Parkeren; marketing en communicatie

Deze module is onderdeel van de cursus Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Communicatie en Politiek

Na afloop van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • meer inzicht en gevoel te krijgen voor de processen en de rationaliteiten van de politiek en deze te vertalen in de eigen houding tegenover politiek;
 • een analyse te maken van de verschillende belanghebbenden en hun rol in het communicatievraagstuk;
 • de analyse om te zetten in een gerichte communicatieaanpak met de juiste communicatiemiddelen;
 • de communicatiemomenten goed te plannen: wanneer overlegt u met wie om het gewenste resultaat te realiseren;
 • om te gaan met ongeplande ‘ad hoc’ communicatie bij grote storingen e.d.;
 • gebruik te maken van feedback (bijv. klachten) voor het continue verbeteren van de communicatie.

Marketing

Na afloop van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • de relatie te leggen tussen parkeren en mobiliteitsgedrag;
 • een passend marketingdoel te formuleren;
 • een stakeholderanalyse te maken;
 • een goede kernboodschap te maken (per doelgroep);
 • samen met stakeholders het speelveld te bepalen en te komen tot een marketingplan/concrete actie(s).

Programma

Communicatie en politiek (1,5 lesdag)

 • Omgevingsbewust zijn; ‘met blik van buiten kijken’, goede kennis van de omgeving publiek/privaat/politiek.
 • Luisteren naar de gebruiker.
 • De bestuurlijk/politieke omgeving.
 • Doelgroepen identificeren en erin kunnen verplaatsen.
 • De mogelijkheden en de onmogelijkheden in de uitvoering.
 • Verschillende manieren tot het beïnvloeden van gedrag.
 • Deze kennis vertalen naar een strategie voor gedragsverandering.

Marketing (1,5 lesdag)

 • Mobiliteitsgedrag vertalen naar parkeervraag.
 • Herkennen van de juiste vraag.
 • Vertaling naar concreet en meetbaar marketingdoel.
 • Binnen je speelveld komen tot concrete actie(s).
 • Rol parkeren binnen beleid (citymarketing).
 • Creëren (positief) imago parkeren.

Per module geeft DTV Consultants een certificaat af. Alle modules samen leveren het diploma ‘post-hbo Parkeren’ op.

Docenten

Barbara Verhallen

Barbara Verhallen

Barbara Verhallen. Barbara is senior communicatieadviseur bij Verkeer en Openbare ruimte van de gemeente Amsterdam. Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. V&OR is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Ook stelt het kaders op voor de bereikbaarheid, waaronder parkeren, en de openbare ruimte.

Roger Theunissen

Roger Theunissen

Thema Mobiliteitsadvisering BV geeft advies en ondersteuning op het gebied van mobiliteit en ruimte. Mobiliteitsvraagstukken en herstructureringsopgaven zitten in ons pakket naast beleidsondersteuning en het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitssystemen. Specialisme is optimalisatie en kwaliteitsverbetering van planvorming en beleidsontwikkeling binnen het brede ruimtelijke werkveld. Wij ontwikkelen creatieve adviezen die goed uitvoerbaar zijn en het gewenste resultaat opleveren. Bij implementatie en uitvoering van adviezen zijn wij u eveneens graag van dienst: voor de juiste aanpak en organisatie, begeleiding bij aanbestedingen en projectmanagement, maar ook voor het creëren van draagvlak of het inventariseren en aanvragen van subsidies. Thema Mobiliteitsadvisering heeft een brede ervaring in huis op gebied van project en procesmanagement, aanbesteding, exploitatie van vervoersystemen, implementatie van vervoer en infrastructuur-projecten, marketing en productontwikkeling binnen het openbaar vervoer, reizigersinformatie, opzet van innovatieve vervoerconcepten, recreatief vervoer en infrastructuurontwikkeling. Onze ervaring staat garant voor een doordacht advies.

Roger is een inspirerende coach en sparringpartner. Het scala aan opdrachtgevers is zeer divers Bedrijfsmatig is hij betrokken bij het prille begin van webdesigning en bij de opkomst van de ICT in het begin van de jaren´90. Sterk in het strategisch werk met een scherp oog voor detail en een directe persoonlijke benadering.

Lesdata en locatie

Lesdata (6 dagdelen):
4 en 18 oktober 2024 (13.30 – 16.30 uur)
8 november 2024 (09.30 – 16.30 uur)
29 november en 13 december (09.30 – 12.30 uur)

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (3 dagen): € 1.960,-

(digitaal) lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules