Programmeren met CCOL

Inschrijven Studiegids aanvragen

Inhoud

DEZE CURSUS IS VOL – U KUNT ZICH NIET MEER INSCHRIJVEN!

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG.

De cursus leert u om zelfstandig verkeerslichtenregelingen te programmeren met behulp van de Toolkit CCOL. Dit gangbare programmapakket is speciaal door Van Grinsven Software ontwikkeld voor het ontwerpen en testen van verkeerslichtenregelingen in de programmeertaal C. De Toolkit is opgebouwd uit een aantal basis- en systeemfuncties waarmee een regelprogramma kan worden gemaakt. Doordat de gebruiker zijn eigen regelfilosofie kan toepassen, is het pak­ket voor elke wegbeheerder geschikt. Het regelprogramma kan in de ontwikkelomgeving uitvoerig worden getest, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van externe simulatieprogram­ma’s. Door de goede overdraagbaarheid van de programmeer­taal C kan de ontworpen regeling zonder handmatige vertaalslagen direct in elk fabricaat regelautomaat worden geïmplementeerd. Behalve programmeren leert u ook om fouten in een regeling sneller op te sporen en problemen beter op te lossen.

De cursus is alleen goed te volgen als deelnemers de stof van de module Specificatie voertuigafhankelijke regeling goed beheersen. 

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG en wordt verzorgd door ervaren docenten die in de praktijk dagelijks met verkeerslichten bezig zijn. Cursisten worden uitgenodigd om hun eigen praktijkuitdagingen mee te brengen.

Met de opgedane kennis kunt u als verkeersregeltechnicus aan de slag met de productie van CCOL-applicaties. Als u niet (zelf) gaat programmeren, maar wel de kennis wil nemen van CCOL, dan is deze cursus ook zeer geschikt voor u.

 

Programma

Dagdeel 25 – Programmeren met CCOL 9 (1)

 • geschiedenis CCOL
 • ontwerpproces verkeersregelingen
 • karakteristieken van CCOL
 • basisopbouw CCOL-applicaties
 • basiselementen regelapplicatie

Dagdeel 26 – Programmeren met CCOL 9 (2)

 • afwikkeling fasecyclus, beurtstructuur
 • aanvragen, verlengen, wachtstand en meeverlengen
 • programmeertaal C, booleaanse algebra
 • C-compiler, Windows bitmap, projectfiles
 • oefening gebruik ontwikkelomgeving

Dagdeel 27 – Programmeren met CCOL 9 (3)

 • bouwstenen applicatie (detectoren, overige ingangssignalen, fasecycli, overige uitgangssignalen, hulpelementen, tijdelementen, tellers, schakelaars, vrije parameters, geheugenelementen, modulen)
 • Oefeningen met generator

Dagdeel 28 – Programmeren met CCOL 9 (4)

 • Listing doorlopen
 • V-Log + oefening
 • Fasebewaking en dump
 • Oefeningen programmeren

 Dagdeel 29 – Programmeren met CCOL 9 (5)

 • Specificatie
 • CVN-C interface, TLC-FI en procesbesturing
 • Verklikking op bedieningspaneel en testomgeving

Dagdeel 30 – Programmeren met CCOL 9 (6)

 • Modulestructuur: volgorde, primaire en alternatieve realisaties
 • Oefeningen met o.a. generator, voetgangerskoppelingen, prioriteitsingrepen

Deze cursus wordt afgesloten met een toetsopdracht.

Docenten

Ton van Grinsven
Van Grinsven Software

Ton van Grinsven

Ton is verkeersregelkundige en software-ontwikkelaar. Ton is werkzaam bij de gemeente Delft en heeft ook een eigen onderneming, Van Grinsven Software.  Voor het programmeren van verkeersregelingen wordt in Nederland vooral gebruik gemaakt van de Toolkit CCOL. Deze toolkit is door Van Grinsven Software ontwikkeld. Ton is lid van de CVN (Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland). Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan tal van standaards op het vakgebied, zoals: de CVN C-interface, het PTP-protocol, het KAR-protocol en het V-Log protocol. Innovatie zit in zijn genen, hij zorgt er voor dat de functionaliteiten van de Toolkit CCOL goed blijven aansluiten op de nieuwste verkeersregeltechnische ontwikkelingen.

Erik de Jong
DTV Consultants

Erik de Jong

Erik is sinds 2001 werkzaam bij DTV Consultants als software-ontwikkelaar en verkeersregelkundige. Zo wordt COCON, in Nederland het meest gebruikte programma voor het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen, door Erik onderhouden. Ook ontwikkelt hij verkeerskundige software via zijn eigen onderneming. Op verkeersregelkundig gebied is Erik vooral werkzaam in het traject van ontwerpen, specificeren, programmeren en simuleren van zowel solitaire verkeerslichtenregelingen als regelingen in een netwerk.

Lesdata en locatie

Lesdata (6 dagdelen / 3 dagen): 

 • 2, 16 en 30 november

Leslocatie: Breda

Voor wie?

Deze cursus en de opleiding Verkeersregelkundige NG is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die zich grondig willen verdiepen in de hedendaagse verkeersregelkundige praktijk en meteen willen worden ingewijd in alle op stapel staande vernieuwingen op het gebied van iVRI. Verkeersregelkundigen zijn werkzaam bij gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, stadsregio’s, adviesbureaus, detacheringsbureaus, fabrikanten, installatiebedrijven en aannemers.

Kosten

Lesgeld (3 dagen): € 1.485,- exclusief BTW.

Inbegrepen: tijdelijke gebruikerslicentie, lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties (o.a. Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Inschrijven Studiegids aanvragen

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator