Wegwijs in Smart Mobility

 • 13-05-2022
 • Utrecht
 • 2 dagen
 • 1.530 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Vrijwel elke innovatie die een link heeft met mobiliteit wordt smart mobility genoemd. ‘Smart Mobility’ is hip and happening, maar ook een enorm breed containerbegrip en modewoord waarbinnen veel ontwikkelingen vallen. Maar wat is de exacte definitie van slimme mobiliteit, welke ontwikkelingen horen bij slimme mobiliteit en welke niet? Wat mag je ervan verwachten en wat niet? En hoe maak je dit toepasbaar? Smart Mobility wordt vaak direct gelinkt aan verkeerskundige ontwikkelingen, maar heeft ook een bredere maatschappelijke betekenis, bijvoorbeeld binnen de energietransitie naar een duurzamer mobiliteitsgedrag. Deze cursus helpt jou op weg bij het zelf kunnen afbakenen van het brede begrip Smart Mobility. We gaan niet alleen in op begrippen en ontwikkelingen maar geven we je ook een concreet toepassingsperspectief. We focussen op enkele hot-topics die momenteel een prominent onderdeel vormen van de ontwikkeling van Smart Mobility in Nederland: Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement (NGV), Minder Hinder, Digitalisering Overheden, iVRI’s, Mobility as a Service (MAAS), deelmobiliteit en hubs en korte termijn Smart maatregelen in MIRT-projecten (gerelateerd aan duurzame gedragsverandering; knooppunten, OV, fiets en logistiek). Wat kun je ervan verwachten en waar moet je rekening mee houden als je hiermee aan de slag gaat bij het maken van beleid, voorbereiden van een pilot of uitrol in projecten.

Jij kunt na afloop aan collega’s, opdrachtgevers, de wethouder, vrienden en familie niet alleen uitleggen wat Smart Mobility is, maar ook aangeven welke interessante en nieuwe ontwikkelingen allemaal onder het begrip ‘Smart Mobility’ geschaard worden. En welke toepassingsmogelijkheden dit biedt.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kent u de basisbeginselen van het begrip Smart Mobility en bent u in staat Smart Mobility te positioneren in het vakgebied van de verkeerskunde. Op basis hiervan kunt u met vakgenoten meediscussiëren en op hoofdlijnen adviseren over de volgende onderwerpen Netwerkbreed gecoordineerd verkeersmanagement (NGV), iVRI, digitaliseringsopgave en MAAS/mobiliteitshubs (maar ook de rol van OV en fiets). De volgende leerdoelen lopen als een rode draad door de cursus heen:

 • Wat is Smart Mobility? En welke andere manier van denken en werken vraagt dat?
 • Wat zijn de hot topics binnen Smart Mobility en hoe hangen die samen?
 • Hoe positioneer je Smart Mobility:
  • ten opzichte van andere vakgebieden zoals verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, ruimtelijke ordening en bouwen van nieuwe infrastructuur?;
  • in een brede maatschappelijke context rondom actuele beleidsthema’s zoals digitalisering, energietransitie, klimaatadaptie, etc.
 • Hoe pas je actuele Smart Mobility ontwikkelingen toe (en voor welke type vragen) om:
  • beleidsdoelen (landelijk, regionaal, lokaal) te behalen?;
  • verdienmodellen en product proposities te maken?
 • Hoe en welke stakeholders moet je betrekken voor het uitvoeren van je (beleids)opgave?
 • Welke randvoorwaarden moet je rekening mee houden wat betreft data, privacy, security, ICT en inkoop issues en waarom is dit belangrijk?
 • Hoe zet je iets uit de markt: als dienst of als product en wat betekent dat voor de wijze van aanbesteden?
 • Hoe financier je Smart Mobility projecten?
 • Consequenties van Smart Mobility toepassingen voor gedrag (veiligheidsaspecten).

Programma

Het programma bestaat uit twee lesdagen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

Dag 1

 • Wat is Smart Mobility en een korte geschiedenis
 • Welke andere manier van denken en werken vraagt dit?
 • Hoe positioneer je Smart Mobility
 • Brede context energietransitie (o.a. elektrische laadpalen), duurzame gedragsverandering, logistiek.
 • Hoe organiseren we de samenwerking op Smart Mobility in Nederland?
 • MAAS (waar je als reiziger jouw mobiliteit inkoopt) /Mobiliteitshubs
 • Consequenties voor gedrag/veiligheid
 • Financiering van Smart Mobility
 • Combinatie van modaliteiten, waaronder OV en fiets
 • Link met logistiek

Dag 2

 • Veranderende werelden
 • Digitalisering, what’s in it for me
 • Praktische voorbeelden / use cases
 • iVRI/Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement (NGV), wat is het
 • Hoe koop je het aan?
 • Hoe organiseer je NGV als wegbeheerders onderling
 • Welke randvoorwaarden zijn er vanuit data, privacy, security en IT?
 • De rol van fiets, OV, prioriteit doelgroepen
 • De link met PPS, standaardisatie, logistiek
 • Drie use-cases

Docenten

  

Erik Brave
Provincie Utrecht

Erik Brave

Erik werkt als senior beleidsadviseur Smart Mobility bij de provincie Utrecht en is actueel betrokken bij ontwikkelingen, innovaties, projecten, beleid en visie op het gebied van Smart Mobility. Erik is een bekend gezicht als docent en cursusleider op de onderwerpen Smart Mobility, verkeersmanagement en incidentmanagement bij NOVI Verkeersacademie, CROW, en diverse overheden.

 

Tom Steijvers
DTV Consultants

Tom Steijvers

Tom Steijvers werkt sinds november 2019 bij DTV Consultants als senior adviseur binnen het team Smart Mobility. Daarvoor was hij vanuit Vialis, een van de iVRI leveranciers, betrokken bij het commerciële traject van de uitrol van de iVRI en bij de ontwikkeling van het geschikt maken van de verkeersmanagementcentrale voor de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Roermond is hij bekend met het beheren van VRI’s vanuit het perspectief van een wegbeheerder. Verder schrijft Tom op dit mee aan het Handboek Beheer iVRI, waarin alle extra beheeraspecten van een iVRI en bijbehorende acties en stappen beschreven worden.

 

Jolanda van Gool
Sweco Nederland B.V

Jolanda van Gool

Met een masterdiploma verkeerskunde – mobiliteitsmanagement van de Universiteit Hasselt op zak startte Jolanda in 2011 bij het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat. Hier onderzocht ze de verkeerskundige en technische werking van DVM-systemen en voornamelijk DRIPs. Zo rolde ze in de wereld van verkeersmanagement en smart mobility. In 2013 maakte ze de overstap naar Grontmij, intussen Sweco, waar ze haar kennis heeft verbreed met projecten in verkeerscentrales, regelscenario’s en tunnels. Met een brede achtergrond werkt Jolanda aan verschillende projecten binnen de wereld van mobiliteit.

Jolanda vindt het erg leuk om haar kennis te delen en geeft daarom gastcolleges aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast heeft ze de afgelopen jaren met veel energie en enthousiasme diverse groepen wegverkeersleiders, weginspecteurs, OVD, tunneloperators en tunnelinspecteurs opgeleid ter voorbereiding van een opening van een tunnel of in het kader van nieuwe ontwikkelingen op hun werkvloer zoals CHARM. Cursisten waarderen haar enthousiasme, interactieve en creatieve werkvormen, gevoel voor de groep en interesse naar de mens achter de deelnemer.

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagen):  13 en 20 mei 2022

Lestijden: 09.30u – 16.30u

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor een brede potentiele doelgroep (beleid, operationeel en/of beheer), vooral voor professionals die niet het hele vakgebied van Smart Mobility kennen en weten te positioneren en/of die maar met een deel van Smart Mobility te maken hebben:

 • Overheidsambtenaren van gemeenten, provincies, regionale samenwerkingsverbanden en rijksoverheid
 • Professionals van advies- en ingenieursbureaus
 • Professionals uit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld software leveranciers, productleveranciers en medewerkers uit de automotive branche en de telecom
 • Professionals bij kennisinstellingen die te maken krijgen met Smart Mobility onderwerpen en/of die nu (gaan) werken aan de energietransitie naar een duurzamer mobiliteitsgedrag

Kosten

Lesgeld: € 1.530,- exclusief BTW.

(digitaal) lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building