Inhoud

Wilt u zelfstandig verkeerslichtenregelingen programmeren en leren werken met de Toolkit CCOL? Wilt u fouten in een regeling sneller kunnen opsporen en problemen beter kunnen oplossen? Onze driedaagse basiscursus Toolkit CCOL biedt de hiervoor benodigde handvatten.

De Toolkit CCOL is een programmapakket dat speciaal door Van Grinsven Software is ontwikkeld voor het ontwerpen en testen van verkeerslichtenregelingen in de programmeertaal C. De Toolkit is opgebouwd uit een aantal basis- en systeemfuncties waarmee een regelprogramma kan worden gemaakt. Doordat de gebruiker zijn eigen regelfilosofie kan toepassen, is het pak­ket voor elke wegbeheerder geschikt. Het regelprogramma kan in de ontwikkelomgeving uitvoerig worden getest, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van externe simulatieprogram­ma’s. Door de goede overdraagbaarheid van de programmeer­taal C kan de ontworpen regeling zonder handmatige vertaalslagen direct in elk fabricaat regelautomaat worden geïmplementeerd.

Programma

Het programma bestaat uit drie dagen, waarin diverse onderwerpen aan bod komen. De cursus bestaat naast theorie voor een groot deel uit praktijkopdrachten, zodat u zelf leert werken met de Toolkit CCOL. De aangeboden onderwerpen gelden als leidraad. De cursisten kunnen zelf aangeven of ze accenten willen leggen op specifieke onderdelen.

Dag 1

 • inleiding
 • geschiedenis CCOL
 • ontwerpproces verkeersregelingen
 • karakteristieken van CCOL
 • basisopbouw CCOL-applicaties
 • basiselementen regelapplicatie
 • afwikkeling fasecyclus, beurtstructuur
 • aanvragen, verlengen, wachtstand en meeverlengen
 • programmeertaal C, booleaanse algebra
 • C-compiler, Windows bitmap, projectfiles
 • eerste oefeningen gebruik ontwikkelomgeving

Dag 2

 • Bouwstenen applicatie (detectoren, overige ingangssignalen, fasecycli, overige uitgangssignalen, hulpelementen, tijdelementen, tellers, schakelaars, vrije parameters, geheugenelementen, modulen)
 • Oefeningen met generator
 • Listing doorlopen
 • V-Log + oefening
 • Fasebewaking en dump
 • Oefeningen programmeren

Dag 3

 • Specificatie
 • CVN-interface en procesbesturing
 • Verklikking op bedieningspaneel en testomgeving
 • Modulestructuur: volgorde, primaire en alternatieve realisaties
 • Oefeningen met o.a. generator, voetgangerskoppelingen, prioriteitsingrepen

Docenten

Erik de Jong

Erik de Jong

DTV Consultants

Erik is sinds 2001 werkzaam bij DTV Consultants als software-ontwikkelaar en verkeersregelkundige. Zo wordt COCON, in Nederland het meest gebruikte programma voor het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen, door Erik onderhouden. Ook ontwikkelt hij verkeerskundige software via zijn eigen onderneming. Op verkeersregelkundig gebied is Erik vooral werkzaam in het traject van ontwerpen, specificeren, programmeren en simuleren van zowel solitaire verkeerslichtenregelingen als regelingen in een netwerk.

Ton van Grinsven

Ton van Grinsven

Van Grinsven Software

Ton is verkeersregelkundige en software-ontwikkelaar. Ton is werkzaam bij de gemeente Delft en heeft ook een eigen onderneming, Van Grinsven Software.  Voor het programmeren van verkeersregelingen wordt in Nederland vooral gebruik gemaakt van de Toolkit CCOL. Deze toolkit is door Van Grinsven Software ontwikkeld. Ton is lid van de CVN (Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland). Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan tal van standaards op het vakgebied, zoals: de CVN C-interface, het PTP-protocol, het KAR-protocol en het V-Log protocol. Innovatie zit in zijn genen, hij zorgt er voor dat de functionaliteiten van de Toolkit CCOL goed blijven aansluiten op de nieuwste verkeersregeltechnische ontwikkelingen.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagen): 31 oktober, 7 en 14 november 2017

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Breda

Voor wie?

De cursus is geschikt voor verkeersregeltechnici die kennis willen maken met het specificeren en testen van verkeersregel­programma’s. De cursus wordt gegeven op hbo-niveau, maar is goed te volgen voor mbo’ers met enige jaren werkervaring. Het is belangrijk dat u vertrouwd bent met de werking van voertuigafhankelijke regelingen en/of de stof van de cursus ‘Verkeerslichten: goed geregeld?’. Met de opgedane kennis kunt u als verkeersregeltechnicus aan de slag met de productie van CCOL-applicaties.

Als u niet (zelf) gaat programmeren, maar wel kennis wil nemen van CCOL, dan is deze cursus ook zeer geschikt voor u.

 

Kosten

Lesgeld: € 1.810,- exclusief BTW.

Lesmateriaal en lunch zijn in het lesgeld inbegrepen.

Advies en informatie
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Projectleider cursussen