Verkeerskundig ontwerp

 • 09-04-2024
 • Utrecht
 • 5 dagen
 • 3.375 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Aan de slag met verkeersontwerp in de bebouwde omgeving

Menig verkeerskundig ontwerper en beleidsmaker komt de volgende vragen tegen in zijn werk:

 • Hoe geef ik mijn oversteeklocatie vorm?
 • Leg ik de hoofdfietsroute door een verblijfsgebied wel of niet in de voorrang?
 • Downgraden van 50 naar 30 km/u, hoe doe ik dat?
 • Moet ik de bus laten halteren op de rijbaan of in een haltehaven?
 • Kies ik voor haaks- of langsparkeren en ik welke hoek?
 • Welke kruispuntvorm kan ik het beste kiezen?
 • Is een brede fietsstrook beter dan een smal fietspad?
 • Hoe richt ik mijn komtraverse in?
 • Wat moet ik doen als ik te weinig ruimte heb om aan alle wensen te voldoen?
 • Hoe ontwerp ik zodanig dat ik ook het gewenste verkeersgedrag krijg?

Verkeersontwerp heeft raakvlakken met verschillende factoren

De rol van ontwerper wordt steeds complexer, omdat een integrale aanpak van problemen en projecten vaker voorkomt (de Omgevingswet gaat dit straks voorschrijven). Belanghebbenden zijn steeds mondiger en kritischer. In een bebouwde omgeving is dat extra uitdagend. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen meters en centimeters op straat, wat wil ik beleidsmatig, wat zijn randvoorwaarden en wensen vanuit de omgeving/belanghebbenden en hoe zorg ik dat ik het juiste gedrag oproep? Het is daarbij essentieel de inbreng van verschillende vakgebieden en belangen evenwichtig in het verkeerskundig ontwerp te verwerken en ontwerpkeuzes goed te motiveren.

U ontwikkelt de vaardigheden om zelfstandig, integrale ontwerpkeuzes in de uitdagende bebouwde/stedelijke context te kunnen maken, onderbouwen en vertalen naar een verkeerskundig (schets)ontwerp.

Programma

In de ochtend vinden thematische, interactieve lessen plaats en ’s middags past u het geleerde meteen toe op een rode draad casus. Daarbij doorloopt u ook het proces van probleemanalyse, het opstellen van het programma van eisen en het bedenken en uitwerken van oplossingen. Uiteindelijk maakt u een verkeerskundig (schets)ontwerp, met motivatie. Tijdens de laatste les presenteren cursisten de uitwerking van hun casus, voorzien van argumentatie. Thuis werkt u maximaal 4 uur per week verder aan de casus.

Dag 1: Duurzaam Veilig 

 • Basisprincipes;
 • Wegcategorisering, inclusief het waarom ervan;
 • Problemen die ontstaan als er geen goede overeenstemming is tussen vorm, functie en gebruik;
 • Basiskenmerken wegontwerp;
 • Grijze wegen.

Werken aan de casus:

 • Opbouw van het netwerk;
 • Busroute of niet?
 • 30 of 50 km per uur?
 • Downgraden van 50 naar 30 km per uur, welk profiel hoort daarbij?
 • Voorrangsweg?

 Dag 2: de Ontwerpopgave

 • Ontwerpproces
  • De ontwerpopgave: hoe pak je dit op?
  • Het doorzien van ontwerpconsequenties;
  • Integrale mindset: Techniek, stedenbouw, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, gedrag;
  • Inbreng omgeving/participatie.

Werken aan de casus:

 • Programma van eisen;
 • Ontwerp-ideeën;
 • Functional Ambiance.

Dag 3: Fietsen en lopen

 • Functioneel ontwerpen voor de fiets en voetganger: de ontwerpaspecten;
 • Hoe ontwerp ik zodanig dat ik ook het gewenste gedrag krijg?
 • Hoofdontwerpeisen voor de fiets;
 • Welke fietsvoorziening kiezen voor een wegvak of een kruispunt?
 • Wanneer fietsers en voetgangers wel/niet in de voorrang?
 • Hoe zorg je ervoor dat je ook kwaliteit biedt voor de voetgangers?
 • Hoe maak je het ontwerp toegankelijk voor iedereen?

Werken aan de casus:

 • Keuze fietspaden/fietsstroken, b.v.:
  • keuze wel/geen fietspad;
  • is een brede fietsstrook beter dan een smal fietspad?
  • wat als het te druk is voor een fietsstraat en te smal voor fatsoenlijke fietsstroken?keuze wel/geen fietspad;
  • Opbouw dwarsprofiel.

Dag 4: Basiskenmerken wegontwerp-wegvakken

 • Basiskenmerken wegontwerp- wegvakken;
 • Welke wegbreedte kies ik bij één of twee richtingsverkeer en hoe geef ik het parkeren dan vorm?
 • Keuze 50 of 30 km per uur, welk wegprofiel hoort daarbij en kan/moet er dan ook nog een busroute overheen?
 • Bus: halteren op de rijbaan of niet?
 • Parkeren: haaks of langsparkeren en in welke hoek? Maatvoering parkeervoorzieningen;
 • Traverses;
 • Shared Space.

Werken aan de casus:

 • Uitwerken dwarsprofiel;
 • Opzet bovenaanzicht, inpassen rijbaan, fietsvoorziening, bushalte, parkeren, groen, spelen et cetera.

Dag 5: Basiskenmerken kruispuntvormen o.a. kruispunten en rotondes, incl. oversteeklocaties

 • Basiskenmerken kruispuntvormen, inclusief effect busroutes (boogstralen);
 • Keuze kruispuntvormen, o.a. VRI of rotonde (incl. kruispuntverkenner CROW);
 • Hoe geef je jouw oversteeklocatie vorm?
 • Wel of niet de fiets in de voorrang (b.v. op hoofdfietsroutes)?
 • Waarom geen fiets in de voorrang over een GOW?
 • Waarom fiets in de voorrang over een ETW ook vaak een probleem?
 • Afweging wel of geen zebra;
 • Uitritten;
 • Hoe maak ik het ontwerp toegankelijk voor iedereen?
 • Hoe ontwerp ik zodanig dat ik ook het gewenste gedrag krijg?
 • Kan het juridisch wel wat ik aan het ontwerpen ben?

Werken aan de casus:

 • Presentatie ontwerpen tot nu toe;
 • Werken naar een totaal-concept;
 • Kruispunten uitwerken.

Het kan zijn dat er (kleine) huiswerkopdrachten worden uitgereikt tussen de verschillende lesdagen.

Docenten

Rico Andriesse

Rico Andriesse

Rico’s passie is om voor een ingewikkeld en schier onmogelijk oplosbaar verkeersvraagstuk te komen met een simpele en creatieve oplossing. Duidelijk verpakt, goed onderbouwd.Hij heeft civiele techniek gestudeerd aan de TU van Delft met als afstudeerrichting verkeerskunde. Vanaf 15 februari 1997 werkt Rico als adviseur verkeer & ruimte. Voor het inhoudelijke thema Fiets is hij aanspreekpunt.

Rico’s werk bestaat uit het uitvoeren van projecten die te maken hebben met fietsverkeer, de vormgeving van infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast is hij betrokken bij advisering over de plaats van verkeer in de plannen voor ontwikkelingslocaties in stedelijke gebieden. Rico is gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor voor Duurzaam Veilig, ook gecertificeerd voor verkeersveiligheidsaudits op rijkswegen

Peter Veenbrink

Peter Veenbrink

Peter heeft zijn sporen verdiend als verkeersspecialist en heeft de laatste jaren actief bijgedragen aan de ontwikkeling van tal van nieuwe producten in de nationale verkeerswereld zoals gedragsacties en e-biketrainingen. Ook het traditionele beroep van verkeerkundige is hij niet verleerd. Hij richt zich bovendien op de klantrelaties en acquisitie en treedt vanwege zijn vakinhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring ook vaak op als (intern) projectadviseur. Dit doet hij zowel op het gebied van Mobiliteit als Ruimte.

Edward van Schooten

Edward van Schooten

Edward weet hoe belangrijk opleiding is tijdens je werk. Begonnen als civieltechnisch tekenaar en doormiddel van opleidingen bij CROW en DTV (NOVI verkeersacademie) het verkeerskundig ontwerp en advieswerk zich eigen gemaakt. Hierin ruime ervaring opgedaan bij diverse werkgevers zoals adviesbureaus, overheden en ontwikkelaars. Nu sinds een aantal jaar werkzaam  vanuit zijn eigen advies en ontwerpbureau “Buro van Schooten” waarin verkeersontwerp en advies wordt gecombineerd.

 

Lesdata en locatie

Lesdata (5 lesdagen):  9 en 16 april en 14, 21 mei en 28 mei 2024

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie:  Utrecht

Voor wie?

Als u zich verder wilt ontwikkelen in verkeerskundig (schets) ontwerp en zelfstandiger ontwerpkeuzes wilt kunnen maken en beoordelen, dan is de vijfdaagse cursus Verkeersontwerp in de stad wat voor u. De cursus is geschikt voor:

 • mensen werkzaam bij gemeenten die betrokken zijn bij ontwerpopgaves in de bebouwde omgeving;
 • medewerkers van aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus, die gemeenten adviseren;
 • mensen die willen doorgroeien in verkeerskundig (schets)ontwerp en voor mensen die ontwerpers aansturen.

Kosten

Lesgeld: € 3.375- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

| Intercodaminfra

Voor wat verdieping en up date van je kennis verkeer en ontwerp zou ik deze cursus zeker aanbevelen

| Gemeente Neder-Betuwe

Het zijn vakspecialisten die de cursus verzorgen!

| Mobypeople

Ochtend programma sloot goed aan bij mijn vragen en was concreet en helder, goede voorbeelden en duidelijke toelichtingen.

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building