Aanbesteden en beheren

Inschrijven Studiegids aanvragen

Inhoud

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG.

De cursus gaat nader in op de vraag hoe de aanleg van een moderne verkeersregelinstallatie kan worden aanbesteed, hoe een verkeersregelautomaat moet worden afgenomen en op welke wijze het beheer en onderhoud kan worden georganiseerd. Hierbij wordt nader ingegaan op de wijze waarop een verkeersregelkundig bestek in de RAW systematiek kan worden opgesteld en op alle technische bepalingen ten aanzien van (i)VRI’s die in de RAW standaard zijn opgenomen. Deze kennis is relevant voor zowel de voorbereiding, de uitvoering als de begeleiding van een verkeersregelkundig RAW bestek. Ook leert u zowel een Factory Acceptance Test (FAT) als een Site Acceptance Test (SAT) af te nemen. Tot slot is het van belang om het beheer en onderhoud van (i)VRI’s goed te regelen. Derhalve leert u welke storingen zich in de praktijk kunnen voordoen, hoe deze kunnen worden opgelost en op welke wijze u periodieke evaluaties in het kader van functioneel onderhoud kunt uitvoeren

De cursus is alleen goed te volgen als deelnemers de stof van de cursus Specificatie voertuigafhankelijke regeling goed beheersen.

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die in de praktijk dagelijks met verkeerslichten bezig zijn. Cursisten worden uitgenodigd om hun eigen praktijkuitdagingen mee te brengen.

 

Programma

Dagdeel 19 – Bestek (i)VRI (1)

 • opstellen bestek verkeerslichten
 • staat van hoeveelheden
 • bekabeling
 • overige hardware onderdelen

Dagdeel 2 – Bestek (i)VRI (2)

 • bestekvormen beheer en onderhoud
 • aanbesteding bestek

 Dagdeel 21 – FAT en SAT

 • testen en evalueren
 • controlelijst voor fabrieksafname (FAT)
 • opstellen controlelijst voor inbedrijfstelling (SAT)

Dagdeel 22 – Praktijkdag FAT

 • Controle hardware verkeersregeltoestel (FAT) bij fabrikant verkeersregeltoestel

Dagdeel 23 – Technisch beheer en onderhoud

 • Opzet beheer en onderhoud
 • Afhandelen storingsmeldingen
 • Soorten storingen
 • Beheercentrale
 • Jaarlijks onderhoud hardware
 • Beheeromgeving (i)VRI

Dagdeel 24 – Verkeerskundig onderhoud

 • Periodieke evaluatie verkeerslichtenregeling
 • Analyse logfiles

Deze cursus wordt afgesloten met een toetsopdracht.

Docenten

Marcel Heijkoop
Provincie Zuid-Holland

Marcel Heijkoop

Marcel Heijkoop is werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland. Hij is een expert op het gebied van het realiseren en onderhouden van betrouwbare, efficiënte en geloofwaardige verkeerssystemen.

Lesdata en locatie

Lesdata (6 dagdelen / 3 dagen): 

 • 7 en 21 september 2018
 • 5 oktober 2018

Leslocatie: Breda

Voor wie?

Deze cursus en de opleiding Verkeersregelkundige NG is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die zich grondig willen verdiepen in de hedendaagse verkeersregelkundige praktijk en meteen willen worden ingewijd in alle op stapel staande vernieuwingen op het gebied van iVRI. Verkeersregelkundigen zijn werkzaam bij gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, stadsregio’s, adviesbureaus, detacheringsbureaus, fabrikanten, installatiebedrijven en aannemers.

Kosten

Lesgeld (3 dagen): € 1.485,- exclusief BTW.

Inbegrepen: tijdelijke gebruikerslicentie, lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties (o.a. Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Inschrijven Studiegids aanvragen

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator