Ontwerp gecoördineerde regeling

Inschrijven Studiegids aanvragen

Inhoud

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG.

De cursus gaat nader in op de vraag in welke situaties gecoördineerde regelingen mogelijk en gewenst zijn en hoe deze moeten worden ontworpen. Gecoördineerde regelingen en met name ‘groene golven’ zijn gebaseerd op hele andere ontwerpprincipes dan de gangbare voertuigafhankelijke regelingen. Deze komen uitgebreid aan bod en met behulp van de programma’s COCON en TRANSYT wordt geleerd hoe gecoördineerde regelingen kunnen worden ontworpen. Vervolgens wordt geleerd hoe de ontworpen regeling kan worden vertaald naar een gangbare half-starre regeling, maar ook als basis voor de inrichting van moderne netwerkregelsystemen kan worden gebruikt.

De cursus is alleen goed te volgen als deelnemers de stof van de cursus Ontwerp geregeld kruispunt goed beheersen. 

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die in de praktijk dagelijks met verkeerslichten bezig zijn. Cursisten worden uitgenodigd om hun eigen praktijkuitdagingen mee te brengen.

 

Programma

Dagdeel 14 – Groene golven

 • coördinatie bajonetkruispunt
 • principe werking Groene Golf
 • tijdweg-diagram

Dagdeel 15 – Gebruik TRANSYT

 • werking TRANSYT
 • opbouw TRANSYT-netwerk
 • gebruik COCON
 • gebruik TIJD/WEG

Dagdeel 16 – Optimalisatie Groene golf

 • optimalisatie mogelijkheden
 • interpretatie optimalisatie output
 • inpassing OV-prioriteit

Dagdeel 17 – Netwerkregelingen

 • werking halfstarre regeling
 • verkeersafhankelijke programmaselectie
 • functionele eisen voor netwerken.
 • werking moderne netwerkregelsystemen.

Dagdeel 18 – Gecoördineerde regeling

 • ontwerp halfstarre regeling
 • inpassing langzaam verkeer

Deze cursus wordt afgesloten met een toetsopdracht.

Docenten

Yuri Koenen
DTV Consultants

Yuri Koenen

In 2008 is Yuri voor DTV Consultants komen werken, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met het ontwerp en evalueren van verkeerslichtenregelingen. Hij beheerst het volledige takenpakket van ontwerp tot en met beheer. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op solitaire kruispunten, maar ook netwerkregeling al dan niet met een Scenariomanager.  Inmiddels heeft hij een behoorlijk arsenaal aan ervaring opgedaan met de veel gebruikte hardware/software op het gebied van verkeersregeltechniek.

Yuri geeft als docent al een aantal jaren les binnen diverse cursussen op het gebied van Verkeerslichten en Verkeersregelinstallaties.

Lesdata en locatie

Lesdata (5 dagdelen / 2,5 dagen): 

 • 1, 12 en 29  juni 2018

Leslocatie: Breda

Voor wie?

Deze cursus en de opleiding Verkeersregelkundige NG is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die zich grondig willen verdiepen in de hedendaagse verkeersregelkundige praktijk en meteen willen worden ingewijd in alle op stapel staande vernieuwingen op het gebied van iVRI. Verkeersregelkundigen zijn werkzaam bij gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, stadsregio’s, adviesbureaus, detacheringsbureaus, fabrikanten, installatiebedrijven en aannemers.

Kosten

Lesgeld (2,5 dagen): € 1.240,- exclusief BTW.

Inbegrepen: tijdelijke gebruikerslicentie, lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties  (o.a. Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Inschrijven Studiegids aanvragen

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator