Ontwerp geregeld kruispunt

Inschrijven Studiegids aanvragen

Inhoud

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG.

Deze cursus gaat nader in op de vraag in welke situaties verkeerslichten nodig zijn en hoe het kruispunt in dat geval moet worden vormgegeven. Om beide vragen te kunnen beantwoorden wordt de basistheorie achter verkeerslichten behandeld en worden alle vaardigheden aangeleerd om met behulp van de computerprogramma’s OTTO en COCON de benodigde ontwerpberekeningen te kunnen maken. Hiermee kan een kwalitatieve en kwantitatieve afweging tussen vormgevingsvarianten worden gemaakt, met als doel autoverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers optimaal te regelen.

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG en wordt verzorgd door ervaren docenten die in de praktijk dagelijks met verkeerslichten bezig zijn. Cursisten worden uitgenodigd om hun eigen praktijkuitdagingen mee te brengen.

 

Programma

Dagdeel 1 – Wanneer zijn verkeerslichten nodig?

 • problemen op kruispunten
 • plaatsingscriteria: in welke situaties genieten verkeers­lich­ten de voorkeur boven ongeregelde kruispunten en/of rotondes
 • een afweging leren maken tussen de diverse kruispunttypen
 • mogelijke functies van verkeerslichten

Dagdeel 2 – Wettelijke voorschriften verkeersregelinstallaties

 • relevante voorwaarden uit de wettelijke voorschriften
 • oefening VRI-scan

Dagdeel 3 – Conflicten en ontruimingstijden

 • standaardcodering
 • berekening Ontruimingstijden
 • werken met OTTO

Dagdeel 4 – Basisgegevens ontwerp

 • garantietijden
 • belastinggraad
 • intersignaalgroepgegevens
 • conflictgroepen
 • inhoud VRI-kruispunttekening

Dagdeel 5 – Berekening cyclus- en groentijden

 • fasenvolgorde
 • berekening cyclustijd
 • gebruik COCON

Dagdeel 6 – Ontwerp starre regeling

 • ontwerp fasendiagram
 • evaluatie starre regeling
 • kwaliteitsniveaus
 • gebruik COCON

Dagdeel 7 – Vormgevingsanalyse

 • relatie verliestijd – prestatie
 • maatregelen verlaging belastinggraad
 • typen regelingen
 • gebruik COCON

Deze cursus wordt afgesloten met een toetsopdracht.

Docenten

Hanneke Welten
DTV Consultants

Hanneke Welten

Een bovengemiddelde interesse in verkeerslichten en alles wat daarbij komt kijken sinds haar afstudeeronderzoek in 2001. Daarna begon Hanneke als projectmedewerker bij DTV Consultants in het team dat zich bezig hield met verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement. Ze werkt daar nog steeds, maar dan als senior adviseur. Het liefste is Hanneke bezig met het ontwerpen (COCON) en evalueren van verkeerslichtenregelingen, lesgeven en ondersteunen van wegbeheerders bij allerhande vragen. Hanneke heeft veel ervaring in uiteenlopende projecten, waaronder verschillende detacheringen en begeleiding van het Groene Golf Team (2008-2012). Als docent geeft ze les voor diverse cursussen van DTV Consultants en de opleiding Verkeerskunde van de NOVI Verkeersacademie. Daarnaast verzorgt ze incidenteel colleges op de Politieacademie. Cursisten waarderen haar enthousiasme, betrokkenheid en interactie.

Lesdata en locatie

Lesdata (7 dagdelen verdeeld over 3,5 dagen): deze module zal in het voorjaar van 2019 worden ingepland.

Leslocatie: Breda

Voor wie?

Deze cursus en de opleiding Verkeersregelkundige NG is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die zich grondig willen verdiepen in de hedendaagse verkeersregelkundige praktijk en meteen willen worden ingewijd in alle op stapel staande vernieuwingen op het gebied van iVRI. Verkeersregelkundigen zijn werkzaam bij gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, stadsregio’s, adviesbureaus, detacheringsbureaus, fabrikanten, installatiebedrijven en aannemers.

Kosten

Lesgeld (3,5 dagen): € 1.730,- exclusief BTW.

Inbegrepen: tijdelijke licenties, lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties (o.a. Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Inschrijven Studiegids aanvragen

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator