Wegwijs in Smart Mobility

 • Voorjaar 2021
 • Utrecht
 • 2 dagen
 • 1.460 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Vrijwel elke innovatie die een link heeft met mobiliteit wordt smart mobility genoemd. ‘Smart Mobility’ is hip and happening, maar ook een enorm breed containerbegrip en modewoord waarbinnen veel ontwikkelingen vallen. Maar wat is de exacte definitie van slimme mobiliteit, welke ontwikkelingen horen bij slimme mobiliteit en welke niet? Wat mag je ervan verwachten en wat niet? En hoe maak je dit toepasbaar? Smart Mobility wordt vaak direct gelinkt aan verkeerskundige ontwikkelingen, maar heeft ook een bredere maatschappelijke betekenis, bijvoorbeeld binnen de energietransitie. Deze cursus helpt jou op weg bij het zelf kunnen afbakenen van het brede begrip Smart Mobility. We gaan niet alleen in op begrippen en ontwikkelingen maar geven we je ook een concreet toepassingsperspectief. We focussen op enkele hot-topics die momenteel een prominent onderdeel vormen van de ontwikkeling van Smart Mobility in Nederland: verkeersmanagement (verkeersstromentheorie, de iVRI, Regelaanpak), en Smart Mobility toepassingen voor fiets, openbaar vervoer, logistiek, en de ontwikkeling naar de zelfrijdende auto. Wat kun je ervan verwachten en waar moet je rekening mee houden als je hiermee aan de slag gaat bij het maken van beleid, voorbereiden van een pilot of uitrol in projecten.  Jij kunt na afloop aan collega’s, opdrachtgevers, de wethouder, vrienden en familie niet alleen uitleggen wat Smart Mobility is, maar ook aangeven welke interessante en nieuwe ontwikkelingen allemaal onder het begrip ‘Smart Mobility’ geschaard worden. En welke toepassingsmogelijkheden dit biedt.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kent de professional de basisbeginselen van het begrip Smart Mobility en is in staat Smart Mobility te positioneren in het vakgebied van de verkeerskunde. Hierdoor kan hij/zij op basis hiervan met vakgenoten meediscussiëren en op hoofdlijnen adviseren over de volgende onderwerpen:

 • De betekenis van het begrip Smart Mobility.
 • Het positioneren van het begrip Smart Mobility:
  • ten opzichte van andere verkeerskundige vakgebieden zoals verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, ruimtelijke ordening en bouwen van nieuwe infrastructuur.
  • in een brede maatschappelijke context rondom actuele beleidsthema’s zoals digitalisering, energietransitie, klimaatadaptie, etc.
 • De toepassingsmogelijkheden ontdekken van actuele ontwikkelingen binnen Smart Mobility voor het behalen van beleidsdoelstellingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
 • Integraliteit en samenhang tussen verschillende hot-topics binnen Smart Mobility, zoals verkeersmanagement, Talking Traffic (iVRI), fiets, Mobility as a service (MaaS), openbaar vervoer (OV), logistiek.

Programma

Het cursusprogramma is in ontwikkeling en kan nog wijzigen. Het programma bestaat uit twee lesdagen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

Dag 1

De eerste dag gaat in op de basis, begripsvorming, de potentie en beleidsrelevantie van Smart Mobility.

 • “Begripsvorming en afbakening Smart Mobility”
  • Positioneren ten opzichte van andere verkeerskundige vakgebieden zoals verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, ruimtelijke ordening en bouwen van nieuwe infrastructuur.
  • Positioneren in een brede maatschappelijke context rondom actuele beleidsthema’s zoals digitalisering, energietransitie, klimaatadaptie, etc.
 • De toepassingsmogelijkheden voor het behalen van beleidsdoelstellingen.

Dag 2

De tweede dag gaat in op de integraliteit en samenhang tussen verschillende hot-topics binnen Smart Mobility waarbij meerdere modaliteiten centraal staan:

 • Auto (verkeersmanagement, regelaanpakken Talking Traffic/iVRI)
 • Fiets
 • Mobility as a service (MaaS)
 • Openbaar vervoer (OV)
 • Logistieke oplossingen
 • De ontwikkeling van de zelfrijdende auto

Docenten

                 SWECO                      Jolanda van Gool

Erik Brave
Provincie Utrecht

Erik Brave

Erik werkt als senior beleidsadviseur Smart Mobility bij de provincie Utrecht en is actueel betrokken bij ontwikkelingen, innovaties, projecten, beleid en visie op het gebied van Smart Mobility. Erik is een bekend gezicht als docent en cursusleider op de onderwerpen Smart Mobility, verkeersmanagement en incidentmanagement bij NOVI Verkeersacademie, CROW, en diverse overheden.

 

Tom Steijvers
DTV Consultants

Tom Steijvers

“Tom Steijvers werkt sinds november 2019 bij DTV Consultants als senior adviseur binnen het team Smart Mobility. Daarvoor was hij vanuit Vialis, een van de iVRI leveranciers, betrokken bij het commerciële traject van de uitrol van de iVRI en bij de ontwikkeling van het geschikt maken van de verkeersmanagementcentrale voor de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Roermond is hij bekend met het beheren van VRI’s vanuit het perspectief van een wegbeheerder. Verder schrijft Tom op dit mee aan het Handboek Beheer iVRI, waarin alle extra beheeraspecten van een iVRI en bijbehorende acties en stappen beschreven worden.”

 

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagen):  voorjaar 2021

Lestijden: 09.30u – 16.30u

Locatie: in verband met de Coronamaatregelen wordt deze cursus online gegeven.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor:

 • overheidsambtenaren van gemeenten, provincies, rijksoverheid;
 • bedrijfsleven;
 • adviesbureaus;
 • professionals bij kennisinstellingen die te maken krijgen met smart mobility onderwerpen en/of die nu (gaan) werken aan de energietransitie.

Kosten

Lesgeld: € 1.460,- exclusief BTW.

(digitaal) lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen.