Talking Traffic: Topologie voor producenten

 • Voorjaar 2019
 • 1 dag
 • 750 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Deze cursus helpt producenten de kwaliteit en effectiviteit te vergroten van de productie van zogenaamde topologiebestanden in het kader van Talking Traffic. Centraal in de cursus staat de ITF standaard en de wijze waarop deze wordt toegepast in de topologiecontrole.

Voor Talking Traffic moeten lay-out en andere eigenschappen van kruispunten met verkeerslichten beschikbaar zijn voor slimme diensten. Denk aan prioriteit voor doelgroepen of tijd-tot-groen voorspelling op je telefoon. De eigenschappen van elk kruispunt worden vastgelegd in zogenoemde topologiebestanden volgens een vast formaat, het Intersection Topology Format (ITF). Deze bestanden moeten aan strenge eisen voldoen. Er zijn in Nederland vijf producenten van deze bestanden. Om de bestanden effectief te kunnen produceren is kennis over de ITF standaard en de Topology Guidelines essentieel evenals de kunde om deze toe te passen.

U leert:

 • De basisprincipes van de Intersection Topology Format (ITF) standaard.
 • De manier waarop de ITF standaard in Nederland wordt uitgelegd en geïnterpreteerd.
 • De toepassingsprincipes van de ITF standaard.
 • De beoordelingscriteria van ITF bestanden en de wijze waarop deze worden toegepast.
 • Alle bovenstaande inzichten zelfstandig toepassen op eigen praktijkcasussen.

Aan de cursus kunnen geen rechten ontleend worden in het goedkeuringsproces.

Programma

Als controleur van deze bestanden ontwikkelde DTV Consultants deze cursus. DTV Consultants legt in deze cursus uit wat de ITF standaard behelst, hoe deze is vertaald in de Topology Guidelines en hoe zogenaamde ITF bestanden gecontroleerd worden tijdens de kwaliteitscontrole. Met inzichten verkregen in deze cursus kunnen producenten kwalitatief betere bestanden produceren en de risico’s op verbeterpunten op deze bestanden verkleinen. Dit draagt bij aan de efficiency en effectiviteit van het productieproces.

Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod.

 • TalkingTraffic en use cases
 • Wat is de ITF standaard?
 • Hoe wordt deze in Nederland toegepast ?
 • Productie ITF bestanden: procedure en toetsingscriteria
 • Praktijkvoorbeelden
 • Het TopoPortal
 • Oefenen en toepassen

Docenten

Joost Hermans
DTV Consultants BV

Joost Hermans

Joost Hermans werkt sinds 2016 bij DTV Consultants en is gespecialiseerd in verkeerslichten en ITF. Joost is controleur van ITF bestanden en betrokken bij de ontwikkeling van de Topology Guidelines. Daarnaast heeft hij ook zelf topologiebestanden gemaakt. Hierdoor heeft hij zowel zicht op het controle- en standaardiseringsproces als de complexiteit waar je mee te maken krijgt tijdens de productie van een topologiebestand.

Lesdata en locatie

Lesdatum: n.n.t.b. (neemt u contact met ons op)

Leslocatie: Utrecht

Lestijden: 09.00 – 16.30 uur

Voor wie?

Deze cursus helpt producenten bij de ontwikkeling van ITF bestanden. Producenten hebben vaak zelf al veel inzicht in het vervaardigen van Topologiebestanden maar toch kan het goed zijn om alles nog eens duidelijk geordend gepresenteerd te krijgen. Omdat het werk toeneemt, kunnen de producenten daarmee ook de informatie over een grotere groep engineers verspreiden.

Ook voor andere partijen die meer willen weten over kruispunt topologieën en het maken van ITF bestanden kunnen deze cursus volgen.

Kosten

Lesgeld: € 750,- exclusief BTW.

Lesmateriaal, koffie/thee en lunch zijn in het lesgeld inbegrepen.

Voor deze cursus is het niet nodig lesmateriaal of software aan te schaffen of mee te brengen. Wel wordt deelnemers gevraagd om een laptop mee te nemen voor gebruik tijdens oefeningen en toepassingen.

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building