Post hbo opleiding Verkeersplanologie

 • Voorjaar 2020
 • 7 dagen
 • 4.250 (exclusief BTW)
 • Diploma

Algemeen

Een stevige basis ‘ruimte en mobiliteit’ voor verkeerskundigen, planologen, ingenieurs en bestuurskundigen 

Deze nieuwe opleiding gaat in 2020 van start. Het programma wijzigt mogelijk nog.

Hoewel in planvorming naar afstemming wordt gestreefd, wordt niet integraal naar ruimtelijke oplossingen voor stedelijke problemen gezocht. Juist daarom is het vak van verkeersplanologie belangrijk: verkeer en planologie vanaf de start van onderzoek en planvorming met elkaar verbinden tot één geheel. In de context van groeiende steden en regio’s, smart cities en duurzaamheid wordt het belang hiervan alleen maar groter. 

Met deze 7-daagse post hbo opleiding verwerft u niet alleen een stevige basis inhoudelijke kennis op verkeersplanologische thema’s zoals netwerkplanning, gebiedsontwikkeling, gezondheid, en energie en milieu. Maar u leert deze kennis ook toepassen in (strategische) integrale beleidsvorming. 

Deze cursus is geschikt voor professionals met een hbo- en wo achtergrond die zijn betrokken bij integrale of strategische planvorming, de ontwikkeling van mobiliteitsplannen, masterplannen, en/of omgevingsvisie/-plannen. Na het volgen van de opleiding kan de deelnemer een strategisch verkeersplanologische opgave analyseren, structureren en hier een eigen visie op ontwikkelen en tentoonspreiden.    

Programma

Deze nieuwe opleiding gaat in 2020 van start. Het programma wijzigt mogelijk nog.

Het concept programma bestaat uit 7 lesdagen. Naast een introductie en een afsluitende excursie, komen in totaal 6 inhoudelijke thema’s van de verkeersplanologie aan bod. Voor elke lesdag bereiden de deelnemers zich voor door middel van het bestuderen van artikelen en lichte voorbereidingsopdrachten. De opleiding wordt afgesloten met een toetsopdracht in de vorm van een casus. Na het succesvol afronden van de toetsopdracht ontvangen deelnemers hun diploma.  

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen

Introductie 

 • Toelichting op de opleiding en praktische zaken
 • Introductie in de verkeersplanologie

Locatie- en gebiedsontwikkelingBereikbaarheid en mobiliteit

 • Wat voor stad wil je zijn?
 • Waar lokaliseer je welke functie zodat deze optimaal bereikbaar zijn voor de doelgroep?
 • Hoe creëer je ruimte voor fiets, parkeren en openbaar vervoer?

Netwerk en structuren

 • Functies en samenhang van netwerken voor lopen en fietsen, OV, auto en parkeren
 • Ontwikkelingen en trends, waaronder de nieuwe plek voor de fiets
 • Ontwikkelingen die netwerken en structuren beïnvloeden, waaronder autonome voertuigen, deelsystemen en mobiliteitsdiensten.

Onderzoek en modellen

 • Databronnen en data gedreven modelleren
 • Quickscantools en verkeersmodellen
 • Toepassingsbereik en rol van beslissingsondersteunende systemen

Beleid en planvorming 

 • Integrale strategie- en beleidsontwikkeling mobiliteit, ruimte, klimaat en ICT
 • Vertalen bestuurlijke doelen naar de beleidsuitvoering op straatniveau
 • De politiek-bestuurlijke context
 • Stakeholder management

Milieu, gezondheid, omgevingskwaliteit

 • Beleidsontwikkelingen milieu, gezondheid en omgevingskwaliteit
 • Indicatoren (en hun betekenis)
 • Wetgeving
 • Milieu, gezondheid en omgevingskwaliteit beïnvloeden door middel van verkeersplanologie

Verkeersplanologie in het digitale tijdperk

 • Digitalisering van infrastructuur
 • Ict‑ontwikkelingen
 • Slimme mobiliteit
 • Slimme elektriciteitsvoorziening
 • Schuivende publieke waarden
 • Overheidsregie en de rol van de verkeerplanologie

Excursie

De opleiding wordt afgerond met een excursie in een van de 4 grote steden. Onder begeleiding van een vertegenwoordiger van de gemeente gaan we de Verkeersplanologie in de praktijk zien en ervaren.
Dit is tevens de feestelijke afsluiting en de diploma uitreiking. 

Elk onderdeel wordt behandeld in twee dagdelen. De dagdelen zijn zo gepland dat tussen de twee dagdelen tijd beschikbaar is voor reflectie en verwerkingsopdrachten. Tijdens het tweede dagdeel is tijd ingeruimd om hierop te reflecteren. 

Docenten

Het docenten team wordt momenteel samengesteld.

Lesdata en locatie

De opleiding start in februari 2020. De exacte startdatum wordt nog gepubliceerd. De lesdagen zijn elk drie weken op vrijdag in Utrecht.  

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor professionals met een hbo- en wo achtergrond die zijn betrokken bij integrale of strategische planvorming, de ontwikkeling van mobiliteitsplannen, masterplannen, en/of omgevingsvisie/-plannen, bij strategische beslissingen op gebied van verkeersplanologie. Senior beleidsmakers, (beleids)adviseurs, projectleiders, teamleiders/afdelingshoofden.

Kosten

4.250 exclusief BTW.

 

Advies en informatie

Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building