Parkeren; onderzoek en beleid

Deze module is onderdeel van de cursus Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Parkeerbeleid en Visie op parkeren

Binnen dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan bod en werkt u aan vaardigheden:

Inleiding parkeerbeleid

 • Parkeerbeleid op hoofdlijnen kunnen vertalen naar uitvoering en v.v.
 • Vragen uit de maatschappij kunnen vertalen naar specifiek beleid.
 • Gevolgen van beleid op straat concreet kunnen maken en terugleggen bij de strategisch beleidsmakers.

Omgevingswet

 • Weten wat er is veranderd door de omgevingswet m.b.t. parkeren.
 • In het kort de procedure kennen.
 • Begrijpen dat er samenhang is tussen de verschillende elementen.
 • De werking van de omgevingswet begrijpen.

Gebiedsontwikkeling

 • Inzicht hebben in de verschillende belangen van actoren.
 • Inzich hebben in procedures en op welke momenten er invloed uitgeoefend kan worden.
 • De link kunnen leggen met exploitatie/haalbaarheid van een plan, onderzoek en  beleid en aanbestedingen.

Deelmobiliteit

 • Snappen wat deelmobiliteit is en waarom we dit wel of niet willen stimuleren (kansen en risico’s).
 • Kunnen beoordelen wat deelmobiliteit voor bewoners, werknemers, e.d. betekent.
 • Kunnen beoordelen in een plantoets wat het effect van deelmobiliteit is op de benodigde parkeercapaciteit.
 • Weten wat je moet regelen om deelmobiliteit te laten slagen

Parkeeronderzoek

Na het volgen van dit onderdeel binnen de module bent u in staat om:

 • een parkeerbalans op te stellen;
 • het benodigde aantal parkeerplaatsen te berekenen;
 • op basis van de beleidscontext de juiste onderzoekvraag te stellen en het juiste eindresultaat te bepalen;
 • de juiste vragen te stellen aan de medewerker parkeren om de gewenste onderzoeksoutput te krijgen;
 • de juiste onderzoekmethode te kiezen, zodanig dat de onderzoeksvraag wordt beantwoord;
 • complex parkeeronderzoek op te zetten en uit te voeren, inclusief de probleemanalyse en de conclusies voor het beleid;
 • de resultaten van het onderzoek terug te koppelen naar de beleids- en bestuurlijke context in de vorm van een beleidsnotitie of advies voor het MT / bestuur: o.a. kort en bondig de essentie verwoorden.

Programma

Parkeerbeleid (1,5 lesdag)

 • Inleiding
 • Omgevingswet
 • Gebiedsontwikkeling
 • Deelmobiliteit

Parkeeronderzoek (1 lesdag)

 • Typen parkeeronderzoek.
 • Onderzoeksopzet.
 • Methodische implementatie.
 • Berekenen parkeerbehoefte en opstellen parkeerbalans.
 • Relaties met ruimtelijke / beleidsmatige context.
 • Monitoring van parkeren.

Per module geeft DTV Consultants een certificaat af. Alle modules samen leveren het diploma ‘post-hbo Parkeren’ op.

Docenten

Elisio Baptista

Elisio Baptista

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen het brede vakgebied Parkeren en ervaring in parkeer beleid, beheer, organisatie, vastgoed, financiën en aanbestedingen. Nu werkzaam bij de Coöperatie ParkeerService als senior adviseur voor zowel de gemeentelijke leden als de interne organisatie. En vanaf het prille begin betrokken bij de opleiding Post HBO Parkeermanager en andere parkeren gerelateerde opleidingen van MBO tot Universitair. Daarnaast ook betrokken bij internationale adviesprojecten in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Marc Moonen

Marc Moonen

Kwirkey is het bureau van Marc Moonen en Dave Linssen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is Marc Moonen een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Sjoerd Stienstra

Sjoerd Stienstra

Sjoerd Stienstra is zelfstandig adviseur onder naam Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer. Hij is gespecialiseerd op het vlak van stedelijk verkeer in al zijn facetten. Daarbij staat de samenhang tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor parkeren, verkeer en mobiliteit centraal. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal, en ook diverse bredere studies naar kenmerken van bezoek- en parkeergedrag. Hij is lid van de programmaraad Parkeren van het CROW, maakt deel uit van de redactieraad van het parkeervakblad Vexpansie en is lid van de Board of Advisors van het World Parking Symposium, een tweejaarlijks internationaal parkeercongres.

Lesdata en locatie

Lesdata (5 dagdelen):
4 en 18 oktober (09.30 – 12.30 uur)
15 november 2024 (09.30 – 16.30 uur)
29 november 2024 (13.30 -16.30 uur)

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (5 dagdelen): € 1.730,- excl. BTW

(digitaal )lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

 

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules