Ontwerp verkeerslichtenregeling

 • 28-03-2024
 • Utrecht
 • 3 dagen
 • 2.195 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

InschrijvenDownload de cursusinformatie

Algemeen

Verkeerskundigen ervaren het ontwerpen en specificeren van verkeerslichtenregelingen vaak als een complexe aangelegenheid. Waaruit bestaat een goed ontwerp, rekening houdend met de uiteenlopende wensen en eisen? En hoe zorgt u ervoor dat uw ontwerp resulteert in een goed functionerende verkeerslichtenregeling op straat? In deze cursus ligt de nadruk op het zelfstandig ontwerpen en evalueren van verkeerslichtenregelingen met behulp van het ontwerpprogramma COCON.

Na afloop van de cursus kent u de werking en toepassingsmogelijkheden van verkeersregeltechnische ontwerpprogrammatuur en u kunt een weloverwogen ontwerp en/of specificatie maken van een verkeerslichtenregeling. U bent daardoor beter in staat een passende regeling te ontwerpen voor elke gewenste situatie, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

U heeft voldoende basiskennis over de werking van verkeerslichten nodig om deze cursus te kunnen volgen. Hiervoor kunt u de basiscursus Verkeerslichten volgen.

Programma

 • Basisgegevens voor het ontwerp;
 • Begrippen kruispuntanalyse;
 • Berekening cyclus- en groentijden;
 • Ontruimingstijden;
 • Ontwerp fasediagram;
 • Toelichting en gebruik ontwerpprogramma COCON;
 • doelstelling voertuigafhankelijke regeling;
 • principe werking VA regeling;
 • detectoren en hun toepassingsgebied;
 • voetgangersvoorzieningen;
 • speciale voorzieningen openbaar vervoer;
 • ontwerp voertuigafhankelijke regeling.

Docenten

Yuri Koenen

Yuri Koenen

In 2008 is Yuri voor DTV Consultants komen werken, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met het ontwerp en evalueren van verkeerslichtenregelingen. Hij beheerst het volledige takenpakket van ontwerp tot en met beheer. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op solitaire kruispunten, maar ook netwerkregeling al dan niet met een Scenariomanager.  Inmiddels heeft hij een behoorlijk arsenaal aan ervaring opgedaan met de veel gebruikte hardware/software op het gebied van verkeersregeltechniek.

Yuri is een ervaren docent binnen diverse cursussen op het gebied van Verkeerslichten en Verkeersregelinstallaties.

Lesdata en locatie

Lesdata: (3 lesdagen): 28 maart, 4 en 11 april 2024

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De cursus is geschikt voor verkeerskundigen die in de praktijk nauw betrokken zijn bij het ontwerpen en/of beoordelen van verkeerslichtenregelingen. U dient eerst de basiscursus Verkeerslichten te hebben gevolgd, voordat u zich inschrijft voor deze cursus.

Kosten

Lesgeld: € 2.195,- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

 

 

Reviews

| Vialis

Een aanrader voor een startende collega waarbij je in een paar dagen bekend word met de basis!

| Mobypeople

De cursus was inhoudelijk sterk en bevat voldoende interessante theorie.

| Provincie Utrecht

Goede balans tussen de verschillende onderdelen.

InschrijvenDownload de cursusinformatie

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator