Post-hbo opleiding Parkeren

  • Najaar 2024
  • Utrecht
  • 13 dagen
  • 6.350 (exclusief BTW)
  • Diploma

InschrijvenStudiegids aanvragen

Algemeen

Parkeren is een breed vakgebied, met veel raakvlakken met andere (gemeentelijke) beleidsonderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de omgevingswet, gebiedsontwikkeling en deelmobiliteit. De opleiding bereidt u voor op de regierol bij het vormgeven, operationaliseren en uitvoeren van het parkeerbeleid en het beheren van de parkeervoorzieningen, inclusief de links met aangrenzende beleidsterreinen zoals die hierboven.

  • U leert hoe u rekening houdt met verkeerskundige, ruimtelijke, economische, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en met vastgoed- en grondbeleid.
  • U leert hoe u de kosten en opbrengsten in balans houdt en deze passend maakt binnen de begroting van de organisatie.
  • U leert hoe u het beleid en de operationalisering ervan uitvoerbaar en beheersbaar maakt.

Beroepssituaties en praktijkcases vormen de ruggengraat van de opleiding.

Studenten aan het woord

Marc Moonen, docent binnen de opleiding, legt uit waarom deze opleiding zo waardevol is.

Mattijs Bekkers, directeur bij Nobleo Bouw & Infra, legt uit waarom deze opleiding zo waardevol is.

 

Programma

U bestudeerd de stof zelf voorafgaand aan de lesdagen. En u maakt thuis opdrachten. De contacturen zijn vooral bedoeld voor het behandelen van beroepssituaties. Ook zal de docent vragen beantwoorden. De opleiding bestaat uit 6 modules:

Per module geeft DTV Consultants een certificaat af. Alle modules samen leveren het diploma ‘post-hbo Parkeren’ op.

Docenten

opleiding samen met

opleiding samen met

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland. Alle partijen die bij de parkeersector zijn betrokken vinden elkaar binnen Vexpan. Alle onderwerpen gerelateerd aan parkeren hebben de volledige aandacht, zoals straatparkeren en parkeergarages, gratis parkeren en betaald parkeren, mechanisch parkeren en parkeerapparatuur.

Elisio Baptista

Elisio Baptista

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen het brede vakgebied Parkeren en ervaring in parkeer beleid, beheer, organisatie, vastgoed, financiën en aanbestedingen. Nu werkzaam bij de Coöperatie ParkeerService als senior adviseur voor zowel de gemeentelijke leden als de interne organisatie. En vanaf het prille begin betrokken bij de opleiding Post HBO Parkeermanager en andere parkeren gerelateerde opleidingen van MBO tot Universitair. Daarnaast ook betrokken bij internationale adviesprojecten in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Sjoerd Stienstra

Sjoerd Stienstra

Sjoerd Stienstra is zelfstandig adviseur onder naam Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer. Hij is gespecialiseerd op het vlak van stedelijk verkeer in al zijn facetten. Daarbij staat de samenhang tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor parkeren, verkeer en mobiliteit centraal. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal, en ook diverse bredere studies naar kenmerken van bezoek- en parkeergedrag. Hij is lid van de programmaraad Parkeren van het CROW, maakt deel uit van de redactieraad van het parkeervakblad Vexpansie en is lid van de Board of Advisors van het World Parking Symposium, een tweejaarlijks internationaal parkeercongres.

Barbara Verhallen

Barbara Verhallen

Barbara Verhallen. Barbara is senior communicatieadviseur bij Verkeer en Openbare ruimte van de gemeente Amsterdam. Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. V&OR is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Ook stelt het kaders op voor de bereikbaarheid, waaronder parkeren, en de openbare ruimte.

Roger Theunissen

Roger Theunissen

Thema Mobiliteitsadvisering BV geeft advies en ondersteuning op het gebied van mobiliteit en ruimte. Mobiliteitsvraagstukken en herstructureringsopgaven zitten in ons pakket naast beleidsondersteuning en het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitssystemen. Specialisme is optimalisatie en kwaliteitsverbetering van planvorming en beleidsontwikkeling binnen het brede ruimtelijke werkveld. Wij ontwikkelen creatieve adviezen die goed uitvoerbaar zijn en het gewenste resultaat opleveren. Bij implementatie en uitvoering van adviezen zijn wij u eveneens graag van dienst: voor de juiste aanpak en organisatie, begeleiding bij aanbestedingen en projectmanagement, maar ook voor het creëren van draagvlak of het inventariseren en aanvragen van subsidies. Thema Mobiliteitsadvisering heeft een brede ervaring in huis op gebied van project en procesmanagement, aanbesteding, exploitatie van vervoersystemen, implementatie van vervoer en infrastructuur-projecten, marketing en productontwikkeling binnen het openbaar vervoer, reizigersinformatie, opzet van innovatieve vervoerconcepten, recreatief vervoer en infrastructuurontwikkeling. Onze ervaring staat garant voor een doordacht advies.

Roger is een inspirerende coach en sparringpartner. Het scala aan opdrachtgevers is zeer divers Bedrijfsmatig is hij betrokken bij het prille begin van webdesigning en bij de opkomst van de ICT in het begin van de jaren´90. Sterk in het strategisch werk met een scherp oog voor detail en een directe persoonlijke benadering.

Marc Moonen

Marc Moonen

Kwirkey is het bureau van Marc Moonen en Dave Linssen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is Marc Moonen een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Dennis Bruin

Dennis Bruin

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen de gemeentelijke overheid en het brede vakgebied Mobiliteit en Parkeren. Ervaren parkeermanager met ervaring in parkeerexploitaties, financiën, parkeer beleid, beheer, organisatie en aanbestedingen. Nu werkzaam bij de gemeente Leiden als Parkeermanager en Team coördinator Parkeer- en Verkeersmanagement. Actief betrokken bij de VEXPAN als voorzitter van de commissie gemeenten. Zelf ook ooit de opleiding Post HBO Parkeermanager gevolgd.

Jaap Roest
EIFFEL

Jaap Roest

Lesdata en locatie

Lesdata (13 dagen): 

De opleiding is gestart vanaf maart 2023. De volgende editie staat gepland in het najaar van 2024.
U kunt zich nog wel inschrijven voor enkele losse modules.

De opleiding bevat zes modules verdeeld over 13 lesdagen.

Wilt u weten op welke data een specifiek module plaatsvindt? Klikt u dan onderaan de pagina op de desbetreffende module.

Lestijden: 09.30u – 16.30u

Leslocatie: Utrecht

 

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld gehele opleiding:  € 6.350,-

Lesgeld losse modules:
2 dagdelen: €    920,-
3 dagdelen: € 1.150,-
5 dagdelen: € 1.730,-
6 dagdelen: € 1.960,-

Inbegrepen: lesmateriaal, lunch en syllabi.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

InschrijvenStudiegids aanvragen

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules