Post-hbo opleiding Verkeerskunde

 • 26-01-2024
 • Utrecht
 • 16 dagen
 • 6.735 (exclusief BTW)
 • Diploma

InschrijvenStudiegids aanvragen

Algemeen

De post-hbo opleiding Verkeerskunde zit vol. Wanneer u zich inschrijft komt u op een wachtlijst te staan.

Leer de complete basis van het verkeerskundige vak kennen en verrijk jezelf met nieuwe kennis. Deskundigen behandelen uiteenlopende onderwerpen die u dagelijks kunt toepassen in de praktijk:

 • Waar houdt het vakgebied verkeerskunde zich mee bezig? En wat is de rol van de verkeerskundige?
 • Hoe hangen zaken zoals ontwerp, mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement met elkaar samen? En hoe beïnvloeden deze zaken elkaar?
 • Vaardigheden voor het analyseren van verkeerskundige problemen.
 • Inzicht in bestuurlijke, beleidsmatige, ambtelijke en maatschappelijke kanten van verkeerskundige planvormingsprocessen.

Deze opleiding is geschikt voor professionals met een hbo- of wo-achtergrond die in een verkeerskundige functie (gaan) werken en het vak verkeerskunde goed of beter willen beheersen.

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het door werkgevers zeer gewaardeerde diploma “Post-hbo opleiding Verkeerskunde”.

Lees hier wat vorige cursisten van de opleiding vonden.

 

Programma

U gaat aan de slag via zelfstudie en praktijkgerichte opdrachten. Tijdens de lesdagen behandelt de docent de theorie, voor een groot deel aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten. De studiebelasting is gemiddeld 6 uur per week (naast het volgen van de lessen). U sluit de leerblokken af met een individuele opdracht.

Leerblok Dagdelen
Introductie in het werkveld 1
Mobiliteitsbeleid 2
Mobiliteitsgedrag en mobiliteitsmanagement 2
Verkeerswetgeving 2
Openbaar vervoer 2
Ruimtelijk beleid 1
Parkeren 2
Smart Mobility 2
Verkeersonderzoek 2
Verkeersmodellen 2
Verkeer en milieu 2
Verkeersontwerp 3
Verkeersplanologie 2
Verkeersveiligheid en verkeersgedrag (human factors) 3
Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 1
Verkeerslichten 1
Excursie 2

Docenten

Jan Anne Annema

Jan Anne Annema

Jan Anne Annema is universitair hoofddocent (associate professor) in het vervoersbeleidsanalyse aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. Zijn belangrijkste interesses zijn de ontwikkeling op lange termijn in het vervoer, milieu, kosten-batenanalyse en de praktijk van de ex-ante beleidsevaluatie transportstudies. Hij voltooide in 1987 een studie chemie aan de Universiteit Utrecht. In 2008 promoveerde Annema aan de TU Delft. Van 1988 tot 2006 werkte hij voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar hij vele studies deed naar de impact van het transport op het milieu in Nederland.

Willem Buijs

Willem Buijs

Willem werkt sinds 1995 in EU-projecten, denk aan: FP4, FP5, FP6, FP7, H2020, IEE en Interreg. Zijn interessegebieden zijn strategie, management, netwerk, mobiliteit, openbaar vervoer, onderzoek, opleiden. De laatste jaren ligt Willems focus vooral op duurzame mobiliteit.

Peter Geerts

Peter Geerts

Peter Geerts is stedenbouwkundige. Geerts werkt als vakgroephoofd planologie bij Kragten.

Marc Maartens

Marc Maartens

Marc Maartens leidt bijeenkomsten, geeft colleges, draait mee in projecten en professionaliseert organisaties, vooral op het vlak van verkeer en vervoer. Hij bekwaamt zich als toezichthouder ‘Nieuwe Stijl’. Was bestuurslid van Stichting OV-fiets en commissaris van deelautoplatform MyWheels.

Paul van den Bosch

Paul van den Bosch

Paul van den Bosch werkt sinds 2005 bij DTV Consultants als Consultant, in 2019 is hij toegetreden tot de directie. Zijn specialiteiten zijn Verkeersveiligheid, Fietsverkeer en Mobiliteit. Hij is ook een deskundig Verkeersveiligheidsauditor.

Ilse Harms

Ilse Harms

Ilse Harms is verkeerspsycholoog en werkt graag op het snijvlak van theorie en praktijk. Ilse deed promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen terwijl ze werkte voor de Nederlandse overheid. Ze is expert en adviseur op het gebied van menselijke factoren die het verkeersgedrag beïnvloeden. Specifieke aandachtsgebieden vanuit menselijk gedrag zijn de visuele informatieverwerking van bekende en onbekende routes, en de toenemende automatisering van voertuigen. Ilse’s papers vormden de basis voor een landelijk convenant over afleiding in het verkeer en beleid voor het veilig gebruik van rijhulpsystemen. Ilse werkt bij de RDW, waar zij het boegbeeld is op het gebied van human factors en voertuigautomatisering. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van De VerkeersGedragDag en geeft zij met regelmaat presentaties en cursussen zodat kennis op haar vakgebied verder wordt verspreid.

 

Rico Andriesse

Rico Andriesse

Rico’s passie is om voor een ingewikkeld en schier onmogelijk oplosbaar verkeersvraagstuk te komen met een simpele en creatieve oplossing. Duidelijk verpakt, goed onderbouwd.Hij heeft civiele techniek gestudeerd aan de TU van Delft met als afstudeerrichting verkeerskunde. Vanaf 15 februari 1997 werkt Rico als adviseur verkeer & ruimte. Voor het inhoudelijke thema Fiets is hij aanspreekpunt.

Rico’s werk bestaat uit het uitvoeren van projecten die te maken hebben met fietsverkeer, de vormgeving van infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast is hij betrokken bij advisering over de plaats van verkeer in de plannen voor ontwikkelingslocaties in stedelijke gebieden. Rico is gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor voor Duurzaam Veilig, ook gecertificeerd voor verkeersveiligheidsaudits op rijkswegen

Erik Brave

Erik Brave

Erik werkt als senior beleidsadviseur Smart Mobility bij de provincie Utrecht en is actueel betrokken bij ontwikkelingen, innovaties, projecten, beleid en visie op het gebied van Smart Mobility. Erik is een bekend gezicht als docent en cursusleider op de onderwerpen Smart Mobility, verkeersmanagement en incidentmanagement bij NOVI Verkeersacademie, CROW, en diverse overheden.

 

Matthijs Dicke-Ogenia

Matthijs Dicke-Ogenia

Matthijs Dicke-Ogenia is sinds 2008 onderzoeker en verkeerspsycholoog bij Goudappel. Hij promoveerde op het beïnvloeden van routekeuze op basis van in-car en wegkant informatie. Hij is expert in verkeersveiligheid en het beïnvloeden van mobiliteitskeuzen.

Bart Vink

Bart Vink

Bart is opgeleid in sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte eerst bij KPN en vanaf 1997 bij Rijkswaterstaat en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Infrastructuur en Milieu. Hij was bij VROM plv. directeur nota ruimte en plv. directeur nationale ruimtelijke ontwikkeling en is intussen een van de middle managers op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bart is ook politiek actief, momenteel als gemeenteraadslid in Amsterdam en als voorzitter van de landelijke “thema-afdeling ruimte en mobiliteit” van D66. Zijn focus ligt op ruimtelijke ordening, planologie en stedenbouw, met oog voor in elk geval economie, bereikbaarheid en duurzaamheid. Hij verzorgt al een jaar of tien colleges voor de NOVI Verkeersacademie en sinds enkele jaren ook voor de post-hbo opleiding van DTV.

Hanneke Welten

Hanneke Welten

Een bovengemiddelde interesse in verkeerslichten en alles wat daarbij komt kijken sinds haar afstudeeronderzoek in 2001. Daarna begon Hanneke als projectmedewerker bij DTV Consultants in het team dat zich bezig hield met verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement. Ze werkt daar nog steeds, maar dan als teamleider en senior adviseur. Het liefste is Hanneke bezig met het ontwerpen (COCON) en evalueren van verkeerslichtenregelingen, lesgeven en ondersteunen van wegbeheerders bij allerhande vragen. Hanneke heeft veel ervaring in uiteenlopende projecten, waaronder verschillende detacheringen en begeleiding van het Groene Golf Team (2008-2012). Als docent geeft ze les voor diverse cursussen van DTV Consultants en de opleiding Verkeerskunde van de NOVI Verkeersacademie. Daarnaast verzorgt ze incidenteel colleges op de Politieacademie. Cursisten waarderen haar enthousiasme, betrokkenheid en interactie.

Marc Moonen

Marc Moonen

Kwirkey is het bureau van Marc Moonen en Dave Linssen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is Marc Moonen een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Lars Nederlof

Lars Nederlof

Lars Nederlof is in 2011 afgestuurd als verkeerskundige aan de NHTV en heeft voor diverse overheidsinstanties gewerkt. Sinds 2018 is hij werkzaam bij Improva als verkeerskundige. Naast het reguliere werk geeft Lars als docent les in de vakken Verkeersrecht, Verkeersbesluiten en BABW voor wegbeheerders

Erwin Bezembinder

Erwin Bezembinder

Erwin is opgeleid als Verkeerskundige en Technisch Planoloog. Hij werkte eerst bij Goudappel als adviseur verkeersmodellen en later als model- en softwareontwikkelaar. Het geven van cursussen daarover smaakte naar meer. Erwin maakte de overstap naar de Hogeschool Windesheim, waar hij meer dan tien jaar als docent en onderzoeker bij de HBO-opleiding Verkeerskunde (tegenwoordig Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit) betrokken was. Sinds 2021 werkt Erwin op de Hogeschool Saxion als hoofddocent en onderzoeker met als focus Smart Cities. Ondertussen rondde hij een promotieonderzoek af naar de optimalisatie van stedelijke netwerken en werkt hij sinds enkele jaren in deeltijd als zelfstandige onder de naam verkeersmodellering.nl, met als doel vakgenoten te informeren en adviseren over verkeersmodellen.

Lesdata en locatie

startdatum (16 dagen): 26 januari 2024

De post-hbo opleiding Verkeerskunde zit vol. Wanneer u zich inschrijft komt u op een wachtlijst te staan.

De opleiding wordt gegeven op 16 vrijdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. De lessen zijn om de week, uitzondering zijn vakanties en/of feestdagen.

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

Deelnemers aan de opleiding hebben een academische of hbo opleiding voltooid. Minimaal een hbo-diploma is vereist voor deze opleiding.
U moet kunnen denken en werken in termen van beleid en beleidsvoorbereiding. De post-hbo opleiding is uitermate geschikt voor professionals die in een verkeerskundige functie (gaan) werken en het vak verkeerskunde nog niet (voldoende) beheersen.

Deelnemers werken bijvoorbeeld bij:

 • Advies- en ingenieursbureaus
 • Gemeenten
 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Belangenorganisaties

Na uw inschrijving wordt om een kopie van uw diploma gevraagd i.v.m. toelating tot de opleiding.

Kosten

Lesgeld:  € 6.735,- exclusief BTW

Digitaal lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen boeken, zoals CROW publicaties.

 

 

Reviews

Goede complete opleiding voor een eerste verdieping in de verkeerskunde. Plan vooraf wel wat studieavonden in!

| Ingenieursbureau Drechtsteden

De Post HBO verkeerskunde is een zeer complete opleiding. Alle facetten van verkeer komen voorbij. Het is goed te combineren met een fulltime baan, al moet je de studiedruk niet onderschatten. Als je aan de slag wilt als verkeerskundige of je kennis wilt ophalen is deze opleiding een goede keuze

| Gemeente Utrecht

Een afwisselende studie, met veel interessante onderwerpen en goede docenten waar ruimte voor individuele vragen is.

| Gemeente Brummen

De Post HBO Verkeerskunde is een goede en degelijke basis. De opleiding gaat in op alle facetten van verkeerskunde en is direct toepasbaar in mijn werk.

HBO Verkeerskunde - een pittige opleiding maar zo leerzaam, toepasbaar in het werk. Personeel van DTV zeer vriendelijk, zijn er altijd voor je. Denken in mogelijkheden, oplossingen, flexibel. De docenten kundig en allemaal erg enthousiast. Interactie goed.

Een goed georganiseerde opleiding met veel betrokkenheid waar je een goede basis van de Verkeerskunde krijgt.

| Gemeente Voerendaal

Uitstekend verzorgde cursus met docenten die weten waar ze het over hebben. De lesstof is actueel en relevant, en biedt een goede en brede basis voor mijn werk als adviseur.

| Gemeente Amstelveen

Zeer interessante opleiding. De colleges worden gegeven door inhoudelijk zeer sterke en vakbekwame docenten. De opleiding geeft een brede inkijk in de Verkeerskunde en sluit goed aan bij mijn werkveld.

| Gemeente Wierden

Een veelzijdige en afwisselende opleiding die aansluit bij mijn werkomgeving. Interessante vakken die de uiteenlopende onderwerpen binnen verkeerskunde weergeven. De toetsing paste bij de gegeven colleges en had verschillende vormen.

Ik begon deze opleiding uit interesse. Ik kom uit het onderwijs en wilde eens iets heel anders. Deze opleiding heeft me een breed beeld gegeven van het vak verkeerskunde. Interessante, vlotte lessen, gegeven door docenten die werkzaam zijn binnen de verkeerskunde. Een echte aanrader!

| HTM Personenvervoer N.V.

De Post HBO Verkeerskunde is een boeiende opleiding. Waar veel mensen uit diverse velden van de verkeerskunde aanbod komen. Van docenten van een Universiteit tot adviseurs voor gemeentes en andere overheden. In 8 maanden tijd ging ik van ik 0 naar 8 qua kennis. De 10 halen is een kwestie van ervaring.

| Rijkswaterstaat

In een korte tijd veel kennis op doen over uiteenlopende verkeerskundige onderwerpen met zeer deskundige docenten. Compact en na afronding van de cursus meer kennis en instrumenten om met deze problemen te kunnen werken. Ook een goede start voor verdere bestudering en verdieping.

| Gemeente Amsterdam

De opleiding heb ik als positief ervaren. Het geeft je en completere kijk op zaken die spelen binnen Verkeer en Vervoer. Een opleiding die ik een ieder zou aanbevelen die binnen verkeer en vervoer een functie ambieert of al werkzaam is binnen verkeer en vervoer, maar op zoek is naar diepgang.

| Provincie Noord Holland

Brede cursus Verkeerskunde met inhoudelijk kundige docenten met veel ervaring en leuke praktijkvoorbeelden

| Gemeente Hollands Kroon

Interessante opleiding, ik heb veel opgestoken en ga hier veel aan hebben in de toekomst

| Buroinfra

De opleiding verkeerskunde is een erg nuttige en leerzame opleiding waarbij veel aspecten van de verkeerskunde aan bod komen. De docenten zijn zeer kundig en geven leerzaam les

| Provincie Overijssel

Complimenten DTV, je wist snel de cursus in een prettig digitaal format om te zetten. Zo heb ik mijn kansen, al werkend en lerend vergroot. Een aanrader voor iedereen, die, juist nu, zich wil voorbereiden op de nieuwe mobiliteit in het post-coronatijdperk.

| Gemeente Delft

Inspirerende vakken door docenten met gedegen kennis van zaken.

Ik ben erg tevreden met de opleiding. Veelzijdig en pragmatisch.

| Gemeente Westland

De organisatie van de (digitale) lessen is goed geregeld

InschrijvenStudiegids aanvragen

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building