Module Ontwerp geregeld kruispunt

 • Breda
 • 3,5 dagen
 • 1.895 (exclusief BTW)
 • Certificaat

Deze module is onderdeel van de cursus Verkeersregelkundige NG

Algemeen

Deze cursus gaat in op de vraag in welke situaties verkeerslichten nodig zijn en hoe u het kruispunt in dat geval moet vormgeven.

Specifiek leert u:

 • De basistheorie achter verkeerslichten.
 • Alle vaardigheden die u nodig heeft voor het maken van ontwerpberekeningen met de software  OTTO en COCON.
 • Een kwalitatieve en kwantitatieve afweging maken tussen vormgevingsvarianten. Met als doel autoverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers optimaal te regelen.

Deze cursus is onderdeel van de Opleiding Verkeersregelkundige NG en wordt verzorgd door ervaren docenten die in de praktijk dagelijks met verkeerslichten bezig zijn. Cursisten worden uitgenodigd om hun eigen praktijkuitdagingen mee te brengen.

Deze module wordt afgesloten met een toetsopdracht.

Programma

Dagdeel 1 – Wanneer zijn verkeerslichten nodig?

 • problemen op kruispunten
 • plaatsingscriteria: in welke situaties genieten verkeers­lich­ten de voorkeur boven ongeregelde kruispunten en/of rotondes
 • een afweging leren maken tussen de diverse kruispunttypen
 • mogelijke functies van verkeerslichten

Dagdeel 2 – Wettelijke voorschriften verkeersregelinstallaties

 • relevante voorwaarden uit de wettelijke voorschriften
 • oefening VRI-scan

Dagdeel 3 – Conflicten en ontruimingstijden

 • standaardcodering
 • berekening Ontruimingstijden
 • werken met OTTO

Dagdeel 4 – Basisgegevens ontwerp

 • garantietijden
 • belastinggraad
 • intersignaalgroepgegevens
 • conflictgroepen
 • inhoud VRI-kruispunttekening

Dagdeel 5 – Berekening cyclus- en groentijden

 • fasenvolgorde
 • berekening cyclustijd
 • gebruik COCON

Dagdeel 6 – Ontwerp starre regeling

 • ontwerp fasendiagram
 • evaluatie starre regeling
 • kwaliteitsniveaus
 • gebruik COCON

Dagdeel 7 – Vormgevingsanalyse

 • relatie verliestijd – prestatie
 • maatregelen verlaging belastinggraad
 • typen regelingen
 • gebruik COCON

Deze module wordt afgesloten met een toetsopdracht.

Docenten

Hanneke Welten
DTV Consultants

Hanneke Welten

Een bovengemiddelde interesse in verkeerslichten en alles wat daarbij komt kijken sinds haar afstudeeronderzoek in 2001. Daarna begon Hanneke als projectmedewerker bij DTV Consultants in het team dat zich bezig hield met verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement. Ze werkt daar nog steeds, maar dan als senior adviseur. Het liefste is Hanneke bezig met het ontwerpen (COCON) en evalueren van verkeerslichtenregelingen, lesgeven en ondersteunen van wegbeheerders bij allerhande vragen. Hanneke heeft veel ervaring in uiteenlopende projecten, waaronder verschillende detacheringen en begeleiding van het Groene Golf Team (2008-2012). Als docent geeft ze les voor diverse cursussen van DTV Consultants en de opleiding Verkeerskunde van de NOVI Verkeersacademie. Daarnaast verzorgt ze incidenteel colleges op de Politieacademie. Cursisten waarderen haar enthousiasme, betrokkenheid en interactie.

Yuri Koenen
DTV Consultants

Yuri Koenen

In 2008 is Yuri voor DTV Consultants komen werken, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met het ontwerp en evalueren van verkeerslichtenregelingen. Hij beheerst het volledige takenpakket van ontwerp tot en met beheer. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op solitaire kruispunten, maar ook netwerkregeling al dan niet met een Scenariomanager.  Inmiddels heeft hij een behoorlijk arsenaal aan ervaring opgedaan met de veel gebruikte hardware/software op het gebied van verkeersregeltechniek.

Yuri geeft als docent al een aantal jaren les binnen diverse cursussen op het gebied van Verkeerslichten en Verkeersregelinstallaties.

Lesdata en locatie

Lesdata (4 dagen / 8 dagdelen): n.n.t.b.

 • Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Breda

Voor wie?

De cursus ontwerp geregeld kruispunt is bestemd voor mensen met een mbo+/hbo achtergrond, die zich grondig willen verdiepen in de hedendaagse verkeersregelkundige praktijk en meteen willen worden ingewijd in alle op stapel staande vernieuwingen op het gebied van iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie).

Verkeersregelkundigen werken meestal bij:

 • Gemeenten,
 • Provincies,
 • Rijkswaterstaat,
 • Waterschappen,
 • Stadsregio’s,
 • Verkeerskundige adviesbureaus,
 • Detacheringsbureaus,
 • Fabrikanten van verkeersregelinstallaties en andere verkeerssystemen
 • Installatiebedrijven

Kosten

Lesgeld losse module (4 dagen): € 1.895,-

Inbegrepen: lesmateriaal, syllabi, koffie/thee en lunch.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties (Handboek Verkeerslichtenregelingen).

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator

Modules