Verkeersregelkundige NG

 • Breda
 • 15 dagen
 • 5.925 (exclusief BTW)
 • Diploma

InschrijvenStudiegids aanvragen

Algemeen

Na afronden van de opleiding kunt u:

 • Een afweging maken tussen de diverse kruispunttypen;
 • Relevante voorwaarden uit de wettelijke voorschriften toepassen;
 • Een VRI-kruispunttekening ontwerpen en controleren;
 • Oplossingsrichtingen voor een oververzadigd kruispunt uitwerken;
 • De werking en de kwaliteit van een verkeerslichtenregeling c.q. ITS-applicatie beoordelen;
 • Speciale verkeersregeltechnische voorzieningen voor doelgroepen toepassen;
 • Gangbare verkeerskundige ontwerpprogrammatuur gebruiken;
 • Verkeerslichtenregelingen binnen strengen onderling op elkaar afstemmen;
 • De verkeersdoorstroming binnen (inter)stedelijke netwerken optimaliseren;
 • Binnen praktische, verkeerskundige en budgettaire randvoorwaarden werken;
 • Een compleet bestek voor een (i)VRI opstellen en beoordelen;
 • Een functionele specificatie van een verkeersregelprogramma c.q. ITS-applicatie opstellen;
 • Een verkeersregelprogramma programmeren;
 • De aanbesteding en gunning van een bestek voor een (i)VRI begeleiden;
 • Een (i)VRI afnemen bij een fabrikant (FAT) en op straat (SAT);
 • Het beheer en onderhoud van (i)VRI organiseren.

Tijdens de opleiding wordt gevraagd om documenten door te lezen en huiswerkopdrachten te maken. Iedere module wordt afgesloten met een toetsopdracht. 

Docenten

Hanneke Welten
DTV Consultants

Hanneke Welten

Een bovengemiddelde interesse in verkeerslichten en alles wat daarbij komt kijken sinds haar afstudeeronderzoek in 2001. Daarna begon Hanneke als projectmedewerker bij DTV Consultants in het team dat zich bezig hield met verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement. Ze werkt daar nog steeds, maar dan als senior adviseur. Het liefste is Hanneke bezig met het ontwerpen (COCON) en evalueren van verkeerslichtenregelingen, lesgeven en ondersteunen van wegbeheerders bij allerhande vragen. Hanneke heeft veel ervaring in uiteenlopende projecten, waaronder verschillende detacheringen en begeleiding van het Groene Golf Team (2008-2012). Als docent geeft ze les voor diverse cursussen van DTV Consultants en de opleiding Verkeerskunde van de NOVI Verkeersacademie. Daarnaast verzorgt ze incidenteel colleges op de Politieacademie. Cursisten waarderen haar enthousiasme, betrokkenheid en interactie.

Yuri Koenen
DTV Consultants

Yuri Koenen

In 2008 is Yuri voor DTV Consultants komen werken, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met het ontwerp en evalueren van verkeerslichtenregelingen. Hij beheerst het volledige takenpakket van ontwerp tot en met beheer. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op solitaire kruispunten, maar ook netwerkregeling al dan niet met een Scenariomanager.  Inmiddels heeft hij een behoorlijk arsenaal aan ervaring opgedaan met de veel gebruikte hardware/software op het gebied van verkeersregeltechniek.

Yuri geeft als docent al een aantal jaren les binnen diverse cursussen op het gebied van Verkeerslichten en Verkeersregelinstallaties.

Marcel Heijkoop
Provincie Zuid-Holland

Marcel Heijkoop

Marcel Heijkoop is werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland. Hij is een expert op het gebied van het realiseren en onderhouden van betrouwbare, efficiënte en geloofwaardige verkeerssystemen.

Ton van Grinsven
Van Grinsven Software

Ton van Grinsven

Ton is verkeersregelkundige en software-ontwikkelaar. Ton is werkzaam bij de gemeente Delft en heeft ook een eigen onderneming, Van Grinsven Software.  Voor het programmeren van verkeersregelingen wordt in Nederland vooral gebruik gemaakt van de Toolkit CCOL. Deze toolkit is door Van Grinsven Software ontwikkeld. Ton is lid van de CVN (Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland). Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan tal van standaards op het vakgebied, zoals: de CVN C-interface, het PTP-protocol, het KAR-protocol en het V-Log protocol. Innovatie zit in zijn genen, hij zorgt er voor dat de functionaliteiten van de Toolkit CCOL goed blijven aansluiten op de nieuwste verkeersregeltechnische ontwikkelingen.

Erik de Jong
DTV Consultants

Erik de Jong

Erik is sinds 2001 werkzaam bij DTV Consultants als software-ontwikkelaar en verkeersregelkundige. Zo wordt COCON, in Nederland het meest gebruikte programma voor het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen, door Erik onderhouden. Ook ontwikkelt hij verkeerskundige software via zijn eigen onderneming. Op verkeersregelkundig gebied is Erik vooral werkzaam in het traject van ontwerpen, specificeren, programmeren en simuleren van zowel solitaire verkeerslichtenregelingen als regelingen in een netwerk.

Sjoert Bakker
DTV Consultants BV

Sjoert Bakker

Sjoert is werkzaam bij DTV Consultants als Adviseur Smart Mobility. Vanuit zijn zitting in de CVN is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond C-ITS en de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Den Haag heeft hij de ontwikkelingen geprojecteerd op de stad en zo kansen en (on)mogelijkheden afgewogen. Hij maakt cursisten graag wegwijs in C-ITS- en iVRI-land.

Lesdata en locatie

Lesdata (16 dagen):

De data voor deze opleiding worden gepland.

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Breda

Voor wie?

De opleiding Verkeersregelkundige NG is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die zich grondig willen verdiepen in de hedendaagse verkeersregelkundige praktijk en meteen willen worden ingewijd in alle op stapel staande vernieuwingen op het gebied van iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie).

Verkeersregelkundigen werken meestal bij:

 • Gemeenten,
 • Provincies,
 • Rijkswaterstaat,
 • Waterschappen,
 • Stadsregio’s,
 • Verkeerskundige adviesbureaus,
 • Detacheringsbureaus,
 • Fabrikanten van verkeersregelinstallaties en andere verkeerssystemen
 • Installatiebedrijven

Kosten

Lesgeld gehele opleiding (16 dagen):  € 5.925,-

Lesgeld losse modules:
– Ontwerp geregeld kruispunt (4 dagen): € 1.895,-
– Specifieke voertuigafhankelijke regeling (3 dagen):  € 1.485,-
– Ontwerp gecoördineerde regeling (3 dagen): € 1.485,-
– Aanbesteden en beheren (3 dagen): € 1.485,-
– Basis Toolkit CCOL (3 dagen): € 1.485,-

Inbegrepen: tijdelijke gebruikerslicenties, lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties (Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

InschrijvenStudiegids aanvragen

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator

Modules