Post-hbo opleiding Ontwerp Hoofdwegen

 • Voorjaar 2019
 • 9 dagen
 • 4.450,00 (exclusief BTW)
 • Diploma

Inschrijven Studiegids aanvragen

Algemeen

De post-hbo opleiding Ontwerp Hoofdwegen is een unieke combinatie van verkeerstechniek, verkeerskunde, human Factors en ongevalsanalyse. De opeenvolgende stappen in het ontwerpproces vormen de rode draad. U leert de ontwerprichtlijnen toepassen in de praktijk. Soms wilt u afwijken van de richtlijn, dan moet u weten waar u op moet letten. Daarom leert u ook de achterliggende gedachte van de richtlijnen.

Na afronding van deze opleiding kunt u:

 • Een functioneel ontwerp maken
 • Een definitief ontwerp maken op basis van een programma van eisen, de ontwerprichtlijnen human factors en een aantal belangrijke verkeerskundige principes, zodanig dat dit geoptimaliseerd en veilig is;
 • Een eerste review doen op een wegontwerp in een interdisciplinair team op basis van een programma van eisen, de ontwerprichtlijnen human factors en een aantal belangrijke verkeerskundige principes, zodanig dat het ontwerp geoptimaliseerd en veilig is/wordt;
 • Ontwerpkeuzes maken, optimaliseren, controleren, toelichten en onderbouwen
 • Zelfstandig een rittenanalyse uitvoeren.

Programma

De opleiding is klassikaal. U gaat zelf aan de slag met zelfstudie en praktijkgerichte opdrachten. Tijdens de lesdagen behandelt de docent de theorie, voor een groot deel aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten. De studiebelasting is gemiddeld 6 uur per week (naast het volgen van de lessen). U sluit de lesblokken af met een individuele- of groepsopdracht.

De opleiding bevat deze vakken:

 • Basiscriteria/Duurzaam Veilig/richtlijnen
 • Dwarsprofielen
 • Human factors
 • Horizontaal en verticaal alignement
 • Veilige inrichting bermen
 • Knooppunten en aansluitingen hoofdwegen
 • Knooppunten en aansluitingen met het onderliggende wegennet
 • Functioneel ontwerp
 • System Engineering in het infra ontwerpproces
 • Verkeersveiligheidsanalyse

Deze opleiding kan ook worden gevolgd als minor bij de NOVI Verkeersacademie. Hij levert dan 15 ECTS op.

Docenten

samen met
NOBLEO

samen met

Nobleo is een advies- en ingenieursbureau binnen de vakgebieden WEGONTWERP, CONSTRUCTIEF ONTWERP en PROJECT- en PROCESMANAGEMENT. Nobleo behoort tot de top van Nederland en staat voor ‘noblesse oblige’; talent verplicht tot goede prestaties.
De inmiddels 40 medewerkers die werkzaam zijn binnen Nobleo Bouw & Infra behoren tot de beste specialisten binnen hun vakgebied. Zij acteren op alle uitdagende- en complexe bouw- en infraprojecten van Nederland.
Nobleo wordt in de markt inmiddels volop geassocieerd met de T-shaped engineer. Vakinhoudelijk sterk, integraal denkend en acterend en beschikkend over uitstekende softskills.
Onze opdrachtgevers ervaren de toegevoegde waarde van de T-shaped engineers van Nobleo, alleen met T-shaped engineers lukt het om succesvol te zijn in complexe projectomgevingen.
Nobleo is in korte tijd uitgegroeid tot een echt kwaliteitslabel in de markt voor complexe bouw- en infraprojecten.

Arjan de Waal
NOBLEO

Arjan de Waal

Arjan de Waal is senior-wegontwerper bij Nobleo Bouw & Infra bv. Hij heeft 20 jaar ervaring in verschillende ontwerpstadia, variërend van planstudie tot realisatie en fasering en is gespecialiseerd in het ontwerpen van autosnelwegen en wegen buiten de bebouwde kom. Voor de praktische toepassing van de richtlijnen maakt hij naast zijn kennis van de richtlijnen gebruik van een uitgebreide kennis van de mogelijkheden van de verschillende ontwerpsoftware. Daarnaast is hij lid van de themagroep Kennisdeling van de Vereniging Infra Ontwerp. Deze themagroep richt zich op het volgen van ontwikkelingen en het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van het verkeerskundige ontwerp van weginfrastructuur en de inpassing daarvan in de ruimtelijke omgeving.

Geert Drijfhout
NOBLEO

Geert Drijfhout

Geert Drijfhout is wegontwerper bij Nobleo Bouw & Infra. Hij heeft ruim 8 jaar ervaring op gebied van wegontwerp binnen geïntegreerde contractvormen. Hij heeft veel ervaring met MX en Civil3D en is bedreven in Systems Engineering. Zijn passie ligt bij het verenigen van diverse disciplines in een meest optimaal ontwerp. Hiervoor verdiept hij zich in gebieden buiten zijn comfort zone. Hij wordt gedreven door het vergaren en delen van kennis met als doel samen tot een hoger niveau te komen. Met ervaring op projecten als de SAA, N33, Centrale As en Ring Groningen Zuid heeft hij een breed kennisgebied van planfase tot realisatie.

Jan Roelof Leidekker
NOBLEO

Jan Roelof Leidekker

Jan Roelof Leidekker is hoofdontwerper op het gebied van wegontwerp (hoofdwegennet) bij Nobleo bouw en infra. Hij is gespecialiseerd in het ontwerp van nationale stroomwegen en het onderliggend wegennet. Als hoofdontwerper is hij verantwoordelijk voor het op (laten) stellen van een veilig en verantwoord ontwerp, die voldoet aan de eisen en gevalideerd kan worden met de opdrachtgever. Naast het ontwerp van definitieve situaties is hij ook betrokken bij het ontwerpen van faseringen, wat betekent dat er soms buiten de lijntjes gekleurd moet worden. Voorbeelden van projecten waar hij aan gewerkt heeft zijn, knooppunt Hoevelaken (voortraject), knooppunt Badhoevedorp (IO-DO-UO van de eindsituatie) en SAA A9 Gaasperdammerweg (VO-UO van het faseringsontwerp).

Mattijs Bekker
NOBLEO

Mattijs Bekker

Mattijs Bekkers is manager van de businessunit Wegontwerp binnen het bedrijf Nobleo Bouw & Infra. Hij werkt in de huidige markt als ontwerpleider GWW op de grote projecten in Nederland. Vanuit deze functie houdt hij zich vooral bezig met strategieontwikkeling, project-, proces- en risicomanagement binnen verschillende contractsystemen. Als specialist wordt hij tevens vaak betrokken bij het ontwerpen van de Faseringen wat een raakvlak heeft met alle disciplines binnen de grootschalige projecten.

Sietse Gerritsen
NOBLEO

Sietse Gerritsen

Sietse Gerritsen heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van wegontwerp van zowel binnenstedelijk als (middel) grote infrastructurele projecten. In zijn huidige functie houdt hij zich bezig met wegontwerp, fasering en procesbeheersing. Zijn rol binnen het bedrijf is het verbreden van de kennis binnen zijn vakgebied en het opleiden van collega’s.

Johan Vos
Rijkswaterstaat

Johan Vos

Johan Vos beheert bij Rijkswaterstaat onder andere de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen en toetst wegontwerpen. Voor deze opleiding richt hij zich op de start van ieder ontwerp: het Functioneel Ontwerp. Hierin worden de belangrijkste ontwerpkeuzes vastgelegd, zoals rijstrokenschema, onderlinge afstanden tussen discontinuïteiten en keuze in knooppunts- en aansluitingsvorm. Een goed begin is het halve werk…

Chantal Merkx
Rijkswaterstaat

Chantal Merkx

Chantal Merkx is werkzaam bij Rijkswaterstaat binnen het vakgebied Human Factors als senior adviseur en docent. De interactie tussen mens en omgeving en de invloed daarvan op de uitvoering van de rijtaak staat in haar werk centraal. Verkeerspsychologische kennis en praktische handvatten kunnen je helpen de fysieke vormgeving en inrichting van het wegennet in iedere ontwerpfase te bekijken met een Human Factorsbril. Hierdoor kun je het gedrag van weggebruikers nog beter voorspellen en verklaren.

Lesdata en locatie

 • De leslocatie is in Utrecht.
 • De eerstvolgende startdatum is februari 2019
 • De opleiding wordt gegeven op 9 vrijdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Voor wie?

Deelnemers aan de opleiding hebben een hbo opleiding met goed gevolg afgerond, dan wel een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau en affiniteit met wegontwerp. Ontwerpervaring is niet nodig, maar wel een pré. Beide modules van de opleiding zijn zowel geschikt voor beginners als gevorderden, omdat de opleiding een combinatie is van de basis van wegontwerp en een flinke verdieping. Bovendien zijn de nieuwste ontwerprichtlijnen onderdeel van de opleiding.

Deelnemers werken bijvoorbeeld als ontwerpleider, ontwerper of tekenaar op de ontwerpafdeling van:

 • Ingenieursbureaus
 • Aannemers
 • Rijkswaterstaat
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Detacheerders

Deze opleiding kan ook worden gevolgd als minor bij de NOVI Verkeersacademie. Hij levert dan 15 ECTS (studiepunten) op.

Kosten

Lesgeld (9 dagen):  € 4.450,- excl. BTW

Inbegrepen: lesmateriaal, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor aan te schaffen boeken, voornamelijk CROW publicaties.

Inschrijven Studiegids aanvragen

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules