Parkeren; financiën

 • 21-03-2025
 • Utrecht
 • 1,5 dag
 • 1.150 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Deze module is onderdeel van de cursus Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • De essentie en inhoud van een exploitatieplan te begrijpen;
 • De verschillende rollen binnen de parkeerwereld te onderscheiden;
 • Een parkeerexploitatie op grove lijnen voor straat en garage te monitoren en bij te stellen;
 • Beargumenteerd een keuze te maken wat tot de parkeerexploitatie dan wel de vastgoedexploitatie behoort;
 • Inzicht te hebben in het functioneren, de toepasbaarheid en de beperkingen van exploitatiemodellen;
 • Iemand aan te sturen die een complexe parkeerexploitatie kan opstellen;
 • Output van een parkeerexploitatie te interpreteren en voorstellen te doen voor bijstelling van beleid;
 • Een redelijke inschatting te maken c.q. toets te verrichten van de kosten en dekking van een parkeermaatregel, zodanig dat de afwijking tijdens de uitvoering beperkt is en daar waar nodig de modellen in te schakelen;
 • Een programma van eisen te maken voor een parkeerexploitatie en waardebepaling / waardering;
 • De gevolgen van een tariefbepaling voor te stellen;
 • Financiering van aparte parkeervoorzieningen te (laten) organiseren;
 • Inzicht te verschaffen in de meerwaarde van een goede parkeeroplossing bij gebiedsontwikkeling.

Programma

Dagdeel 1

 • Welke rollen  zijn er in relatie tot de financiën.
 • Het nut van het rekenen aan parkeren.
 • Het parkeerconcept.
 • Het proces van initiatief tot beheer.
 • Parkeerexploitatie straat en garage parkeren.

Dagdeel 2

 • Inzicht in integrale parkeerexploitatie (lezen en bijstellen)
 • Welke onderdelen zijn van invloed
 • Wat is rendement en hoe bereken je deze
 • Hoe ga je globaal om met risico
 • Wat betekent de wet markt en overheid voor je parkeerexploitatie

Dagdeel 3

 • Meerjarig perspectief
 • Pakeeroplossingen in relatie tot kwaliteit openbare ruimte/MKBA en de financiën
 • Sturing ruimtelijke ontwikkeling
 • Meerwaarde voor gebiedsontwikkeling

Per module geeft DTV Consultants een certificaat af. Alle modules samen leveren het diploma ‘post-hbo Parkeren’ op.

Docenten

Dennis Bruin

Dennis Bruin

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen de gemeentelijke overheid en het brede vakgebied Mobiliteit en Parkeren. Ervaren parkeermanager met ervaring in parkeerexploitaties, financiën, parkeer beleid, beheer, organisatie en aanbestedingen. Nu werkzaam bij de gemeente Leiden als Parkeermanager en Team coördinator Parkeer- en Verkeersmanagement. Actief betrokken bij de VEXPAN als voorzitter van de commissie gemeenten. Zelf ook ooit de opleiding Post HBO Parkeermanager gevolgd.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagdelen): 21 maart en 4 en 25 april 2025

Tijdstip: 13.30 -1 6.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (3 dagdelen): € 1.150,- excl. BTW

Inbegrepen: (digitaal) lesmateriaal en syllabi.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

 

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules