Verkeersbesluiten maken

  • Najaar 2020
  • Utrecht
  • 1,5 dag
  • 1.110 (exclusief BTW)
  • Bewijs van deelname

Algemeen

Tijdens de cursus Verkeersbesluiten maken staat de praktische invulling van het maken van een verkeersbesluit centraal. U gaat zelf aan de slag met het maken van een verkeersbesluit. Deze cursus is een verdieping op de cursus BABW voor wegbeheerders.

Het doel van dit practicum is om u praktisch inzicht, vaardigheden en kennis op het gebied van het maken van verkeersbesluiten aan te reiken. Na afloop van de cursus heeft u voldoende kennis om een verkeersbesluit te maken en te kunnen beoordelen en toetsen.

Het practicum wordt verzorgd aan de hand van theorie en eigen praktijkvoorbeelden.

 

Programma

Korte terugblok op het BABW/RVV

  • relevante wetgeving die van belang is bij nemen van een verkeersbesluit
  • bespreken van praktijkproblemen en eigen casussen

Oefeningen in de praktijk

  • toelichting op behandelde casussen
  • evaluatie
  • uitleg en uiteenzetting casus ‘maken van een eigen verkeersbesluit’

Werken aan de praktijkcasus

Docenten

Harry Dillerop

Harry Dillerop

Harry Dillerop heeft 40 jaar bij de politie gewerkt, waarvan bijna de helft als chef van een regionale verkeersafdeling. De laatste 11 jaar was hij o.a. verantwoordelijke voor de verkeersadvisering door de politie in het kader van het BABW.

Vanuit een parttime onderwijsfunctie op het gebied van de Verkeerswetgeving bij de Politieverkeersacademie, is hij al ruim 10 jaar als gastdocent werkzaam bij DTV Consultants.

Harry probeert in de cursus BABW de studenten de fijne kneepjes van, de wetgeving rond, het nemen van een Verkeersbesluit bij te brengen. Tevens is hij onze docent voor de cursus Verkeersbesluiten maken.

Lesdata en locatie

Lesdata (1,5 dag): najaar 2020

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur en 09.30 – 12.30 uur (met lunch)

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

Het practicum is geschikt voor beleidsmedewerkers, planvormers en ontwerpers die zich bezig houden met verkeer en verkeersrecht bij overheden, adviesbureaus en andere organisaties.

Om deel te kunnen nemen aan het practicum is het noodzakelijk dat u de cursus Besluit Administratieven Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft gevolgd of aantoonbare kennis van het BABW en het RVV heeft.

Kosten

Lesgeld: € 1.110,- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator