Ontwerp verkeerslichtenregeling

Inhoud

Verkeerskundigen ervaren het ontwerpen en specificeren van verkeerslichtenregelingen vaak als een complexe aangelegenheid. Waaruit bestaat een goed ontwerp, rekening houdend met de uiteenlopende wensen en eisen? En hoe zorgt u ervoor dat uw ontwerp resulteert in een goed functionerende verkeerslichtenregeling op straat? In deze cursus ligt de nadruk op het zelfstandig ontwerpen en evalueren van verkeerslichtenregelingen met behulp van het ontwerpprogramma COCON. Daarnaast besteden we aandacht aan de vertaalslag van het
ontwerp naar een voertuigafhankelijke regeling. U leert een goede regelspecificatie op te stellen.

Na afloop van de cursus kent u de werking en toepassingsmogelijkheden van verkeersregeltechnische ontwerpprogrammatuur en u kunt een weloverwogen ontwerp en/of specificatie maken van een verkeerslichtenregeling. U bent daardoor beter in staat een passende regeling te ontwerpen voor elke gewenste situatie, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Programma

Gegevens verzamelen en verwerken

 • gegevens en gebruik COCON
 • richtlijnen berekening ontruimingstijden
 • toelichting gebruik ontwerpprogramma

Kruispuntanalyse

 • begrippen kruispuntanalyse
 • berekening cyclustijd
 • ontwerp fasediagram
 • gebruik ontwerpprogramma

Werking en ontwerp voertuigafhankelijke regeling

 • doelstelling voertuigafhankelijke regeling
 • principe werking VA regeling
 • detectoren en hun toepassingsgebied
 • voetgangersvoorzieningen
 • speciale voorzieningen openbaar vervoer
 • ontwerp voertuigafhankelijke regeling

Ontwerp regelspecificatie

 • opstelling regelspecificatie

Docenten

Hanneke Welten

Hanneke Welten

DTV Consultants

Een bovengemiddelde interesse in verkeerslichten en alles wat daarbij komt kijken sinds haar afstudeeronderzoek in 2001. Daarna begon Hanneke als projectmedewerker bij DTV Consultants in het team dat zich bezig hield met verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement. Ze werkt daar nog steeds, maar dan als senior adviseur. Het liefste is Hanneke bezig met het ontwerpen (COCON) en evalueren van verkeerslichtenregelingen, lesgeven en ondersteunen van wegbeheerders bij allerhande vragen. Hanneke heeft veel ervaring in uiteenlopende projecten, waaronder verschillende detacheringen en begeleiding van het Groene Golf Team (2008-2012). Als docent geeft ze les voor diverse cursussen van DTV Consultants en de opleiding Verkeerskunde van de NOVI Verkeersacademie. Daarnaast verzorgt ze incidenteel colleges op de Politieacademie. Cursisten waarderen haar enthousiasme, betrokkenheid en interactie.

Yuri Koenen

Yuri Koenen

DTV Consultants

In 2008 is Yuri voor DTV Consultants komen werken, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met het ontwerp en evalueren van verkeerslichtenregelingen. Hij beheerst het volledige takenpakket van ontwerp tot en met beheer. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op solitaire kruispunten, maar ook netwerkregeling al dan niet met een Scenariomanager.  Inmiddels heeft hij een behoorlijk arsenaal aan ervaring opgedaan met de veel gebruikte hardware/software op het gebied van verkeersregeltechniek.

Yuri geeft als docent al een aantal jaren les binnen diverse cursussen op het gebied van Verkeerslichten en Verkeersregelinstallaties.

Lesdata en locatie

Lesdata: (4 lesdagen): 11 en 18 mei, 1 en 8 juni 2017

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De cursus is geschikt voor verkeerskundigen die in de praktijk nauw betrokken zijn bij het ontwerpen en/of beoordelen van verkeerslichtenregelingen. We raden u aan eerst de cursus ‘Verkeerslichten; goed geregeld?’ te volgen, voordat u zich inschrijft voor deze cursus.

Kosten

Lesgeld: € 2.255,- exclusief BTW.

Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Advies en informatie
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Projectleider cursussen