Aanpak verkeersveiligheids- knelpunten

 • 06-11-2018
 • 3 dagen
 • 1845 (exclusief BTW)

Algemeen

Hoewel Nederland een van de meest verkeersveilige landen ter wereld is, blijft het verder verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt voor overheden. U verwerft de vaardigheden om zelf te kunnen beoordelen in hoeverre een bepaalde verkeerssituatie onveilig is en leert u hoe u het knelpunt kunt plaatsen in het grotere kader van Duurzaam Veilig.

Een belangrijk deel van de klachten van burgers gaat over verkeersonveilige situaties. Ze maken zich ongerust, zijn boos of teleurgesteld en proberen dit soms met veel woorden duidelijk te maken. Vaak zijn ze in eerste instantie niet op zoek naar uitleg of een oplossing, maar naar een bevestiging dat hun kernvraag of probleem is overgekomen. Pas daarna staan ze open voor een antwoord of oplossing. Burgers en politici denken vaak dat er “kant en klare” oplossingen bestaan voor hun problemen. Bij de aanpak hiervan wordt dikwijls voorbijgegaan aan de erkenning en de analyse van het probleem. Wat is de achterliggende zorg van de burger? Wat is nu echt het probleem dat moet worden opgelost? En welke oplossingen (infrastructureel en niet-infrastructureel) zijn effectief én duurzaam? Deze vragen staan centraal tijdens de cursus Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten.

Programma Cursus Aanpak Verkeersveiligheidsknelpunten

Het programma bestaat uit drie dagen, waarin theorie en praktijk elkaar voortdurend afwisselen. U oefent met allerlei opdrachten en casussen, bij voorkeur uit uw eigen werksituatie. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan het bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen mede op basis van bestaande CROW-richtlijnen.

In gesprek met de burger

Een ambtenaar die regelmatig contact heeft met burgers, dient een aantal belangrijke gespreksvaardigheden te beheersen.

 • Samenvatten van de kernvraag
 • Erkennen van de achterliggende vraag of emotie
 • Afstemmen van het antwoord of het advies

Verkeersveiligheidsknelpunten in beeld

 • Achterhalen van het echte probleem
 • Plaatsing van het probleem in het kader van Duurzaam Veilig
 • Uitvoering verkeersveiligheidsschouw

Aanpak verkeersveiligheid stap voor stap

 • Handvatten voor een stappenplan
 • Richtlijnen
 • Oplossingsmogelijkheden (infrastructuur en gedrag)

Docenten

Paul van den Bosch
DTV Consultants

Paul van den Bosch

Paul van den Bosch is sinds 2005 werkzaam bij DTV Consultants als Teamleider en Consultant. Zijn specialiteiten zijn Verkeersveiligheid, Fietsverkeer en Mobiliteit. Hij is ook een deskundig Verkeersveiligheidsauditor.

Natalie Veenkamp
DTV Consultants

Natalie Veenkamp

De passie van Natalie Veenkamp is het leren en ontwikkelen van mensen en organisaties. Altijd gericht op een oplossing op maat die samen met de klant wordt ontworpen en die gericht is op direct resultaat in het werk. Daarnaast gespecialiseerd in procesbegeleiding, waarbij ook dan mensen centraal staan. Graag neem ik mensen mee door een participatieproces of ander ontwikkelingsproces zodanig dat er draagvlak, wederzijds begrip en vertrouwen ontstaat.

Lesdata en locatie

Lesdata: 6, 20 en 27 november 2018

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Breda

Voor wie?

De cursus is met name geschikt voor medewerkers van (gemeentelijke) overheden en waterschappen, die te maken krijgen met klachten en verzoeken op het gebied van verkeersveiligheid of die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten. De cursus is niet geschikt voor mensen zonder verkeerskundige ervaring.

Kosten

Lesgeld: € 1845,- exclusief BTW

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator