Verkeersveiligheidsauditor

 • 18-05-2022
 • Utrecht
 • 2 dagen
 • 1.660 (exclusief BTW)
 • Certificaat

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Bent u een expert op gebied op veiligheid, ontwerp en human factors en wilt u zich laten certificeren tot verkeersveiligheidsauditor voor het onderliggende wegennet? Dan is deze cursus verkeersveiligheidsauditor iets voor u.

Overzicht huidige auditoren

Een verkeersveiligheidsaudit is een gestandaardiseerde methode om tot een onafhankelijk oordeel te komen over de gevolgen van een infrastructureel ontwerp op de verkeersveiligheid. Een ontwerp is immers vaak het resultaat van compromissen, waarbij de verkeersveiligheid mogelijk niet optimaal wordt geborgd. Met behulp van een audit kan de wegbeheerder zijn ontwerp door een onafhankelijke expert laten toetsen op de te verwachten verkeersveiligheidseffecten. Zo wordt de wegbeheerder ondersteund bij een zorgvuldige en verantwoorde besluitvorming. Niet door achteraf in te grijpen, maar door al tijdens de plan- en ontwerpfasen de mogelijke verkeersveiligheidsproblemen te identificeren.

Certificaat

Na afronding ontvangt u een certificaat met een cijfer voor de beoordeling van de gemaakte casus.

Download de Handleiding Verkeersveiligheidsaudit Onderliggend Wegennet

Programma

Het programma van de cursus bestaat uit twee dagen training. Tijdens de training staat de procedure van de audit centraal: wat is de context van de audit, hoe gebruik je de checklist? Aan de hand van casuïstiek maken de deelnemers zich de procedure eigen. Een inhoudelijke component van de cursus is de gedragskant van de weggebruiker. Waarom doen zij net iets anders dan vooraf verwacht? Hoe houd je in een ontwerp rekening met de consequenties van de menselijke factor in het verkeer? De training wordt afgesloten met twee toetsopdrachten. De twee toetsopdrachten worden na lesdag 1 en lesdag 2 duidelijk. De opdrachten worden buiten de lesdagen gemaakt.

Inleiding

 • Context van de audit;
 • Plaats van de verkeersveiligheidsaudit binnen veiligheidsbeleid;
 • Werkzaamheden en rol van de auditor;
 • Geschiedenis en ervaringen in het buitenland.

Verkeersveiligheidsaudit in vogelvlucht

 • Hoe zet je een audit op?
 • Waar vind ik auditoren?
 • Checklist en rapportage.

Human Factors

 • Rol van gedrag bij ontwerp;
 • Uitleg van Human Factors-principes;
 • Human Factors-principes in het ontwerp;
 • Gezamenlijk uitwerken van een casus;
 • Toepassen Human Factors-principes.

De verkeersveiligheidsaudit stap voor stap

 • Het gebruik van de checklists;
 • Het auditrapport;
 • Procedures;
 • Voorbeelden van uitgevoerde audits;
 • Behandelen casuïstiek.

Docenten

Hans Godefrooij
DTV Consultants

Hans Godefrooij

Hans is teamleider van het team Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants en werkt aan projecten op gebied van verkeersveiligheid, ontwerp, fietsen en lopen en parkeren. Hans was projectleider van de actualisering van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer in opdracht van CROW. Daarnaast heeft hij diverse onderzoeken voor CROW-Fietsberaad uitgevoerd, waaronder het onderzoek naar Fietspad of parallelweg, het onderzoek naar de capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten, praktijkonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van fietsstraten, praktijkonderzoek naar de capaciteit van vrijliggende fietspaden en het pilotproject “wielrenners naar de rijbaan”.  Naast specialistische kennis op het gebied van het thema fiets, heeft Hans, als gecertificeerd verkeerveiligheidsauditor, brede expertise op het gebied van verkeersveiligheid en human factors. Hans deelt zijn ruime praktijkervaring met u tijdens de lessen op interactieve manier.

Ilse Harms
Connecting Mobility

Ilse Harms

Ilse Harms is verkeerspsycholoog en werkt graag op het snijvlak van theorie en praktijk. Ilse deed promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen terwijl ze werkte voor de Nederlandse overheid. Ze is expert en adviseur op het gebied van menselijke factoren die het verkeersgedrag beïnvloeden. Specifieke aandachtsgebieden vanuit menselijk gedrag zijn de visuele informatieverwerking van bekende en onbekende routes, en de toenemende automatisering van voertuigen. Ilse’s papers vormden de basis voor een landelijk convenant over afleiding in het verkeer en beleid voor het veilig gebruik van rijhulpsystemen. Ilse werkt bij de RDW, waar zij het boegbeeld is op het gebied van human factors en voertuigautomatisering. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van De VerkeersGedragDag en geeft zij met regelmaat presentaties en cursussen zodat kennis op haar vakgebied verder wordt verspreid.

 

Pleun Smits
DTV Consultants

Pleun Smits

Pleun is een ervaren adviseur op het gebied van ontwerp, fietsverkeer en verkeersveiligheid. Hij heeft veel ervaring in het adviseren binnen (integrale) ontwerprojectteams en daarnaast ook ervaring in beleidsmatige verkeersadvisering, waaronder het ontwikkelen van een risicogestuurde aanpak voor gemeenten. Pleun is tevens gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagen): 18 mei en 22 juni 2022

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor (senior-)adviseurs op minimaal hbo-niveau met aantoonbare expertise op het gebied van veiligheid en ontwerp. U heeft ten minste vijf jaar relevante werkervaring.

CV aanleveren

Deelnemers van de cursus worden vooraf gevraagd een uitgebreid curriculum vitae aan te leveren, waarin zij aantonen aan bovenstaande beschrijving te voldoen. Duidelijk moet dus worden dat u minimaal 5 jaar werkervaring heeft, hbo-niveau heeft en ervaring met zowel ontwerpen/herinrichting als verkeersveiligheid. In uw cv neemt u projecten op waarin uw ervaring met ontwerpen en verkeersveiligheid wordt aangetoond. Beschrijf welke ervaring u heeft met het analyseren of verbeteren van verkeersveiligheid. Als verkeersveiligheid een onderdeel was van het opstellen of toetsen van een ontwerp, geef dan aan op welke aspecten u daarbij heeft gelet.

Kosten

Lesgeld: € 1.685,- exclusief BTW

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

| Gemeente Haarlemmermeer

De cursus Verkeersveiligheidsauditor van DTV Consultants heb ik als zeer waardevol en leerzaam ervaren. Ik heb meer inzicht gekregen in het herkennen van (mogelijke) verkeersveiligheidsknelpunten en heb geleerd dat ook het gedrag van mensen daar invloed op heeft. De cursus werd vanwege de RIVM-richtlijnen digitaal aangeboden, maar met veel enthousiasme en interactief gedoceerd door drie verschillende docenten.

| Juust BV

Prettige en betrokken manier van lesgeven met voldoende inhoud.

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator