Talking Traffic: Topologie voor wegbeheerders

 • 03-04-2019
 • 1 dag
 • 750,00 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Talking Traffic is geen toekomstmuziek meer. Met de oplevering van de eerste intelligente verkeerslichten (iVRI’s) is de stap gezet naar grootschalige uitrol in de praktijk. Vele kruispunten volgen. Steeds meer wegbeheerders, (beleids)adviseurs, projectleiders, programmeurs en technici krijgen te maken met Talking Traffic. Een van de eerste onderdelen waarmee wegbeheerders te maken krijgen betreft de ontwikkeling van kruispunttopologiebestanden en het vervaardigen van goede kruispunttekeningen.

Talking Traffic stelt specifieke eisen aan tekening en topologiebestanden. Tekeningen moeten juist geschaald en georiënteerd op een geografische ondergrond gelegd kunnen worden en moeten bepaalde elementen bevatten. Topologie bestanden moeten voldoen aan de Europese ITF standaard. De toepassing in de praktijk blijkt niet altijd even makkelijk te zijn. Tekeningen en topologiebestanden die niet voldoen aan de eisen kunnen het proces vertragen en daarmee de uitrol van Talking Traffic Use cases in uw organisatie.

Programma

 1. Talking Traffic
  • Achtergronden en doelen
  • Organisatie
  • Stakeholders en hun rollen
  • Use cases
  • Werkwijze en planning uitrol
 2. Kruispunttopologie en ITF
  • Wat is ITF en hoe passen we dit toe?
  • Wat is de rol van kruispunttekeningen en waar moeten deze aan voldoen?
  • Wat betekent dit in de praktijk voor wegbeheerders, producenten en dienstenleveranciers?
 3. Productie- en controleproces van kruispunttopologiebestanden en -tekeningen
  • Belang
  • Organisatie en rollen
  • Werkwijze

Docenten

Jaap Vreeswijk
MAPtm

Jaap Vreeswijk

Jaap Vreeswijk is Traffic Architect C-ITS bij MAP traffic management sinds 2015. Hij studeerde Civiele Techniek en Management aan de Universiteit Twente waar hij ook zijn proefschrift verdedigde over perceptie en keuzegedrag. Jaap heeft ruim 10 ervaring met veelal internationele onderzoeks-, innovatie- en pilotprojecten over smart mobility en connected en automatisch rijden. Zijn expertise en interesse is de ontwerp en specificatiefase, waar het concept operationeel wordt gemaakt, de maatschappelijke relevantie wordt bepaald en theorie en praktijk samenkomen. Jaap is co-auteur van de internationale normen voor SPAT en MAP, één van de ontwikkelaars van het topologieformaat en editor van de ‘Dutch profiles’.

Joost Hermans
DTV Consultants BV

Joost Hermans

Joost Hermans werkt sinds 2016 bij DTV Consultants en is gespecialiseerd in verkeerslichten en ITF. Joost is controleur van ITF bestanden en betrokken bij de ontwikkeling van de Topology Guidelines. Daarnaast heeft hij ook zelf topologiebestanden gemaakt. Hierdoor heeft hij zowel zicht op het controle- en standaardiseringsproces als de complexiteit waar je mee te maken krijgt tijdens de productie van een topologiebestand.

Lesdata en locatie

Lesdatum: n.n.t.b. (neemt u contact met ons op)

Leslocatie: Utrecht

Lestijden: 09.00 – 16.30 uur

Voor wie?

Projectleiders, (beleids)adviseurs, teamleiders, managers, afdelingshoofden die bij wegbeheerders werken. De cursus is ook nuttig voor medewerkers van technologiebedrijven (producenten) en/of adviesbureaus die betrokken zijn bij het vormgeven, aansturen en uitvoeren van de praktische uitrol van Talking Traffic, ontwikkelen van use cases en bestellen en produceren van topologiebestanden.

Kosten

Lesgeld: € 750,- exclusief BTW.

Lesmateriaal, koffie/thee en lunch zijn in het lesgeld inbegrepen.

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building