Mobiliteitsscan

 • Voorjaar 2021
 • Utrecht
 • 2 dagen
 • 1.660 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Menig beleidsmaker en adviseur komt de volgende vragen tegen in zijn werk

 • Hoeveel verkeer zit er op deze weg in de ochtendspits? Hoe ontwikkelt dit zich naar de toekomst? En wat zijn de effecten van een rondweg?
 • Wat zijn de effecten van een gebiedsontwikkeling?
 • Welke minder hinder aanpak heeft het meeste effect?
 • Wat zijn de effecten van een fietsprogramma?

De rol van adviseurs wordt steeds complexer, omdat een integrale aanpak van problemen en projecten vaker voorkomt (de Omgevingswet gaat dit straks voorschrijven). Belanghebbenden zijn steeds mondiger en kritischer. In een bebouwde omgeving is dat extra uitdagend. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen stakeholders. Als betrokkene is het belangrijk om het proces te ondersteunen met betrouwbare informatie en adviezen. De Mobiliteitsscan voorziet in de steeds groeiende behoefte aan een beleidsondersteunend instrument, dat gemakkelijk toegang biedt tot alle benodigde informatie, en daarbij ook:

 • De impact in beeld kan brengen van maatregelen op middellange en korte termijn;
 • Kan omgaan met meerdere modaliteiten en ketenmobiliteit;
 • Gevoeligheidsanalyses kan uitvoeren;
 • Geschikt is voor monitoring en evaluatie;
 • Kan dienen als gespreksinstrument tussen verschillende overheidslagen.

In deze cursus ontwikkelt u de vaardigheden om zelfstandig en op verantwoorde wijze werken met de (output van) de Mobiliteitsscan. U kunt na het volgen van deze cursus informatie genereren, interpreteren en toelichten aan collega’s en/of betrokkenen. Dit helpt u bijdragen aan de totstandkoming van strategieën, programma’s en selectie van mobiliteitsmaatregelen op gebied van duurzaamheid, energiebesparing en bereikbaarheid.

Over de Mobiliteitsscan

Rijkswaterstaat beheert de scan en stelt het instrument kosteloos ter beschikking aan alle overheidspartijengemeenten en adviseurs die werken in opdracht van die overheden in Nederland.

Deze ontwikkeling is een kans voor – vooral kleine en middelgrote gemeenten die vaak geen eigen rekenmodel en/of -expertise in huis hebben. Met de mobiliteitsscan wordt het in principe mogelijk om zelfstandig (zonder externe afhankelijkheid) beslisinformatie te ontwikkelen.

De mobiliteitsscan is een planvormingsinstrument dat ondersteunt in de verkenningsfase van de ontwikkeling van beleid, maatregelen, ontwerp etc. De scan maakt snel inzichtelijk hoe de huidige situatie in een gemeente of gebied is en wat de effecten van potentiele maatregelen zijn.

Programma

Dag 1: hoe werkt het instrument

 • introductie;
 • kader en positionering;
 • data in de scan;
 • uitgangsscenario’s;
 • analyse;
 • maatregelen en effecten – werking.

Dag 2: de werkpraktijk

 • maatregelen en effecten – casuïstiek;
 • resultaten interpreteren;
 • mogelijkheden en beperkingen mobiliteitsscan;
 • modelethiek;
 • NRM-consistentie en inbedding beleidsproces;
 • ontwikkelingen mobiliteitsscan.

Docenten

Marcel van Lieshout en Hans Voerknecht – Move Mobility

 

Marcel van Lieshout
MOVE Mobility

Marcel van Lieshout

Marcel van Lieshout werkt sinds 2012 voor MOVE Mobility. Hij is sinds dat moment betrokken bij de toepassing en verdere ontwikkeling van de Mobiliteitsscan. Voor het ministerie heeft hij onder andere het gebruik van de scan binnen Beter Benutten begeleid en heeft hij mede vormgegeven aan de toevoeging van nieuwe functies aan de scan.

Lesdata en locatie

Data: voorjaar 2021

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

Als u zich als (beleids)adviseur verder wilt ontwikkelen op het gebied van het beantwoorden van beleids- en toepassingsvragen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en aanpalende terreinen dan is deze cursus wat voor u. De cursus is geschikt voor:

 • Professionals werkzaam bij gemeenten, ingenieurs- en adviesbureaus die betrokken zijn bij het ontwikkelen van maatregelpakketten of strategieën en/of verkennen van maatregelen en daarbij gebruik willen maken van een quick scan tool al dan niet in aanvulling op eventueel in huis beschikbare verkeersmodellen;
 • Professionals betrokken bij mobiliteitsmanagement en opstellen van minder hinder aanpakken;
 • Consultants die verkeersmodellen inzetten voor hun dienstverlening en hun portfolio willen uitbreiden;
 • Professionals (zowel van Rijkswaterstaat als vanuit de regio) betrokken bij MIRT trajecten;
 • Mensen die zich verder willen bekwamen op opties en effecten van maatregelen voor duurzame (stedelijke) mobiliteit.

Kosten

Lesgeld:  € 1.660,- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building