zijn zitting in de CVN is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond C-ITS en de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Den Haag heeft hij de ontwikkelingen geprojecteerd op de stad en zo kansen en (on)mogelijkheden afgewogen. Hij maakt cursisten graag wegwijs in C-ITS- en iVRI-land.

Lesdata en locatie

Lesdata (6 dagdelen verdeeld over 2 hele en 2 halve dagen): deze module zal in het voorjaar van 2019 worden ingepland.

Leslocatie: Breda

Voor wie?

Deze cursus en de opleiding Verkeersregelkundige NG is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die zich grondig willen verdiepen in de hedendaagse verkeersregelkundige praktijk en meteen willen worden ingewijd in alle op stapel staande vernieuwingen op het gebied van iVRI. Verkeersregelkundigen zijn werkzaam bij gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, stadsregio’s, adviesbureaus, detacheringsbureaus, fabrikanten, installatiebedrijven en aannemers.

Kosten

Lesgeld (3 dagen): € 1.485,- exclusief BTW.

Inbegrepen: tijdelijke gebruikerslicentie, lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties (o.a. Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Inschrijven Studiegids aanvragen

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator