Parkeren; gereguleerd parkeren en wetgeving

 • Voorjaar 2025
 • Utrecht
 • 3 dagen
 • 1.960 (exclusief BTW)
 • Certificaat

Deze module is onderdeel van de cursus Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Na het volgen van deze module bent u in staat om:

Regie op de uitvoering/implementatie & Invoering gereguleerd parkeren

 • de rol van parkeermanager vorm te geven:
  • zowel ambtelijk als bestuurlijk
  • grip op de uitvoering van afspraken in de regierol
 • de voor-en nadelen van in-en uitbesteden van parkeertaken
 • dienstverleningsovereenkomsten inzake parkeertaken op te stellen, met gevoel voor financiële consequenties
 • functioneel PvE te maken en beoordelen
  • voor aanschaf van parkeerapp. on street/off street
  • incl. randvoorwaarden voor de inrichting
  • incl. randvoorwaarden beheer en onderhoud

Regie voeren op de implementatie/uitvoering

 • De rol van parkeermanager vorm te geven, zodanig dat hij zowel ambtelijk als bestuurlijk in beeld is en grip heeft op de uitvoering van de afspraken in de regierol;
 • De voor- en nadelen van in- en uitbesteden van parkeertaken en de politieke consequenties hiervan te bepalen;
 • Dienstverleningsovereenkomsten voor parkeertaken op te stellen;
 • Een functioneel programma van eisen te maken en beoordelen voor de aanschaf van parkeerapparatuur on street/off street.

Wet- en regelgeving

 • Het gemeentebestuur te adviseren over juridische maatregelen om parkeerregulering in goede banen te leiden.

Programma

Dagdeel 1 en 2 – Regie op de uitvoering / implementatie

 • Organisatievormen parkeren
 • Functioneel PvE
 • Digitalisering parkeerketen

Dagdeel 2 en 3 – Invoering gereguleerd parkeren

 • Afweging wel of geen gereguleerd parkeren
 • Implementatieplan gereguleerd parkeren

Wet- en regelgeving (2 dagdelen)

Docenten

Marc Moonen

Marc Moonen

Kwirkey is het bureau van Marc Moonen en Dave Linssen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is Marc Moonen een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Jaap Roest
EIFFEL

Jaap Roest

Lesdata en locatie

Lesdata (6 dagdelen): voorjaar 2025
Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (6 dagdelen): € 1.960,- excl. BTW

Inbegrepen: (digitaal) lesmateriaal en syllabi.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

 

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules