Post-hbo opleiding Parkeren

  • 01-10-2021
  • Utrecht
  • 13 dagen
  • 5.500 (exclusief BTW)
  • Diploma

InschrijvenStudiegids aanvragen

Algemeen

Parkeren is een breed vakgebied, met veel raakvlakken met andere (gemeentelijke) beleidsonderwerpen. De opleiding bereid u voor op u de regierol bij het vormgeven, operationaliseren en uitvoeren van het parkeerbeleid en het beheren van de parkeervoorzieningen.

  • U leert hoe u rekening houdt met verkeerskundige, ruimtelijke, economische, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en met vastgoed- en grondbeleid.
  • U leert hoe u de kosten en opbrengsten in balans houdt en deze passend maakt binnen de begroting van de organisatie.
  • U leert hoe u het beleid en de operationalisering ervan uitvoerbaar en beheersbaar maakt.

Beroepssituaties en praktijkcases vormen de ruggengraat van de opleiding.

Studenten aan het woord

 

Programma

U bestudeerd de stof zelf voorafgaand aan de lesdagen. En u maakt thuis opdrachten. De contacturen zijn vooral bedoeld voor het behandelen van beroepssituaties. Ook zal de docent vragen beantwoorden. De opleiding bestaat uit 5 modules:

Per module geeft DTV Consultants een certificaat af. Alle modules samen leveren het diploma ‘post-hbo Parkeren’ op.

Docenten

opleiding samen met
DTV Consultants BV

opleiding samen met

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland. Alle partijen die bij de parkeersector zijn betrokken vinden elkaar binnen Vexpan. Alle onderwerpen gerelateerd aan parkeren hebben de volledige aandacht, zoals straatparkeren en parkeergarages, gratis parkeren en betaald parkeren, mechanisch parkeren en parkeerapparatuur.

Elisio Baptista
Cooperatie parkeerservice

Elisio Baptista

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen het brede vakgebied Parkeren en ervaring in parkeer beleid, beheer, organisatie, vastgoed, financiën en aanbestedingen. Nu werkzaam bij de Coöperatie ParkeerService als senior adviseur voor zowel de gemeentelijke leden als de interne organisatie. En vanaf het prille begin betrokken bij de opleiding Post HBO Parkeermanager en andere parkeren gerelateerde opleidingen van MBO tot Universitair. Daarnaast ook betrokken bij internationale adviesprojecten in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Sjoerd Stienstra
ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV

Sjoerd Stienstra

Sjoerd Stienstra is zelfstandig adviseur onder naam Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer. Hij is gespecialiseerd op het vlak van stedelijk verkeer in al zijn facetten. Daarbij staat de samenhang tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor parkeren, verkeer en mobiliteit centraal. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal, en ook diverse bredere studies naar kenmerken van bezoek- en parkeergedrag. Hij is lid van de programmaraad Parkeren van het CROW, maakt deel uit van de redactieraad van het parkeervakblad Vexpansie en is lid van de Board of Advisors van het World Parking Symposium, een tweejaarlijks internationaal parkeercongres.

Barbara Verhallen
Gemeente Amsterdam

Barbara Verhallen

Barbara Verhallen. Barbara is senior communicatieadviseur bij Verkeer en Openbare ruimte van de gemeente Amsterdam. Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. V&OR is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Ook stelt het kaders op voor de bereikbaarheid, waaronder parkeren, en de openbare ruimte.

Roger Theunissen
TheMa Mobiliteitsadvisering

Roger Theunissen

Thema Mobiliteitsadvisering BV geeft advies en ondersteuning op het gebied van mobiliteit en ruimte. Mobiliteitsvraagstukken en herstructureringsopgaven zitten in ons pakket naast beleidsondersteuning en het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitssystemen. Specialisme is optimalisatie en kwaliteitsverbetering van planvorming en beleidsontwikkeling binnen het brede ruimtelijke werkveld. Wij ontwikkelen creatieve adviezen die goed uitvoerbaar zijn en het gewenste resultaat opleveren. Bij implementatie en uitvoering van adviezen zijn wij u eveneens graag van dienst: voor de juiste aanpak en organisatie, begeleiding bij aanbestedingen en projectmanagement, maar ook voor het creëren van draagvlak of het inventariseren en aanvragen van subsidies. Thema Mobiliteitsadvisering heeft een brede ervaring in huis op gebied van project en procesmanagement, aanbesteding, exploitatie van vervoersystemen, implementatie van vervoer en infrastructuur-projecten, marketing en productontwikkeling binnen het openbaar vervoer, reizigersinformatie, opzet van innovatieve vervoerconcepten, recreatief vervoer en infrastructuurontwikkeling. Onze ervaring staat garant voor een doordacht advies.

Roger is een inspirerende coach en sparringpartner. Het scala aan opdrachtgevers is zeer divers Bedrijfsmatig is hij betrokken bij het prille begin van webdesigning en bij de opkomst van de ICT in het begin van de jaren´90. Sterk in het strategisch werk met een scherp oog voor detail en een directe persoonlijke benadering.

Rob Ebbing
Spark

Rob Ebbing

Rob Ebbing is partner bij parkeeradviesbureau Spark. Al tijdens zijn studie heeft het parkeren van auto’s, inmiddels ook fietsen, zijn interesse gewekt. Hij wordt als specialist betrokken bij de ontwikkeling en de exploitatie van parkeervoorzieningen in Nederland. Hierbij houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van beleid, strategie, financieel management en de exploitatie. Inmiddels beschikt hij op deze onderdelen over ruime kennis en ervaring welke hij inzet voor zowel publieke als private partijen bij de totstandkoming van optimale oplossingen.

Ed van Savooyen
SPARK

Ed van Savooyen

Al ruim 30 jaar werkt Ed van Savooyen in de parkeersector. Hij is gespecialiseerd in bereikbaarheids- en parkeergerelateerde werkzaamheden en vraagstukken -voor auto’s en fietsen- en houd mij in dat kader bezig met onderzoek en analyse, beleids- en strategieontwikkeling, project-, proces- en risicomanagement, financieel management en productmanagement.

Mijn werkervaring spitst zich toe op integrale bereikbaarheids- en parkeervraagstukken in de (beleidsmatige) context van economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu. Binnen die vraagstukken staat de samenhang tussen de omvang van de te faciliteren parkeerbehoefte (beleidsnormen versus werkelijk gebruik), de te stellen kwaliteitseisen aan de benodigde parkeervoorzieningen, de eigendoms- en (beheer)organisatieaspecten en de financiële haalbaarheid centraal. In opdrachten bekleed ik vaak de rol van analist, coach of project-/procesmanager.

Nico Harkes
NEXT Vastgoed

Nico Harkes

Nico Harkes geeft binnen de module Financiën een gastcollege. NEXT Vastgoed is een adviesbureau gespecialiseerd in grondbeleid, planeconomie, taxatie en risicomanagement en richt zich op het combineren van vastgoedkennis.

Marc Moonen
Kwirkey

Marc Moonen

Kwirkey is het bureau van Marc Moonen en Dave Linssen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is Marc Moonen een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Lesdata en locatie

Lesdata (13 dagen): startdatum 1 oktober 2021

De opleiding bevat vijf modules verdeeld over 13 lesdagen.

Wilt u weten op welke data een specifiek module plaatsvindt? Klikt u dan onderaan de pagina op de desbetreffende module.

Lestijden: 09.30u – 16.30u

Leslocatie: Utrecht

 

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld gehele opleiding:  € 5.500,-

Lesgeld losse modules:
1     dag: €    800,-
2,5 dag:  € 1.500,-
3 dagen: € 1.700,-

Inbegrepen: lesmateriaal, lunch en syllabi.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

InschrijvenStudiegids aanvragen

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules