Professional Master Verkeersplanologie

Algemeen

Een stevige verdieping voor verkeerskundigen, planologen, ingenieurs en bestuurskundigen.

Hoewel in planvorming naar afstemming wordt gestreefd, wordt niet integraal naar ruimtelijke oplossingen voor stedelijke problemen gezocht. Juist daarom is het vak van verkeersplanologie belangrijk: verkeer en planologie vanaf de start van onderzoek en planvorming met elkaar verbinden tot één geheel. In de context van groeiende steden en regio’s, smart cities en duurzaamheid wordt het belang hiervan alleen maar groter.

Met deze 7-daagse professional master verwerft u niet alleen een stevige basis inhoudelijke kennis op verkeersplanologische thema’s zoals netwerkplanning, gebiedsontwikkeling, smart en connected technology, gezondheid, energie en milieu. Maar u leert deze kennis ook toepassen in (strategische) integrale beleidsvorming.

Houd me op de hoogte

Hubspot content kan niet weergegeven worden omdat het gebruik van tracking cookies niet is toegestaan. Meer informatie over cookies

Docenten

Lesdata en locatie

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor professionals met een hbo- en wo achtergrond die zijn betrokken bij integrale of strategische planvorming, de ontwikkeling van mobiliteitsplannen, masterplannen, en/of omgevingsvisie/-plannen, bij strategische beslissingen op gebied van verkeersplanologie. Senior beleidsmakers, (beleids)adviseurs, projectleiders, teamleiders/afdelingshoofden.

Kosten

Advies en informatie

Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building