Cursus Mobiliteitsscan (Coming soon)

Algemeen

Menig verkeerskundig beleidsmaker en adviseur komt de volgende vragen tegen in zijn werk:

 • Wat zijn de verkeerseffecten van het aanleggen van een rondweg?
 • Hoeveel verkeer is er op locatie x, in de ochtendspits. Hoe ontwikkelt dit zich naar de toekomst
 • Wat zijn de verkeers- en milieueffecten van een rondweg/verkeersmanagement/afsluiting/etc in de stad en op specifieke locaties x en y?
 • Wat zijn mogelijke maatregelpakketten (gedrag/informatie/infra) om binnen 5 jaar het luchtkwaliteitsprobleem op locatie z aan te pakken?
 • Wat zijn de verkeerseffecten van het verkeerluwer/-armer maken van mijn centrumgebied?
 • In hoeverre beïnvloeden de verkeersmanagementmaatregelen in mijn gemeente het provinciale en/of rijkswegennet?

De rol van adviseurs wordt steeds complexer, omdat een integrale aanpak van problemen en projecten vaker voorkomt (de Omgevingswet gaat dit straks voorschrijven). Belanghebbenden zijn steeds mondiger en kritischer. In een bebouwde omgeving is dat extra uitdagend. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen stakeholders, wat wil ik beleidsmatig, wat zijn randvoorwaarden en wensen vanuit de omgeving/belanghebbenden en hoe zorg ik dat ik dit proces ondersteun met betrouwbare informatie en adviezen? De Mobiliteitsscan voorziet in de steeds groeiende behoefte aan een beleidsondersteunend instrument, dat gemakkelijk toegang biedt tot alle benodigde informatie, en daarbij ook:

 • De impact in beeld kan brengen van maatregelen op middellange en korte termijn
 • Kan omgaan met meerdere modaliteiten en ketenmobiliteit
 • Gevoeligheidsanalyses kan uitvoeren
 • Geschikt is voor monitoring en evaluatie
 • Kan dienen als gespreksinstrument tussen verschillende overheidslagen

In deze cursus ontwikkelt u de vaardigheden om zelfstandig en op verantwoorde wijze werken met de (output van) de Mobiliteitsscan. U kunt na het volgen van deze cursus informatie genereren, interpreteren en toelichten aan collega’s en/of betrokkenen. Dit helpt u bijdragen aan de totstandkoming van strategieën, programma’s en selectie van mobiliteitsmaatregelen op gebied van duurzaamheid, energiebesparing en bereikbaarheid.

Houd me op de hoogte

Hubspot content kan niet weergegeven worden omdat het gebruik van tracking cookies niet is toegestaan. Meer informatie over cookies

Docenten

Lesdata en locatie

Voor wie?

Kosten

Advies en informatie

Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building