Quick scan Verkeersregelinstallaties bij u op locatie

Inhoud

Krijgt u klachten over een verkeerslichtenregeling die onder uw beheer valt of vindt u zelf dat een regeling beter kan functioneren? Wilt u meer inzicht krijgen in de werking van een bestaande verkeerslichtenregeling? Wilt u weten hoe u de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid zelf snel en eenvoudig op straat kunt verbeteren? Volg dan onze training quick scan verkeersregelinstallaties bij u op locatie.

Kruispunten met verkeerslichten moeten zowel technisch als functioneel worden onderhouden. Technische storingen worden over het algemeen snel verholpen, maar verkeerskundig wordt een regeling zelden bijgesteld. Bij het plaatsen van verkeersregelinstallaties krijgt de functionele werking van de verkeersregeling niet altijd voldoende aandacht. Daarnaast wijzigen in de loop der jaren de verkeersstromen op de kruispunten, waardoor groentijden vaak niet meer actueel zijn en het verkeer zich niet goed afwikkelt. Tevens ontstaan, vaak onnodig, verkeersonveilige situaties door het gebrek aan onderhoud. De laatste jaren is het belang van en de aandacht voor functioneel onderhoud bij verkeerslichten toegenomen. Zo heeft het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat laten zien dat met eenvoudige aanpassingen grote winsten te behalen zijn. Daardoor verbeteren zowel de doorstroming en de luchtkwaliteit, als de verkeersveiligheid op en rond het kruispunt.

Programma

Aan de hand van voorbeelden en de observatie van uw eigen regeling buiten, komt de problematiek tot leven. Door te werken met een eigen regeling heeft de cursus ook direct resultaat! U voert buiten in de automaat zelf wijzigingen door en ziet direct het effect hiervan op straat.

De cursus heeft dan ook vooral een praktijkgerichte insteek.

Dag 1 (hele dag):

 • Hoe kijk je naar een verkeerslichtenregeling? Waar let je op? Aan de hand van diverse voorbeelden met beeldmateriaal.
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van een knelpunt? Hoe kom ik tot een oplossing?
 • Bestuderen van listing en tekening (eigen casus).
 • Hoe functioneert uw voertuigafhankelijke verkeerslichtenregeling?
 • Voorbereiden observatie avondspits.
 • Observatie (quick scan) van een eigen verkeerslichtenregeling.

Thuisopdracht

 • U doet nogmaals een observatie in de spitsen van dezelfde regeling.
 • U gaat aan de slag met het invullen van een observatieformulier.
 • U analyseert uw observatie en geeft aan welke instellingen u wilt wijzigen.

Dag 2 (halve dag)

 • Nabespreken van de thuisopdracht en vaststellen van parameterwijzigingen.
 • Bespreken tien gouden regels.
 • Veranderingen aanbrengen in de automaat buiten en kijken welk effect deze hebben op straat.

Docenten

Yuri Koenen

Yuri Koenen

DTV Consultants

In 2008 is Yuri voor DTV Consultants komen werken, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met het ontwerp en evalueren van verkeerslichtenregelingen. Hij beheerst het volledige takenpakket van ontwerp tot en met beheer. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op solitaire kruispunten, maar ook netwerkregeling al dan niet met een Scenariomanager.  Inmiddels heeft hij een behoorlijk arsenaal aan ervaring opgedaan met de veel gebruikte hardware/software op het gebied van verkeersregeltechniek.

Yuri geeft als docent al een aantal jaren les binnen diverse cursussen op het gebied van Verkeerslichten en Verkeersregelinstallaties.

Lesdata en locatie

De training wordt op locatie gegeven.

Data worden in overleg gepland.

Voor wie?

De training “quick scan VRI’s bij u op locatie” is bedoeld voor technisch/functioneel beheerders van VRI’s. U weet in hoofdlijnen hoe een regeling functioneert en wil zelf actiever aan de slag om  regelingen op straat te kunnen verbeteren. Voor de training is het belangrijk dat u minimaal de termen cyclustijd, hiaattijd, maximumgroentijd en ontruimingstijd begrijpt.

Kosten

Lesgeld: € 2.445,- exclusief BTW per training.

Advies en informatie
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator